Search

Att ge omsorg till en narcissistisk vårdtagare

Narcissistiska människor: du kan inte lämna dem, det är nästan helt omöjligt att äska dem och du känner det som om att du vill skrika när helst du är omkring dem.


Claire Probe, PhD, en psykiatriker som hjälper sina seniora klienter med att hantera en olika mentala hälsoproblem, menar att narcissistiska tendenser ofta blir mindre tydliga allteftersom en person åldras. Trots det så är det många vårdgivare som skulle säga att de lever med självälskande seniorer dagligen.


Oavsett om det kommer i form av en egoistisk äldre vårdmottagare, ett självständigt syskon eller utnyttjande svärföräldrar, kan narcissister vara en svår börda för vårdgivare att bära. Även om det är sant, är narcissism djupt rotat i en individs personlighet och det är dessutom välkänt svårt att behandla.


För dig som har att hantera det hos en individ i din omgivning, kan det bästa vara att lära dig mer om det här tillståndet så att du på bättre sätt kan hantera de relationer som du har med narcissistiska vårdmottagare.Vad är narcissism?


Känt som narcissistisk personlighetsstörning disorder (NPD), är en personlighetsstörning som kännetecknas av överdriven självhävelse, krav på oändlig beundran och konstant manipulering av andra människor (inklusive vänner och familj) utan någon som helst hänsyn eller omtanke om deras känslor.


Narcissister kan komma i olika former - de kan vara grandiosa påfåglar som struttar omkring, trycker sin inbillade överlägsenhet i ansiktet på dig eller så kan de vara tilldragande och utåtriktat omtänksamma, tills du kommer i vägen för dem. Faktum är att deras otroliga förmåga att manipulera andra människor kan göra narcissister väldigt svåra att upptäcka.


Dr. Probe föreslår att du håller tillbaka ditt "svart/vita"-tänkande när det kommer till att upptäcka narcissister. Precis som andra mentala tillstånd existerar NPD på ett brett spektrum så Dr. Probe menar att vi alla har någon grad av narcissism i oss och att själv-överlevnad är en basgrund hos oss som människor, precis som hos många andra djur.


Om du tror att du vårdar en senior med narcissistiska tendenser, fundera på hur din vårdtagare ser sig själv, sin självbetydelse.

  • Verkar det som om att deras behov, oavsett hur smått eller stort, alltid kommer före andras? Är de hyperkänsliga för kritik?

  • Är känslor som rädsla, skuld och förpliktelse en återkommande del av din vårdgivarrutin?

  • Använder din vårdtagare de här känslorna, eller kanske t o m uppmuntrat dem, för att få det som han/hon vill?

Om du svarade ja på någon av dessa frågor så innebär det inte nödvändigtvis att din vårdtagare är narcissistisk, men att förstå deras tankeprocess kan hjälpa dig att navigera de värsta tendenserna av deras personlighet.


Det är också viktigt att fundera på om en seniors personlighet i princip är densamma som den har varit hela deras liv eller om det är nya karaktärsdrag som kommit. Om de har varit tydligt manipulerande, självhävdande, själviska och uppmärksamhetssökande i flera år, är chanserna att de alltid kommer att vara (och alltid kommer att vara) narcissistiska.


Däremot, en senior som plötsligt utvecklar narcissistiska tendenser efter en stor livhändelse såsom förlusten av en maka/make eller stor hälsodiagnos, kan ha drabbats av en annan form av mental ohälsa som depression. Sorg och ångest kan utveckla sig på många olika sätt och det är viktigt att titta på nya eller ovanliga förändringar i deras humör och beteende. I vissa fall kan de här symptomen behandlas på ett enkelt sätt eller så kan de peka på nya underliggande medicinska problem som tidigt skede av demens.Att förbättra situationen med en narcissist


Dynamiken som finns i en vårdgivar-vårdtagarrelation är svår för även den mest "hälsosamma" och nära familjen. När en vårdtagare visar narcissistiska tendenser kan det vara både frustrerande och väldigt smärtsamt för den individ som försöker vårda dem.


Att ta hand om en familjemedlem som är narcissistisk kan göra det svårare att hantera situationen, särskilt med tanke på att gamla familjemönster mellan föräldrar och (nu vuxna) barn ligger djupt begravda - känslorna kan bli ganska intensiva. Det är lätt att bli fast i en oproduktiv cirkel av verbala bråk om vårdgivare inte är försiktiga när de hanterar en egoistisk senior.


När en senior beter sig på ett själviskt sätt är det bästa alternativet att hålla sig borta från större konfrontationer på vilket sätt det nu än må vara. Innan en vårdgivare på ett direkt sätt utmanar en äldre familjemedlem bör hen först bestämma sig för vad hen vill uppnå med en konfrontation. Om problemet är ett mindre sådant kan det vara bättre för vårdgivaren att låta senioren få en "vinst" i det här fallet.


Om å andra sidan problemet påverkar hälsan och välbefinnandet hos vårdgivaren eller vårdtagare, måste vårdgivaren adressera problemet på det mest produktiva sättet. Ett sätt att göra det på är att matcha deras inriktning (önskade resultat) med det som du vill att de ska göra. Som exempel, om en senior vägrar att ta sin medicin för att de tror att deras läkare är opålitlig och inkompetent, påminn dem om att om de inte tar sin medicin måste dem "helt enkelt gå tillbaka till läkaren och lyssna på dennes inkompetenta svammel". Å andra sidan, om hen tar sina läkemedel så kommer hen att undvika de här "onödiga" resorna till läkaren.


Narcissister må vara mästermanipulörer och välkänt svåra att vårda men det finns strategier som kan hjälpa dig få det som du vill utan att du behöver vända ut och in på dig själv. De flesta vårdgivare känner ett instinktivt motstånd till att använda de här strategierna i början men du behöver lära dig att koppla från det, ta ett steg tillbaka och sätta gränser för det kommer att hjälpa dig avsevärt. De här sakerna tar både mental styrka och praktisk träning - ge dig själv en chans.


270 views0 comments

Recent Posts

See All