Search
  • Admin

Att leva länge och hälsosamt

Den kvinnliga livslängden, som är marginellt längre än mäns, har ökat med ungefär tre månader varje år för de senaste 160 åren.

I Sverige under 1840 som exempel, vilket var det ledande landet för att njuta av en längre livslängd under den tiden, den förväntade livslängden var nästan 45 år; i Japan år 2014, en av de befintliga ledarna i att producera hundraåringar, var det 84 år, nästan fyra årtionden längre.

Den här otroliga ökningen i livslängd har mest sannolikt kommit av de förbättringar som har skett över hela världen ifråga om levnadsförhållanden, näringsintag, utbildning och läkemedel.

Och medan du kanske förväntar dig att länder som Sverige och USA - båda några av de rikaste och teknologiskt mest framstående länderna i världen - skulle hamna i toppen av listan på de bästa länderna att leva för lång livslängd, är ingen av dem med på listan av de 15 främsta. Monaco, Macau,Andorra, Japan, Hong Kong och Singapore är alla länder där invånarna har längre livslängd än både svenskar och amerikaner.

Lilla Andorra, bergslandet som är klämt in mellan Spanien och Frankrike, kan skryta med en av de längsta förväntade livslängderna i världen.

Så vad är det som hjälper?


Dan Buettner presenterar en del svar i sin bok, Blue Zones: Lessons From the People Who've Lived the Longest, vars forskning var stöttat av National Geographic Society och National Institute on Aging. Han identifierar fyra områden i världen där små befolkningar lever längre än medelbefolkningen: Barbagia-regionen i Sardinien, Italien; Okinawa, Japan; Loma Linda, Kalifornien, USA, avgränsat till en befolkningsgrupp av Seventh Day Adventists; och Nicoya Peninsula i Costa Rica. I varje område som han kallar en Blå Zon, uppnår befolkningen 100 år avsevärt mycket oftare än resten av oss, och, rent generellt, så lever dem längre och hälsosammare liv.

Under sin forskning, identifierade Buettner ett antal nyckelbeteenden och aktiviteter som dessa regionala kulturer har gemensamt. Mest särskiljande för dem är:

  • En vardaglig, naturlig tendens att vara aktiv (som mannen på Sardinien som går över 10 km varje dag medan han arbetar på sin bondgård)

  • Vanan att äta mindre än genomsnittet (som den vanliga vanan i Okinawa av att praktisera hara hachi bu, vilket innebär att du bara äter tills din mage är 80% full)

  • En plantbaserad diet (som Seventh Day Adventists' strikta vegetariska och nöt-baserade kost)

  • Aktivt deltagande i en gemensam grupp (tro-baserad eller familjär)

  • En livsplan, eller ett syfte i livet

Idag, så ligger det bästa hoppet för en lång livslängd i Sverige, USA och många andra länder, på dig som enskild individ - på din egen förmåga att förändra dina (o)vanor, oavsett hur gammal du är.

De positiva nyheterna är att dödsrisken är föränderlig, även sent i livet. Du kan med andra ord förändra dina vanor på ett sådant sätt att din livslängd ökar. Rökare, som exempel, som slutar med rökning efter 65 år, kan öka sin livslängd med 2 år för män och 4 år för kvinnor, enligt en studie som gjordes av American Journal of Public Health.

Även om du inte bor i en Blå Zon, är det inte försent att börja leva som om du gjorde det

Genom sitt kulturella arv, är det naturligt för individer som lever i de Blå Zonerna att leva på ett sätt som uppfyller de "rätta" kriterierna för lång livslängd. För oss som bor i andra områden, bekräftar Buettner's forskning det som vi har känt till i årtionden: du lever ett hälsosammare, längre liv om du medvetet försöker att äta bra, motionera, knyta samhörighet med de runt omkring dig och behåller en positiv livssyn.

Självklart finns det delar i ekvationen som vi inte kan påverka på individuell nivå. "Att klara sig till 100-årsåldern är lite grann som ett pokerspel." säger Buettner, "och en viktig del i det är ett fungerande offentligt hälsovårdssystem."Buettner säger att det inte nödvändigtvis måste finnas en medicinsk framstående sjuk- och hälsovård, eftersom livslängden för Blå Zons-hundraåringar har mycket lite att göra med ett högteknologiskt sjukhus. Men grundläggande medicinsk vård inklusive vaccinationer, är definitivt en viktig del i att ha en rimlig chans till ett långt liv.

Personlighet spelar en roll i hemligheten om hundraåringars långa liv, lika mycket som vad det är de äter och hur mycket motion de får. Faktum är att en studie om Åldrande, som utfördes 2012, visade det sig att karaktärsdrag såsom optimism - vilket många 100-åringar har -, utåtriktadhet och samvetsgrannhet kan bidra till deras framgångsrika ålderdom.

Din livsinställning till ålderdomen och livet kan med andra påverka hur långt det livet blir. Är du pessimistisk över vad det innebär att åldras? Eller konstant oroar dig för olika saker såsom ekonomi, sjukdomar, eller omvärlden? Om så är fallet, kan din attityd definitivt bidra till att korta ner ditt liv. En studie från Journal of Personality and Social Psychology fann att äldre individer med mer positiva attityder om åldrande, lever i genomsnitt 7.5 år längre än de som är mer negativt inställda till ålderdomen och/eller livet.

De livsförbättrande vanorna som förekommer i de Blåa Zonerna är förstås i farozonen för att försvinna genom globaliseringen. "Traditionellt sitter Okinawans på golvet - så de tar sig upp och ner runt 80 till 90 gånger per dag," säger Buettner. "Det är som att göra 90 knäböjningar dagligen - för en 90-åring. Den effekten har mätts och den är enorm." De senaste åren har dock västvärldens modell av bekvämlighet infiltrerat delar av Japan. Moderna hem i Okinawa har i dag stolar och soffor, en trend som givetvis hotar att drastiskt minska rörligheten hos de äldre inom den kulturen. Under tiden går svenska, amerikanska och andra länder ännu mer ifrån hälsosamma ideal.


"Vi blir allt mer isolerade - vi använder allt mer elektronik och tekniska lösningar som vårt huvudsakliga sätt att knyta kontakter - och vi vet att isolering kraftigt minskar din livslängd," säger Buettner. "Under de sista 60 åren, har vi byggt upp fruktansvärda samhällen utifrån ett livslängdsperspektiv: förorter är definitivt fel väg att gå om utveckling av maximal kvalitet i livet och god hälsa är ett mål."

 

Jessica Jonson är administratör och vår stjärnskribent. Med sin erfarenhet och härliga personlighet - och en aldrig sinande nyfikenhet och vilja till utveckling - är hon den självklara research-ledaren. Jessica är dessutom Certifierad Demensvårdsspecialist, certifierad Mindfulness instruktör och ett uppskattat idé-bollplank hos våra klienter och studenter.

29 views0 comments

Recent Posts

See All