Search

Blandar vi ihop livsberikande sysslor med aktiviteter inom demensomsorg?

OMSORGSAKADEMINs Nicole Sanders förklarar vad skillnaden är mellan livsberikande och aktiviteter inom demensomsorgen och varför fokus måste ligga på det förstnämnda om ett boende är personcentrerat.


Vad menas egentligen med livsberikande, eller life enrichment som det heter på engelska? Enkelt förklarat, livberikande är handlingar för att skapa mening och glädje till personer med minnesförlust.

Allteftersom demenstillståndet fortskrider, är det alltmer utmanande att engagera sig i en livsförmåga eller rutinhandling och det här gör att din senior behöver stöd av dig för att anpassa aktiviteter på ett sådant sätt att hen fortfarande kan få uppleva känslan av att hen uppnår någonting, av framgång och njutning.

Så hur skiljer sig det här från aktiviteter?

Inom äldreomsorgen så är aktiviteter den underhållning som planeras, planerade händelser och evenemang, motionsklasser o.s.v. som finns på vecko- eller månadsschema för alla som kan vara med på dem. Mot den bakgrund är det ganska naturligt att fråga sig, blandar vi då ihop livsberikande med aktiviteter?

Oftast är svaret tyvärr ja. Dessa två är inte samma saker, även om de många gånger går ihop. Personcentrerad, eller boendecentrerade omsorgsmodeller måste fokusera på det individuella (livsberikande), till skillnad mot helheten (aktiviteter). Medan aktiviteter självklart är viktiga för alla som lever med demens, så måste de aktiviteterna samtidigt ge mening och glädje till den enskilda individen, ge dem en känsla av uppnåelse av någonting.

När vi uppnår det syftet, glädjen och behovet av uppnåelse av någonting hos en individ, då har vi en livsberikande modell. Det innebär att de planerade aktiviteterna som erbjuds samtliga hyresgäster, kanske eller kanske inte passar in för den enskilda individuella hyresgästen.

Dyka djupare in i livsberikande aktiviteter

Behoven hos en person som lever med demens förändras hela tiden, ibland dagligen eller t o m timvis. En personcentrerad omsorg börjar med att förstå var de befinner sig nu, och deras livsberättelse, vilket ger oss möjligheten att fånga vem, vad, varför, när och hur i deras liv. Varför är det så viktigt? Jo, för att de där gamla bilderna - livsögonblicken - ger oss fantastiska möjligheter till att engagera och kommunicera med individens minnen som fortfarande är intakta.


Personer med Alzheimers och andra former av demens kommer sannolikt behålla de där svunna minnens från sina yngre år medan nyare minnen däremot blir mer diffusa och kanske försvinner. När vi tar oss tiden att dyka djupare så upptäcker vi personen som de en gång var - och förfarande är! För att ta ett exempel. Katrine kom till ett boende med mellanstadie av Alzheimers. Hon var oengagerad och visade flera andra symptom på en depression - hon hade inget intresse i någonting alls. Efter en utvärdering av hennes livshistoria och genom dialog med hennes familj, upptäckte medarbetarna att Katrine hade varit landskapsarkitekt, trädgårdsmästare och en väldigt aktiv fjällvandrare! Ingen hade kunnat gissa det när hon kom in, att hon hade haft en sådan intressant karriär och sådana kunskaper och en sådan passion för trädgårdsarbete.

Så vad kan livsberikande aktiviteter innehålla för Katrine? Spendera tid i boendets trädgård, kanske delta i trädgårdsarbete med lite assistans, definitivt att titta på och prata om projekt som hon designade som ung arkitekt - vilket troligtvis skulle trigga igång några minnen och få igång en dialog. Och vad sägs om att ta reda på vart några av hennes vandringsresor gick och hitta ett par reseprogram eller andra videos som hon kan engagera sig i? Kanske ditt boende dessutom har ett Virtual Reality-program som hon kan få vara med i.


Det finns helt fantastiska produkter idag som bokstavligen förändrar livet för individer med demens. En minneskorg med trädgårdsverktyg och andra saker, verktyg som hon använde i sin karriär och personliga foton på hennes trädgårdar, från hennes vandringsäventyr och absolut på hennes projekt skulle alla kunna förvaras på en plats där medarbetare och familjen lätt har tillgång till det när de vill tillbringa kvalitetstid tillsammans.

Katrine kanske inte har något intresse i de aktiviteter som finns på plast men det innebär inte att livsberikande aktiviteter måste offras. För Katrine är det som ger hennes ett livssyfte, glädje och känslor av måluppnåelse inte riktigt det som vi hittar inom aktivitetsområdet. Vi hittar det som ger henne en extra gnista genom sådant som är direkt relaterat till hennes liv och, om vi kan implementera av hennes intressen i våra aktiviteter så är det fantastiskt. Men om det inte är möjligt, kan vi i alla fall använda livsberikande aktiviteter - eller åtgärder som en del vill kalla dem - till att ge henne livskvalitet i vardagen.

Intresserad av att bli Certifierad Aktivitetsledare inom Demensomsorgen?

I januari 2022kommer OMSORGSAKADEMINs certifieringsutbildning Certified Life Enrichment Director - CLED att lanseras. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev eller kontakta oss idag för mer information.

 

2 views0 comments

Recent Posts

See All