Search

"Det" samtalet med en åldrande förälder

Om du ska besöka en förälder eller familjemedlem under helgerna, kan det vara ett utmärkt tillfälle att ha de där viktiga, men ibland svåra, samtalen.

Att vara förberedd och ha ett par strategier i bakhuvudet, innan dusätter dig ner vid köksbordet, kan göra en stor skillnad för utkomsten när du tar upp svåra samtalsämnen. Genom vårt arbete med seniorer och deras familjer över åren, har vi snappat upp ett par strategier som har visat sig hjälpsamma.

Som en början så kan det ibland hjälpa mycket att helt enkelt vara medveten om ditt eget agerande och vad du inte ska göra - innan själva konversationen.

I boken, "Med All Respekt...Gör Dina Åldrande Föräldrar Dig Galen?" av Joseph A. Ilardo, PhD, LCSW och Carole R. Rothman, PhD, tar författarna upp tre grundläggande "fel" som många välmenande barn eller andra närstående gör:


"Agera för tidigt."


Att agera alldeles för snabbt, innan du har hela bilden klar för dig, kan ibland leda till att lösningen blir fel.

"Missar att ta hänsyn till dina föräldrars/närståendes känslor och önskemål."


Det här är sällan gjort avsiktligt men ibland när det är kort om tid kan den här faktorn bli förbisedd.

"Gör mer än vad som behövs."


Att stötta och uppmuntra din förälders/närståendes självständighet och rätt att välja ska alltid vara en prioritet! Att fokusera på hans eller hennes möjligheter istället för handikapp kan hjälpa för att undvika göra mer än vad som är nödvändigt.


Behöver du eller din närstående stöd med att ha "den" dialogen med din anhöriga? Kontakta oss på OMSORGSAKADEMIN för en dialog - vi har över tjugo års erfarenhet med att hjälpa seniorer och deras familjer med att hitta lösningar inom äldre- och demensomsorgen som gör att seniorer frodas i livet.

3 views0 comments