Search

Bygga tillit på din arbetsplats

Tillit handlar om förutsägbarhet. Det är möjligtvis den mest grundläggande biten för socialt beteende. Ju mer förutsägbar någon är, desto mer känner du dem. Ju mer du känner dem, desto bättre tycker du om dem. Det här är sant för både privat- och arbetsliv.

Inom arbetslivet finns dock en viss sorts formalia som du normalt inte hittar i ditt sociala liv. Tillit är svårare att bygga upp eftersom det finns ett visst element av rädsla inbyggt i organisationsformen - en rädsla som är baserat på maktstrukturer och grundläggande finansiella och juridiska krav. Längre tillbaka fastställdes olika överenskommelser genom ett handslag. Nu är alla affärsrelationer befästa genom en bunt signerade juridiska dokument.

Om dina medarbetare inte litar på varandra eller dig och dina chefskollegor, kommer kommunikation och samarbete att stagnera. Dina medarbetares engagemangsnivåer kommer att gå ner, produktiviteten att sjunka och er arbetsplats kommer att bli en obehaglig, ibland t.o.m. destruktiv, plats att vara på.

Enligt en undersökning som Forbes utförde, menade 45% av de anställda att de inte litade på deras chef och att bristen på tillit är det största hindret mot en bättre deras arbetsprestation. Endast 11% av de anställda kände att deras chefer "leder som de lär". Och enligt våra erfarenheter, baserade på vårt arbete med tiotusentals ledare och medarbetare, visar dessa siffror en skrämmande verklighet. Och det gäller även inom din organisation.


Så hur kommer du tillrätta med problemet?

Att bygga en tillitsfull kultur på din arbetsplats börjar med ditt ledarskap.

I en studie om tillit som rapporterades i Psychology Today (2012) kom forskarna fram till att ledare som bygger tillit opererar agerar inom tre principer.

  • De ger tillit först.

  • De kommunicerar effektivt.

  • De visar sig vara autentiska.


Effektiva ledare förstår hur tillit på arbetsplatsen fungerar.


De vet hur man bygger tillit - på dessa 10 grundläggande sätt:


1. De är bra på det de gör. Kompetens inom sitt uppdrag är som ett litmus test för trovärdighet.

2. De är passionerade över sitt arbete. Entusiasm för ett mål skapar tillit eftersom handlingarna som görs är riktade och förutsägbara.


3. De agerar med självkännedom. De lovar inte sådant som de inte kan hålla eller har kontroll över. De tvekar inte att ta ägarskap över sina misstag eller fel och de väljer sina ord med försiktighet.

4. De bryr sig om de människor som finns i deras omgivning. Du kan räkna med dem och deras omsorg.

5. De vill det bästa även för andra. De skapar lämpliga utmaningar och tillfällen för de vill att andra individer ska bli framgångsrika och uppnå sina mål.

6. De lyssnar. De har förmågan att lyssna till punkt utan att komma med förslag eller fördömanden. De förespråkar olikheter och arbetar därför för ett öppet klimat.

7. De har ett robust perspektiv

De har förmågan att se bortom omedelbara kriser och situationer.

8. De har inga problem med att leda med direktiv och uppgifter men detaljstyr inte. De låter sina underställda ha kul - och utvecklas - i sitt arbete genom att peka ut målet, men styr inte i detalj över hur medarbetarna tar sig dit.

10. De kan se bortom sig själva. De ser arbetsplatsen och sitt uppdrag som mer än ett sätt att avancera och uppnå sina egna mål - de arbetar istället för att uppnå större saker.

Att bygga tillit på er arbetsplats är till stor hjälp om ni vill behålla era topptalanger och förbättra er arbetsplatskultur.


Med en hög nivå av tillit, skapar ni inte bara högre engagemang hos era medarbetare och ökar produktiviteten, ni bygger också en kultur som gör hela arbetsupplevelsen mer tillfredsställande. För både ledare och medarbetare. Autentiska ledare som med passion, mod och integritet delar med sig av sin vision och strategi för organisationen, har stora möjligheter att skapa ett engagerat och positivt medarbetarskap bland sina medarbetare - och därmed lyckas väl i sitt ledarskap.

7 views0 comments

Recent Posts

See All