Search

Demensvänliga städer förbereder för en åldrande befolkning

Snart är baby boomers, landets största generation, också den äldsta generation. En ny(gammal) rörelse hjälper olika samhällsfunktioner, såsom boenden och samhällen, att lära sig bli mer demensvänliga.


Över hundratusentals svenskar lever med Alzheimers eller något annat demenstillstånd, ett nummer som växer i allt snabbare takt i och med att landets befolkning åldras. Samtidigt så lever människor hemma under längre tid, istället för att flytta till olika former av stödboenden, vilket gör att kravet ökar på att samhället på rätt sätt kan bemöta medborgare - våra grannar - med olika former av demens.

Som en respons på det här behovet, världen över, har man i USA under många år arbetat med demensvänliga samhället. Ett fenomen som också börjar komma till Sverige, om än då i sakta fart. I USA är det mycket vanligt att alla från affärsinnehavare, poliser, banktjänstemän, universitetsstudenter och andra personer blir utbildade för att lära sig känna igen signalerna på kognitiv nedsättning, och hur de kan hjälpa en person som visar de här signalerna på nedsättning.

Flera olika städer i bl.a. Texas var tidiga med det här. Redan år 2015 så utbildade teamet på OMSORGSAKADEMINS amerikanska sida över sjuhundra personer inom statens norra del, inom just detta område. Flera städer valde att utbilda samtliga sina anställda och det dröjde inte länge innan fler än 300 företag följde efter.


Utbildningsinsatserna, som gjordes tillsammans med de lokala Alzheimers och Demensorganisationerna samt pensionärsorganisationerna, gjorde dessutom att ett stort antal anhörigvårdare fick en möjlighet till en certifiering som demensvårdsspecialist för anhöriga. En av dessa anhörigvårdare var Josephine Oaks, vars make William verkligen drog nytta av en av dessa städers försök till ett mer demensvänligt samhälle; William, en 74-årig f.d. lärare, hade visat tydliga signaler på demens. Som en tidigare aktiv simmare så hade William simmat varje morgon på det lokala badhuset. När han började visa signaler på demens, och inte längre körde bil själv, upplevde Josephine att hon - som fortfarande var yrkesverksam - fick en extra börda att ta över.


Hon ville absolut inte att hennes man inte skulle kunna fortsätta med en aktivitet som varit en sådan stor och viktig del av hans liv bara för hans begränsningar orsakade av hans diagnos, men samtidigt hade hon själv svårt att få tiden och möjligheterna till att själv vara med honom i simhallen varje dag. Hon vågade inte heller låta honom vara där själv eftersom hon inte visste om han skulle bli förvirrad, vandra iväg eller kanske agera på något annat sätt som skulle kunna upplevas som skrämmande för de andra personerna i simhallen. Oron över allt det som kunde gå fel gjorde att hon valde behålla honom hemma istället, med social isolering som en tragisk följd.

Med hjälp av de utbildningsinsatser som gjordes i parets hemstad, och genom vilka medarbetarna på badhuset fick genomgå en 4-timmar lång utbildning inom demens för att lära sig tecknen på tillståndet samt hur man på ett säkert och respektfullt sätt bemöter det, fick dock William tillbaka möjligheten att fortsätta med en livslång älskad aktivitet. Med självständighet.


Tack vare simhallspersonalens kunskaper kan de snabbt agera om William skulle visa tecken på t.ex. förvirring eller ilska - de vet vad och hur de ska göra för att distrahera och omdirigera honom tills Josephine kan komma och hämta honom. Det här har inneburit att Williams möjligheter att fortsätta med sin simning, om än dock "bara" två gånger i veckan, har kommit tillbaka. Samtidigt som Josephine får en välbehövlig paus i sin omvårdnad av sin man.

I dagsläget finns det över 300 demensvänliga samhällen över 48 stater i USA. Målet är givetvis att växa ännu mer. Och internationellt. För det är ett faktum, med den enorma mängd individer som kommer att drabbas av någon form av demens under sin livstid - och mot bakgrund till att man beräknar att hela 40% av de som lever med Alzheimers eller någon annan form av demens faktiskt inte ens har en officiell diagnos - så är mycket bättre kunskaper om demens ute i våra samhällen inte bara en fördel utan också snart en nödvändighet.

 

0 views0 comments

Recent Posts

See All