Search

Dans minskar behovet av assistans för ADL hos äldre kvinnor

Att dansa minskar behovet av assistans vid dagliga levnadsaktiviteter (ADLs) hos äldre kvinnor, medan 15 andra former av motion inte ger samma resultat, enligt resultatet av en nyligt publicerad studie.

Forskare i Japan frågade 1003 kvinnor i åldrarna 75 till 84 år - ingen med behov av ADLs assistans - om de deltog i någon av 16 olika motionsaktiviteter. Under de 8 år som studien pågick, behövde 130 av de deltagande kvinnorna till slut assistans med minst en ADL.

Deltagande i dans, jämfört med att inte delta i den specifika formen av motion, var associerat med hela 73% lägre risk att behöva assistans med minst en ADL. Ingen annan tydlig koppling fanns mellan de 15 övriga motionsformerna - promenader, calisthenics, japansk krocket, joggning, golf, bollsporter, hiking, vattenmotion, kampsport (martial arts), yoga, cycling, Tai Chi, bowling, quoits (ett ringkastningsspel) och styrketräning - och minskat behov av ADLs assistans.

“Trots att det är oklart varför just dans minskar risken för behov av stöd vid utförande av ADLs, vet vi att dans kräver inte bara balans, styrka och uthållighet utan också kognitiv förmåga - följsamhet och koncentration för att röra sig i takt med musik och partner, kreativitet för en graciös och flytande rörelse, och minne för koreografi," säger den ledande forskaren Yosuke Osuka, Ph.D., från the Tokyo Metropolitan Institute of Gerontology. “Vi tror att dessa olika delar kan bidra till att dans är överlägset i att behålla en högre ADLs kapacitet.”

2 views0 comments

Recent Posts

See All