Search
  • Admin

Diabetes kopplat till flera allvarliga hälsofaror

Updated: Jul 5, 2021

Enligt svenska Diabetesförbundet har ca 500 000 svenskar diabetes. Cirka 85-90 procent av de som har diabetes har typ 2-diabetes vilket gör den till den vanligaste diabetessjukdomen i Sverige. Förekomsten av typ 2-diabetes ökar med stigande ålder där 10-20 procent av befolkningen över 65 år får sjukdomen. Och komplikationer av diabetes placerar seniorer i ännu högre grad i riskzonen för andra allvarliga medicinska tillstånd.

Det finns 5 vanliga hälsotillstånd som sker i en ökad grad hos seniorer med diabetes. De inkluderar Alzheimers, hjärtsjukdom och ökade fallrisker. Tidig upptäckt och behandling av dessa allvarliga hälsotillstånden ökar förmågan att hantera sjukdomen och förbättra livskvaliteten.

När du vet vilka symptom du ska titta efter, är det större chans att du hittar dessa komplikationer innan de blir alltför allvarliga. Vi förklarar vad diabetes är, varför det orsakar ytterligare hälsoproblem, och hur du upptäcker tecken på de 5 främsta komplikationer av diabetes.


Vad är diabetes?

När en individ har diabetes, är nivån av glukos (blodsocker) för hög. Det här kan hända när kroppen inte tillverkar tillräckligt med insulin. Insulin är det som förflyttar glukos från blodet till cellerna i kroppen. När det inte finns tillräckligt med insulin så flyttas inte glukosen in till cellerna. istället så byggs det upp i blodet och orsakar högt blodsocker. Obehandlade diabetes orsakar symptom som extrem törst eller hunger, ett frekvent behov att urinera och trötthet.

Varför orsakar diabetes så många andra hälsoproblem

Över tid, orsakar högt blodsocker skador på ögon, njurar, nerver, hjärtat, tandkött, tänder, och blodkärl. Individer med diabetes är också i högre grad i riskzonen för att få hjärtsjukdom eller stroke, och vid en yngre ålder.

De 5 främsta hälsoproblem som kommer från diabetes

1. Hjärtsjukdom Hjärtsjukdom är mer vanlig hos seniorer med diabetes. För att veta vilka symptom som du bör titta efter, prata med din (vårdtagares) läkare eftersom symptomen är mer benägna till att utvecklas beroende på den övergripande hälsan. När du vet vilken hjärtsjukdom som de är i riskzonen för att utveckla, kan du be läkaren förklara vilka symptom som du bör hålla uppsikt över. Om du upptäcker några av de symptomen ska du givetvis kontakta din (vårdtagares) läkare omedelbart.

2. Alzheimers och demens Alzheimers och demens är dubbelt så vanligt hos individer med diabetes. Om du märker ett ovanligt beteende eller kontinuerliga minnes eller kognitiva problem, kontakta din (vårdtagares) läkare för att göra en fullständig utvärdering så snart som möjligt. Tidigt diagnos och ordentlig behandling kan förbättra livskvaliteten.

3. Fallolyckor och brustna ben Diabetes och relaterade tillstånd som gikt kan göra det svårare att röra sig. Det ökar risken för din (vårdtagare) att ramla och få frakturer. Förebygg fall genom att be din (vårdtagares) läkare på en regelbunden basis att utvärdera fallrisker och genom att göra hemmet så tryggt som möjligt.

4. Flertalet mediciner Äldre som är diabetiker kan ofta ta 6 eller flera receptbelagda läkemedel. Eftersom så många läkemedel är använda samtidigt, är du/din vårdtagare i högre grad i farozonen för negativa bieffekter. Det är där därför viktigt att omedelbart rapportera uppkomna biverkningar till din (vårdtagares) läkare, och be dem att göra en grundlig översyn av alla läkemedel, både receptbelagda och receptfria.

5. Ytterligare komplikationer från diabetes Depression, syn och hörselnedsättning och inkontinens är ytterligare komplikationer som är vanligare hos diabetiker. Var uppmärksam på att dessa symptom kan vara relaterade till diabetes och prata med din (vårdtagares) läkare direkt om du är misstänksam att det kan vara orsaken.

 

Nicole Sanders, OMSORGSAKADEMIN, har över 25 års erfarenhet från att arbeta med hälso- och arbetsmiljöfrågor i uppdrag som företagssjuksköterska, vård- och omsorgschef, verksamhetschef, områdeschef och arbetsmiljökonsult. Som Certifierad Demensutbildare och Licensierad Hemvårds- och Omsorgschef är hon ofta anlitad som utbildare och föreläsare för att inspirera och stötta ledningsgrupper inom omsorgsorganisationer att våga leda innovativ och utveckla sin verksamhet till att bli en omsorg i världsklass. #demensomsorg #äldreomsorg #alzheimers #demens #diabetes #hälsa

11 views0 comments

Recent Posts

See All