Search

Dagliga rutiner minska äldres stress

Människor är mest rädda för det okända. Om din senior känner att hen håller på att tappa kontrollen över sina fysiska förmågor, sin självständighet eller kognitiva kunskaper, kan deras värld lätt fyllas med ännu mer av det skrämmande "okända".


Om din vårdtagares dagar är ostrukturerade och oförutsebara, kan livet lätt bli ännu mer stressande. Det är skälet till att konsekventa rutiner hjälper både vårdtagare och vårdgivare. Alla vet vad som kommer och ingen behöver fundera på eller oroa sig över vad som kommer härnäst.


Vad är en rutin?


När vi pratar om vikten av rutiner, menar vi inte den sorten som du fann på gamla tiders särskilda boenden där människor "gruppvårdades" under särskilda tidpunkter och aktiviteter under dygnets timmar. Visst det var också rutiner - men sådana som var utformade utifrån boendets och personalens schema och inte den enskilde individens.


När vi idag pratar om vikten av rutiner, avser vi att göra samma basaktivitet vid ungefär samma tidpunkt varje dag. När, var och hur dessa utförs, är baserat på den enskilde vårdtagarens behov, önskemål och förutsättningar.


Rutiner i det dagliga livet skapar en viktig struktur och ett naturligt flöde i vårdtagarens liv, samtidigt som det gör det enklare för dig och dina kollegor som vårdgivare, att säkerställa att alla vård- och omsorgsbehov blir utförda. Som exempel, en del av en daglig rutin kan vara att vakna vid 8-tiden, använda toaletten, borsta tänderna, kamma håret, byta från sovkläder till vardagskläder och sedan inta en grötfrukost och en kopp kaffe i samband med vilket vårdtagaren får sin medicin.


När du skapar en rutin för din senior, bygg upp den som en ram runt deras befintliga dagliga aktiviteter. Det viktigaste är att dagen i stort är strukturerad och konsekvent.


Varför är det så viktigt med rutiner för seniorer?


1. Minskad stress och ångest

Äldre vuxna som inte längre har kontroll över sina liv, p.g.a. exempelvis Alzheimer´s eller en stroke, kan uppleva sig konstant stressade eller ångestfyllda. De kan känna sig osäkra på vad som pågår i deras liv eller över vad som ska hända med dem härnäst.


Andra seniorer har blivit för sjuka eller svaga för att kunna hantera och sköta sig själva och/eller deras dagliga aktiviteter. De kan ha blivit beroende av andra för att göra saker. Att inte veta om eller när dina behov blir uppfyllda är också mycket stressande. En förutsägbar rutin minskar den här stressen och ångesten eftersom de äldre vet att och ungefär när saker ska ske, vad det är som ska ske och hur det ska ske.


Rutinaktiviteter blir också en del av deras kroppsminne. Det innebär att de inte behöver - medvetet - tänka på eller oroa sig över vad det är som de gör. Deras kroppar kommer omedvetet "känna på sig" vad det är som ska ske eller göras härnäst.


2. Ökade känslor av säkerhet och trygghet


Många individer ogillar överraskningar och detta är någonting som verkar öka med åldern. Få seniorer uppskattar att inte veta vad som ska ske. Att ha en rutin låter dem förutse och planera deras dag, vilket får dem att känna sig trygga. Det skapar också en stabilitet i livet som seniorer ofta tycker om eftersom de lätt kan anpassa sig till ett schema som är logiskt.


Det är förstås också lite lättare att hantera minnes- och andra kognitiva problem när allting annat runt omkring är rutinmässigt och förutsägbart. Och även om din vårdtagare med demens kanske inte är medveten om rutin eller tiden som går, gör en rutin att de känner sig mer stabila och trygga.


3. Bättre sömn


Att ha en regelbunden daglig rutin hjälper också seniorer att sova bättre. Olika studier har visat att en daglig rutin där de grundläggande dagliga aktiviteterna sker på ett förutsägbart sätt och tidpunkter, avsevärt förbättrar sömnkvaliteten. Eftersom många äldre har problem med sömnen, kan en förutsägbar daglig rutin med andra ord göra att de inte behöver ta mediciner för sina sömnproblem.


Slutsats


Enkla dagliga rutiner kan förbättra din seniors livskvalitet på ett avsevärt sätt. Det är förstås viktigt att du inte blir helt fastbunden och rigid med rutinerna. Du behöver fortfarande vara flexibel under de dagar som din vårdtagare inte mår bra eller om det är någonting särskilt som ska ske.


Genom att använda rutiner den största delen av tiden, kan du dock hjälpa din vårdtagare till minskad stress, ökad känsla av trygghet och förbättrad sömn. Och i slutänden gör det att din senior (och du) kommer att må bättre!

Jessica Jonson är administratör och SÖDERSTEDTS stjärnskribent. Med sin erfarenhet och härliga personlighet - och en aldrig sinande nyfikenhet och vilja till utveckling - är hon den självklara research-ledaren. Jessica är dessutom Certifierad Demensvårdsspecialist, certifierad Mindfulness instruktör och ett uppskattat idé-bollplank hos våra klienter och studenter.

0 views0 comments