Search

Demensdiagnos: När berättar du för andra?

Tänk om den person som du älskar inte vill att någon annan ska få veta om deras demensdiagnos? Diagnosen kan ha kommit som en fruktansvärd chock för er båda två, eller kanske var någonting som du hade förutsett på något vis. Men nu är det upp till den person som du älskar att bestämma om hen ska berätta för andra om deras demens...eller inte.

Självklart är det så att en del människor vill prata om sin diagnos från första början. Även om det kan kännas oerhört svårt att berätta nyheterna till vänner och familj, är det många som känner att ju snabbare de gör det, desto snabbare kan de börja få det stöd och den förståelsen som de behöver från personer som står dem närmast.

Lyckligtvis håller medvetenheten om demens på att öka bland befolkningen så risken att någon ska säga eller göra någonting nedsättande eller elakt har minskat. Istället är det numera så att de flesta reagerar på ett omtänksamt och respektfullt sätt.

Det kan också finnas en del organisationer som du behöver informera såsom t.ex. ditt försäkringsbolag och/eller bilförsäkringsbolag. Det kan också finnas skäl till att titta över din närståendes anställningskontrakt - om denne fortfarande arbetar - för att säkerställa att det inte finns någon klausul där som kräver att arbetsgivaren informeras.

Dock, även om det finns bevis för att det kan underlätta för er allesammans om du/ni berättar för individer i er omgivning finns det inga regler om vem eller när du bör berätta för.

För det fall att personen som du bryr om insisterar på att hen vill hålla det hemligt är det sällan några familjemedlemmar som inte respekterar honom/hennes önskningar. Det finns trots allt ingen anledning till att berätta för alla du känner eller för personer som du inte träffar särskilt ofta.

Men tänk om de vill hålla det ännu hemligare? Tänk om de inte ens vill att deras barn eller bästa vänner ska veta?

Många familjevårdare erkänner att det kan vara riktigt svårt att inte berätta någonting överhuvudtaget. Det är någonting som många brottas med och för en del gäller det även efter att deras närstående har gått bort - att det är svårt att berätta för andra om diagnosen som deras närstående haft eftersom det på något sätt blev en hemlighet.

Många skyller deras närståendes önskan om att hålla det hemligt på det stigma som tyvärr fortfarande finns runt en demensdiagnos.Stigma och skam kan göra att en del drabbade och deras närstående inte får möjligheten att planera, förbereda och få reda på den drabbades önskningar. Och faktum är, även om en önskan om att hålla en demensdiagnos hemlig naturligtvis bör respekteras, är det sällan som människor runt omkring inte märker att någonting är fel.

En del familjer upptäcker även att deras närståendes önskan om att prata mer öppet om sin diagnos förändras allteftersom sjukdomen fortskrider. Oavsett hur öppen, eller inte, som din närstående önskar vara är det din uppgift att stötta dem i deras beslut. Ibland kan det innebära att du på egen hand måste söka alternativa stödformer - t.ex. i en online stödgrupp - och det är helt OK: Det finns inga fasta regler om när, var och hur vi ska agera i situationer som anhöriga till demensdiagnosticerade utan vi behöver vara öppna och flexibla till alla möjliga alternativa situationer och lösningar. Det är en del av det som kommer med diagnosen.

 

Cathrine Frye - läkare, forskare och handledare - som med sin passion för att förbättra livskvaliteten för världens seniorer, är passionerat engagerad i äldreomsorgsfrågor. Med sin härliga och frikostiga personlighet, och sin djupa kompetens som läkare och forskare, är Cat (som hon kallas) en mycket efterfrågad handledare för ledande sjuksköterskor och direktörer inom äldre- och hemvårdsbranscherna. ​Hon arbetar ofta internationellt som konsult för organisationsledningar och börsnoterade företag som stöd i deras utvecklingsarbete inom äldrevården och omsorgen.​Tillsammans med David, har Cat också författat ett antal handböcker för anhöriga och medarbetare inom äldreomsorgen. #demensomsorg#äldreomsorg#socialomsorg

0 views0 comments

Recent Posts

See All