Search

Att Balansera Prestationer och Resultat

Som ledare har du mycket på gång. En del av ditt fokus är med all sannolikhet på de resultat som du förväntar dig att nå. Du kanske tänker på de här ledarskapsresultaten i termer såsom mål, strategier, eller objektiv, men oavsett vad du kallar dem måste du tänka på och arbeta på de regelbundet. I realiteten finns det tre typer av resultat och tills du tänker på dem på det sättet kan du inte prioritera dem på det mest effektiva sättet.

Tills du kan tänka på ditt arbete i de här tre formerna kommer det att vara svårt för dig att prioritera det som du behöver göra eller guida ditt team igenom det som behövs av de. Tills du kan se ditt eget uppdrag i de här tre formerna kommer det vara svårt för

dig att prioritera dina aktiviteter eller guida ditt team genom deras arbete. De tre olika formerna av resultat är Organisatoriska resultat, Teamresultat och Personliga eller Individuella resultat.

Organisatoriska resultat

Beroende på din roll i din organisation har du kanske en del i att skapa och bestämma de här, eller så är de kanske överlåtna till dig från ett strategisk direktiv, årliga mål eller målsättningar. Medan du kanske inte äger själva skapandet av de här målen så måste du först både målen i sig själva och syftet med dem för att du ska kunna leda och hjälpa ditt team till att nå dem på ett framgångsrikt sätt. Om du inte förstår det ordentlig behöver det vara ditt första uppdrag, eftersom med förståelse kommer ett ansvar att göra det lika förståeligt för alla dem som du leder. Och tills den förståelsen finns hos alla i ditt team kan du inte skapa en meningsfull balans i ert arbetsfokus.

Teamresultat

Det är riktigt bra att förstå vad det är som organisationen förväntar sig/behöver från dig, men det måste föras över in till mål och enskilda resultat för ditt team. Ta dig tid att engagera ditt team i skapandet av de här enskilda målresultaten. Använd den där tydliga förståelsen för de organisatoriska resultaten för att arbeta med ditt team och ert besvarande av frågan "Vad behöver vi uppnå som team för att kunna nå dem organisatoriska resultaten?" Genom att göra det här, skapar du en samhörighet mellan både det övergripande resultatet och ert teamresultat, samtidigt som ditt team känner ägarskap över era mål.

Personliga eller Individuella resultat

Samhörighet och engagemang är viktigt för alla människor. När ett teams resultat väl är känt, uppmuntra individer att skapa målsättningar som gör att de samtidigt stödjer teamets - och i förlängningen organisationens - mål. Om du gör detta på ett effektivt sätt, kommer de här målen att kunna guida er i ert dagliga arbete och göra att ni uppnår de resultat som ni har föresatt er.

Skapa balans

Det verkar vara logiskt men trots det kan logik i sig själv inte föra er dit ni ska för att vara framgångsrika. Som ledare har du ett ansvar att hjälpa till med att skapa resultat på sådana sätt att det förbättrar ditt teams förståelse och engagemang för att nå organisationens målsättning. Genom att skapa och kommunicera målen som en del av organisationen, teamet och enskilda individer hjälper du människor att se den övergripande bilden.

När människor ser hur deras eget arbete bidrar till det stora hela, blir de engagerade När människor bara ser sitt eget arbete - sitt eget resultat - har de en bubbla omkring sig själva. Den här mentala bubblan håller dem isolerade från varandra och kan komma att bidra till konflikter, förståelse och nästan alltid, försämrade resultat i alla tre av dessa resultatkategorier. Men när människor å andra sidan se hur deras eget arbete bidrar till det stora hela, blir de engagerade och stolta över de resultat som uppnås. Ta dig tid den här veckan och se till att allt ditt arbete och den kraft du lägger i ditt ledarskap kan kopplas till en av de här tre resultaten, och börja att leda och fokusera ditt arbete på alla dessa resultatområden. Du kommer att hitta en klarhet i ditt arbete och sannolikt bli mer produktiv, både personligen och i ditt ledarskap.

 

Cathrine Frye - läkare, forskare och handledare - som med sin passion för att förbättra livskvaliteten för världens seniorer, är passionerat engagerad i äldreomsorgsfrågor. Med sin härliga och frikostiga personlighet, och sin djupa kompetens som läkare och forskare, är Cat (som hon kallas) en mycket efterfrågad handledare för ledande sjuksköterskor och direktörer inom äldre- och hemvårdsbranscherna. ​Hon arbetar ofta internationellt som konsult för organisationsledningar och börsnoterade företag som stöd i deras utvecklingsarbete inom äldrevården och omsorgen.​Tillsammans med David, har Cat också författat ett antal handböcker för anhöriga och medarbetare inom äldreomsorgen. #demensomsorg#äldreomsorg#socialomsorg

1 view0 comments

Recent Posts

See All