Search
  • Admin

Det här stresstestet för vårdgivare hjälper dig att hålla din stressnivå under kontroll

Du är säkerligen medveten om att vårdgivarstress kan ha en mycket negativ inverkan på din hälsa och förmåga att ta hand om din(a) vårdtagare. Det är anledningen till det är viktigt att du hanterar och minskar stress - det hjälper dig helt enkelt att hålla dig på benen.

Tyvärr övertygar vi ofta oss själva om att vi inte är så stressade som vi egentligen är. Och det gör att det är viktigt att ha olika sätt att mäta vår stressnivå på. För att hjälpa till med det, har vi hittat ett snabbt och hjälpsamt stresstest från AARP som du kan använda dig av för att mäta din stressnivå idag och över tid.


Vi förklarar hur frågeformuläret fungerar och hur resultatet kan hjälpa dig att agera för att undvika utbrändhet eller innan du utvecklar stressrelaterade kroniska sjukdomar.

Vad blir ditt resultat av detta snabba stresstest för vårdgivare?

AARP’s test består av en lista på 15 olika känslor som är vanliga under tider av stress.

För att ta testet, ge varje känsla en poäng mellan 1 och 7. 1 betyder att du aldrig har den känslan och 7 betyder att du alltid har den känslan. När du är klar, summera alla poäng för att få din slutgiltiga poängsiffra. Titta sedan på AARP:s förklaring över vad din totala poängställning innebär och få rekommendationer på hur du kan hantera din befintliga stressnivå.

Hur hjälper detta stresstest dig som vårdgivare?

Det här testet hjälper dig som är vårdgivare att veta var du befinner dig på stresskalan hur din stressnivå förändras över tid, och vilka stresshanteringstekniker som fungerar bäst för dig. Som exempel, är din stressnivå på den maximala nivån? Det kan vara en väckarklocka att din egen hälsa måste få främsta prioritet. Om din stressnivå är relativt låg, håll ett öga på den så att den inte stiger över tid utan att du märker det.


Använd det här testet för att följa din stress över tid

Vårdgivning är en konstant föränderlig situation. Det innebär att du kommer att gå igenom mer eller mindre stressfyllda perioder. Mot denna bakgrund, rekommenderar vi att du genomför testet en gång per månad och skriver ner dina poäng. Det hjälper dig att stämma av med dig själv samt följa din stressnivå över tid och allteftersom din vårdgivarsituation förändras.

Ökande stressnivå är ett tecken på att du kan behöva göra en del förändringar i ditt liv. Stabil eller minskad stressnivå är tecken på att det som du gör, fungerar väl för dig själv.

Vårdgivartest

Poängsätt varje känsla på en skala från 1 till 7:

1 (Aldrig) 2 (En eller två) 3 (Sällan) 4 (Ibland) 5 (Ofta) 6 (Vanligtvis) 7 (Alltid)

Poängsättning av känslor - hur ofta upplever du dessa känslor:

Känner dig förbittrad

Känner dig "fången/fast"

Är trött, får inte tillräckligt med sömn

Känner dig utmattad Känner dig orolig Känner dig hjälplös Minskad matlust eller stressätande

Känner dig fysiskt utmattad Känner dig desillusionerad Känner dig värdelös Är fullständigt dränerad på känslor Känner dig "utbränd" Är olycklig Känner dig ångestfylld Känner dig bortstött

TOTAL POÄNG

Om din totala poäng är under 60, är du i bra form.

Om din totala poäng är 60 eller över, börjar stressen av att vara vårdgivare ta ut sin rätt. Om den är 90 eller över, lever du med utbrändhet för vårdgivare. Du är inte ensam! En studie utförd av den Nationella Vårdgivarföreningen och AARP fann att mer än hälften av de som är huvudsakliga #vårdgivare (och en av fyra individer som är vårdgivare) upplever stress och påfrestning.

Långvarig #stress kan ha mycket allvarlig fysiska och känslomässiga konsekvenser. Men det finns saker som du kan göra för att hantera stressen, se Hantera #vårdgivarstress.

 

Jessica Jonson är administratör och SÖDERSTEDTS stjärnskribent. Med sin erfarenhet och härliga personlighet - och en aldrig sinande nyfikenhet och vilja till utveckling - är hon den självklara research-ledaren. Jessica är dessutom Certifierad Demensvårdsspecialist, certifierad Mindfulness instruktör och ett uppskattat idé-bollplank hos våra klienter och studenter.

6 views0 comments

Recent Posts

See All