Search

Att kämpa mot åldersdiskriminering - en del av aktivitetskoordinatorns roll

Medan jag väntade i kön på posten,stod jag bakom en liten äldre kvinna som stod vid disken för att utföra sina postärenden. Hon hade en väldigt stor väska med flera dragkedjor och flera olika små plånböcker som hon hade sedlar, mynt och kontokort i.


Hon hade flera frågor till kvinnan bakom disken och flyttade hela tiden pengar och andra saker in och ut från sin väska och sina plånböcker, samtidigt som hon öppnade och stängde dragkedjorna på sin väska. Hon hade dessutom lite svårt att höra och tvingades fråga kvinnan bakom disken flera gånger att upprepa sina svar. Kvinnan bakom postdisken visade tydligt genom sitt tonläge och sitt agerande att hon inte hade något som helst tålamod med den här äldre personen. Vid ett tillfälle, tittade hon på mig och kön bakom mig - över huvudet på den äldre kvinnan - och rullade sina ögon i ett försök till samförståelse.

Om den här personen framför mig i kön hade varit en person av ett annat nationellt ursprung eller ras eller praktiserade en specifik religion eller hade haft ett fysiskt handikapp - hade den här kvinnan som arbetade bakom postdisken haft samma bristande respekt eller bristande tålamod? Det är mest sannolikt att hon faktiskt inte hade haft det - av rädsla för att bli anklagad för diskriminering. Det är riktigt olyckligt, milt uttryckt, att det i vårt samhälle idag är helt accepterat att behandla äldre annorlunda eller diskriminerande just för att de är äldre.

Diskriminering mot äldre är känd som "ageism" - ålderdiskriminering på svenska. Termen "ageism" myntade av den amerikanske gerontologen Robert Butler redan år 1969. Vid den tidpunkten så var det ett tillägg till de specificerade ras- och könsdiskrimineringarna. Ålderdiskriminering innebär att man behandlar äldre - seniorer - på ett negativt sätt och att man försöker fastställa negativa stereotyper om åldrandet. Tänk på det här. Hur framställs äldre ofta i dagens marknadsföring? Det är inte alls sällan att man karaktäriseras som bitter, beroende, fast i det gamla, negativ, självabsorberad, excentrisk och lite knasig.


För dig som är verksam som aktivitetssamordnare eller livsberikande koordinator, eller som har arbetat inom långtidsomsorg för seniorer, så ger ofta dina erfarenheter dig ett helt annat perspektiv på äldre och åldrandet. Du får och har ett mer humanistiskt synsätt på seniorer och deras livsstil. Och du arbetar outtröttligt med att ge varje person som du samverkar med individuella möjligheter till att leva livet fullt ut och på det sätt som de önskar, oavsett deras ålder.

Att ändra människors synsätt om åldrandet och äldre Att förändra ett samhälles negativa perspektiv på ålderdomen och att lyfta fram positiva bilder av hur fantastiskt livet kan vara och är efter 60-års åldern är inte det lättaste. Vi som är verksamma inom äldre- och demensomsorgen är dock miljontals över hela världen och vi är de bästa ambassadörerna - förut seniorer själva.

Som livsberikande koordinator eller aktivitetssamordnare så kan du självfallet implementera detta tankesätt och mål i ditt livsberikande program genom att introducera följande:

1. Skapa och erbjud det mest fantastiska och dynamiska aktivitetsprogram som är möjligt.

Ett tydligt, fullvärdigt livsberikande program som inkluderar grupp-, individuella och 1-1 program är det bästa botemedlet mot de negativa stereotyperna om seniorer som sitter i en gungstol och ser livet passera förbi.

2. Utveckla ett vitalt och fungerande s.k. boenderåd.

Engagera och uppmuntra dina hyresgäster till att göra sig hörda och ge feedback om livet inom er gemenskap - det är en grundförutsättning för att hyresgäster och andra ska uppleva att de är en del av en aktiv boende- och samhällsgemenskap som bryr sig om varandra. 3. Låt en personcentrerad omsorg och en kontinuerlig kulturellt föränderlig omgivning ligga som grund för er verksamhet.

Den filosofi och de principer som utgör den här formen av omsorg, uppmuntrar helt till nya attityder mot åldrande och vad det faktiskt innebär att bli äldre. De här koncepten lyfter faktiskt fram den enskildes individualitet och vikten av att leva livet fullt ut, på det sätt som varje person vill leva det.

4. Håll dina hyresgäster engagerade i de olika samhällsaktiviteter som finns, genom resor,utflykter och studiebesök.

Om er boendegemenskap har en buss, se till att du nyttjar den flitigt. Och säkerställ även att er buss har riktigt färgglada och synliga färger så att omgivningen ser att det är ni som är ute och far omkring, på rolikg och givande aktiviteter. Om er stad ordnar en marknad, parad eller andra större samhällsarrangemang, var med på det med dina hyresgäster. Tänk på den positiva inverkan som ni kan ha med en grupp seniorer som är med i en parad, glatt vinkande från er färgglada buss under nationaldagsfirandet. 5. Utveckla en aktiv volontär roll för dina hyresgäster i ert samhälle.

Anordna en insamling för en lokal organisation, delta i Seniordagar, besök lokala skolor och gör andra samhällsorienterade saker som visar att seniorer är aktiva och viktiga samhällsmedborgare. 6. Omdefiniera vad åldrande betyder för dig personligen.

Oavsett vad din personliga kronologiska ålder är så var medveten om att ditt synsätt påverkar andra. Gör dig av med eventuella negativa föreställningar mot åldrande och ålderdomen som kan finnas i tankarna. 7. Anta den viktiga rollen som en positiv åldersambassadör.

När helst du stöter på en negativ attityd eller handling så var inte rädd för att säga det, på ett positivt och konstruktivt sätt. Jag vet att det kan vara svårt, särskilt om man är upprörd över en negativ eller kränkande handling, men gör det bästa du kan så ofta du kan. Undrar du vad som hände när jag själv kom fram till disken på postkontoret, efter att den äldre kvinnan hade avslutat sitt ärende? Kvinnan som arbetade bakom disken såg ilskan i mina ögon och misstog den för att jag var lika irriterad som henne på den äldre kvinnan. Hon föreslog att kvinnan skulle ha stannat hemma och få någon annan istället att utföra hennes ärenden. Jag sa till postmedarbetaren att jag faktiskt inte alls höll med henne och att vi alla bara kunde hoppas på att få vara som den kvinnan - kunna få vara ute och utföra ärenden i hennes ålder. Postkvinnan bemötte det med en fnysning och konstaterade att hon hellre skulle vara död än att vara ett irritationsmoment för andra. Min avskedskommentar till henne var "var försiktigt med vad du önskar dig". När jag lämnade kontoret, hörde jag en del skratt och minst ett "bra svarat" från kön av väntande människor bakom mig.

"Age is opportunity no less, than youth itself, though in another dress. And as the evening twilight fades away, The sky is filled by the stars invisible by the day." – Henry Wadsworth Longfellow

 

5 views0 comments

Recent Posts

See All