Search

Det ökade problemet med läkemedelsmissbruk hos seniorer, del 2

Frågor att ställa om du misstänker läkemedelsmissbruk eller misstag

 • Hur mycket tar hen? Om din närstående brukade ta en eller två tabletter om dagen men nu tar hen fyra eller sex, är det en varningssignal. Titta på doseringen på förpackningen så att du får ett hum om huruvida de följer läkarens rekommenderade dos eller inte.

 • Har deras beteende eller humör förändrats? Är de argumenterande, hemlighetsfulla, tillbakadragna, ångestfyllda, eller trumpna?

 • Ger de dig ursäkter för varför de behöver sin medicin?

 • Uttrycker de ånger eller oro över att de tar sin medicin?

 • Har de ett "nödförråd" i sin handväska, ficka eller skåp "i fall att"?

 • Har de någonsin blivit behandlade av läkare eller instans för missbruk?

 • Har de nyligen bytt läkare eller apotek?

 • Har de fått samma läkemedel utskrivet från två eller fler läkare eller apotekare vid ungefär samma tidpunkt?

 • Blir de irriterade eller obekväma när andra pratar om deras läkemedelsanvändning?

 • Försöker de någonsin att dölja eller gömma sina mediciner?

Så här hjälper du din närstående att hantera läkemedel på ett ansvarsfullt sätt

 • Håll kontakten så mycket du kan och säkerställ att du vet vilka läkemedel som din närstående tar och varför.

 • Säkerställ att de följer den utskrivna dosen.

 • Uppmuntra dem till att endast använda smärtstillande och lugnande medel när det är nödvändigt och att minska mängden/sluta så snart de kan.

 • Titta efter alternativa behandlingar. Om en senior har återkommande problem med smärta som exempel, kan en smärthanteringsspecialist kanske hjälpa till med att föreslå alternativa metoder för att kontrollera det utan läkemedel.

 • Påminn dem om att alltid undvika alkohol när de tar smärtstillande eller lugnande medel.

 • Uppmuntra dem till att ta med sig alla deras mediciner till deras läkare när de går dit för sin årliga kontroll, så att läkaren har en uppdaterad förteckning över vad det är de tar exakt (inklusive receptfria läkemedel).

 • Om du måste, kontrollera tillgången till deras läkemedel.

Om du misstänker att din närstående missbrukar läkemedel, eller inte kan hantera det på ett lämpligt sätt, konsultera med deras läkare för att hitta en lösning. Det kan vara nödvändigt att göra vissa psykologiska tester för att utröna anledningar till humör- eller beteendeförändringar.

 

Denise Jensen, sjuksköterska, LALM, CDPU, CDC & konsult OMSORGSAKADEMIN, har en lång erfarenhet som boendechef inom äldreomsorgen, specialisering demens. Hon är mycket engagerad i det internationella arbetet med att förbereda kommuner och andra organisationer för de behov och krav som kommer i takt med den ökade mängd individer diagnostiserade med Alzheimer´s och andra demenssjukdomar. Denise är också en mycket efterfrågad konsult och uppstartschef för flera internationella företag inom äldreboende- och demensomsorgen.

#demensomsorg #demens #omsorgsakademin #äldreomsorg #vård #svenskomsorg

4 views0 comments

Recent Posts

See All