Search

Behovet av VR inom äldreboenden

Det finns flera skäl till att använda VR (virtual reality) inom äldreboenden. Allteftersom tekniken gör framsteg, ligger det i vårt uppdrag som professionella inom äldrevård och omsorgen att implementera nya innovationer som är fördelaktiga för våra seniorer.

När det gäller VR, finns det en definierad demografi som kan ha fantastiska fördelar av teknikens framsteg, i högre grad än andra mottagargrupper. Den här gruppen är ingen annan än våra seniorer på våra äldre- och demensboenden. Seniorer är i en perfekt sits att ha nytta av de optimala fördelarna som finns med den här nya tekniken i deras vardagsliv.

Så vilka är fördelarna med VR for seniorer?

Åldersprocessen kan delas in i två huvudsakliga nedsättningar som kommer: psykologiska och fysiologiska. Med den sistnämnda finns det en uppsjö av vanligt tillämpliga metoder och verktyg for att försena, förhindra eller sakta ner den fysiska åldrandeprocessen. Det här inkluderar läkemedel, naturmedicin, motion m.m.

När det gäller den psykologiska nedsättningen som kommer med åldrandet har vi däremot inte hittat lika många alternativ. Allteftersom åren går och forskningsområdena fördjupas, ser vi allt mer av de olika mentala problemen som uppstår under åldrandets process. De här problemen inkluderar diagnoser som Alzheimers, demens och andra former av kognitiva nedsättningar som exempelvis minnesförlust. I dagsläget används egentligen inte många olika åtgärder för att fördröja och hantera dessa eventuella diagnoser. Med de snabba framsteg som görs inom teknik och med forskning inom området, har VR dock visat sig vara en sådan åtgärd som på ett framgångsrikt sätt stödjer bevarandet av ett skärp sinne. För seniorer har VR visat sig öka den kognitiva funktionen och minska förekomsten av olika fysiologiska nedsättningar hos många äldre patienter.

Men det är inte allt. Som vi vet kommer ålderdomen ofta med olika fysiska begränsningar. Alltför ofta ger våra kroppar upp långt innan vår mentala kapacitet. Med stöd och hjälp av VR kan dock personer med fysiska nedsättningar fortfarande ha sådana upplevelser som de är vana vid.

VR ger användaren förmågan att bli förflyttad till en plats dit deras kroppar inte längre kan ta dem.. Den här förmågan ger seniorer chansen att njuta av sådana upplevelser som de alltid älskat att genomföra - och dessutom tryggt från deras eget hem på boendet. Genom att göra det här, får deltagarna erfarenheter som går långt utöver det som deras kroppar kan göra - man skapar meningsfulla upplevelser av det som tidigare var omöjligt utan den här fantastiska tekniken. För många är de här upplevelserna ovärderliga.

Kortfattat

För att fatta det kort, det finns ett större behov av att implementera VR i vardagslivet för våra äldre medborgare. De uppsjö av kognitiva hälsofördelar och meningsfulla upplevelser som följer en implementering av VR skapar inte bara en känsla av generell glädje och lycka, utan också fördelar för både medarbetare och anhöriga.

För att lära er mer om fördelarna av att använda VR för seniorer, kontakta oss på OMSORGSAKADEMIN så hjälper vi gärna er med råd och tips. Majoriteten av de internationella organisationer inom äldre- och demensomsorg som vi dagligen arbetar med, använder VR i vardagslivet för sina boenden. Vi delar gärna med oss av deras många erfarenheter.

 

Jessica Jonson är administratör och OMSORGSAKADEMINS stjärnskribent. Med sin erfarenhet och härliga personlighet - och en aldrig sinande nyfikenhet och vilja till utveckling - är hon den självklara research ledaren. Jessica är dessutom Certifierad Demensvårdsspecialist, certifierad Mindfulness instruktör och ett uppskattat idé-bollplank hos våra klienter och studenter. #demensomsorg #demens #omsorgsakademin #äldreomsorg #vård #svenskomsorg

10 views0 comments

Recent Posts

See All