Search

Att förändra dina seniora föräldrars dåliga vanor

"Min mamma vägrar att lyssna på mina råd!" Så vad kan du göra? Kan du verkligen hjälpa din mamma att skaffa sig hälsosammare vanor? Svaret är...

...kanske. Men först måste du skippa föreläsningen och börja ett samtal.


Varför är det så svårt att förändra en (o)vana?

Merriam-Webster’s ordlista definierar en vana som en återkommande handling som man vanligtvis utför omedvetet och som "triggas" av en särskild miljö eller känsla. Det här innebär att du inte kan säga till någon annan individ att de måste sluta med ett långvarigt, vanemässigt beteende.


Vi har alla dåliga vanor


Så, min vän, hur är det med dig? Har du några ohälsosamma vanor? Har du framgångsrikt lyckats ändra på någon av dem? Om du har det, megastort grattis. Vi vet alla att så här är det: Det är svårt nog att få oss själva till att förändra en vana. Att försöka få en annan person att ändra på sig? Hmmm, det är en helt annan historia. Och det vet definitivt du som har försökt att ändra en - vad du tycker - dålig vana hos din livspartner.


Verklighetscheck: Våra föräldrar vet att de borde förändras. Att använda "logik", eller förringa dem kommer bara att göra dem trotsiga och fördjupa vanan.

Tänk på hur dina föräldrar känner sig. Erbjud sympati och förståelse. Börja processen med att berätta för dina föräldrar att du faktiskt förstår deras känslor.

Gör lite detektivarbete. Se om vanan är en reaktion på stress, eller någon form av form av förändring i livssituationen. Kan det vara hälsorelaterat? Eller bero på en ökad social isolering? En oförmåga att göra någonting som dina föräldrar har kunnat göra självständigt i åratal? Större livsförändringar kan många gånger få en senior att kasta händerna i vädret och säga, "vem bryr sig om disken? Varför göra sig besväret...'ingen hälsar på i alla fall', 'det är bara vi två/jag själv som är här' eller 'jag har hela dagen på mig'?


Bra vanor ersätter dåliga vanor


Låt oss säga att dina föräldrar instämmer i att de behöver förändras. Och sen då? Teri Goetz som skriver i Psychology Today, föreslår att vi ersätter det beteende som inte är önskvärt med nya, hälsosammare vanor.


Som exempel, om din förälder ger upp rökning, försök att hitta en annan aktivitet som kommer att fylla tomrummet som uppstår. Det kan innebära allt från trädgårdsarbete till att lägga pussel eller ta en promenad runt kvarteret.


Din förälders sociala nätverk förändras säkerligen allteftersom familjemedlemmar och vänner endera flyttar eller avlider. Om du tror att deras social band har skiftat, försök att återbygga en känsla av gemenskap genom att göra saker tillsammans, för att förebygga uppkomsten av en (annan) ohälsosam vana.

När din förälder vet att du faktiskt är på deras sida, kan du kanske föreslå att ni gemensamt försöker förändra en (o)vana. Gör det till ett gemensam projekt - du har saker dåliga vanor som skulle kunna förändras också, Enbart det faktum att ni samarbetar för att uppnå ett gemensamt mål återbygger ditt band med din förälder. Din mamma eller pappa kanske t.o.m. återfår en känsla av optimism och kontroll över deras eget liv.


Håll det enkelt


Att försöka förändra ett beteende kan vara som att gå på en hal lina. Det är lätt att fastna i småsaker som egentligen inte har särskild betydelse för utgången. Ett sunt förnuft -råd? Håll det enkelt.

I hans populära program, Små Vanor, Delar programledaren B.J. Fogg med sig av tre nyckelfaktorer för förändring:

  1. Vi har en "insikt"/ett "aha"-ögonblick.

  2. Vi förändrar vår omgivning/miljö.

  3. Vi tar babysteg.

Som BJ påpekar, du kan inte beställa en "insikt" som du beställer en hamburgare på ett drive-in ställe. Och det kan ta tid att förändra din omgivning. Vad du däremot enkelt kan göra, är att ta babysteg mot ett uppsatt mål. För att göra det, måste du bryta ner stora mål till små sådana. Det här kommer att öka chansen för att du uppnår ditt huvudsakliga mål, samtidigt som du bygger en känsla av framgång för din förälder varje gång som ett enskilt delmål uppnås.


Kritisera inte din seniora förälder


Istället för att fasta i en enskilda händelse eller ett ögonblick (vilket är alltför enkelt!), planera innan. Välj ett bra tillfälle och ställe. Fundera också på vem som är bäst lämpad att ha det samtalet med din mamma eller pappa. Hint: Det kanske inte alls är du själv.

Äldreomsorgsexperten David Gustafson föreslår ett ännu bättre alternativ för samtalet - gör förändringen av vanan om dig, inte din förälder. Istället för att kritisera din mamma för en ovana som hon gör, säg: "Mamma, jag vet att jag oroar mig för allt och alla, jag kan inte hjälpa det. Jag kan inte sova på nätterna när jag tänker på att du inte har tillräckligt med bra mat hemma, Skulle jag kunna få be dig att ha någon som kommer för att hjälpa dig handla och laga mat till dig ett par gånger i veckan? Jag är ledsen att jag är så krävande men det skulle vara så skönt att veta att du mår bra och blir lite bortskämd ibland."


Det finns ljusskimmer i mörkret


Att hålla ut och inte tappa tålamodet med våra äldre föräldrar medan vi försöker uppmuntra dem till att förändra dåliga vanor kan kännas som en monumental uppgift. Men om du kan samla krafterna för tålamod, förståelse och teamarbete- ja, då kan du kanske t.o.m. få upptäcka att dina välmenade försök återbetalar sig med fantastiska ögonblick tillsammans med din förälder.

 

Denise Jensen, sjuksköterska och organisationskonsult, har en lång erfarenhet som boendechef inom #äldreomsorgen, specialisering #demens. Denise är mycket engagerad i det internationella arbetet med att förbereda kommuner och andra organisationer för de behov och krav som kommer i takt med den ökade mängd individer diagnostiserade med Alzheimers och andra #demenssjukdomar. Denise är Licensierad Hemvårds- och Omsorgschef, Certifierad Demensutbildare och Certifierad Demensvårdschef. Hon är också kontinuerligt kontrakterad som konsult och uppstartschef för flera internationella företag inom äldreboende- och omsorgen.

8 views0 comments

Recent Posts

See All