Search

Dö från brustet hjärta? Ja, det är möjligt

Enligt en ny studie som har presenterats visar det sig att under den 3-månadersperiod som följer en partners död, är änkor och änkemän i högre grad benägna att uppvisa de riskfaktorer som är kopplade till hjärt- och kärlsjukdomar samt dödsfall.


Det här kan göra att den kvarlevande partners är mer trolig att "dö av brustet hjärta", säger forskarna.


I studien, som presenterades i Psychoneuroendocrinology, gjordes upptäckten att individer som har förlorat deras partner inom de senaste tre månaderna har högre nivåer av proinflammatoriska cytokiner (vilka ökar inflammation och sjukdomars framsteg i kroppen) och lägre hjärtslagsvariation (HRV) i jämförelse med personer av samma kön, ålder, BMI och utbildningsbakgrund men som inte hade en partner som avlidit inom de senaste tre månaderna.


Båda dessa faktorer ökar en individs risk för hjärtproblem inklusive dödsfall. Studien är den första av sitt slag som visar att närståendes dödsfall är associerat med förhöjda värden av proinflammatoriska cytokiner och lägre HRV.


"Under de första 6 månaderna efter förlusten av en partner, har änkor/änklingar 41% högre risk för dödsfall" säger rapportens huvudförfattare Chris Fagundes, assisterande professor i psykologi vid Rice universitet. "Lika viktigt att veta är att 53% av den här ökade risken, är p.g.a. hjärt- och kärlsjukdom.


Den här studien är ett viktigt steg i att förstå varför det ligger till på det här sättet, genom att studien identifierar hur en närståendes dödsfall påverkar en individ så pass att personen blir sjuk eller t.o.m. avlider."


Som om de ökade riskerna för hjärt- och kärlsjukdomar samt dödsfall inte var tillräckliga, visade studien dessutom att den överlevande partnern påvisade 20% ökade risk för depression, i jämförelse med kontrollgruppen.


Även om inte alla överlevande änkor/änklingar har lika stor risk för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar eller eget dödsfall, är det viktigt att lyfta fram det faktum att riskerna finns. Det gör att ledare och medarbetare inom omsorgen bättre kan förstå de biologiska mekanismerna som sätts igång vid en partners dödsfall, och gör att de mer proaktivt kan stötta änkor/änklingar med hjälp av det psykologiska och/eller medicinska stöd som finns tillhanda för att minska eller förhindra effekterna av "ett brustet hjärta". Källa: Rice universitet


11 views0 comments

Recent Posts

See All