Search

Antik teknik istället för hjärnträning - lika bra för hjärnhälsan

En teknik där en yoga position används under meditation har visat sig vara en metod som är lika effektiv för hjärnhälsan som program för hjärnträning - resultatet av denna teknik har blivit vetenskapligt testat genom magnetröntgen.


I ett bra exempel där gammalt möter nytt, har forskare på UCLA och deras kollegor testat om yoga och meditation kan förändra hjärnorna på en del individer med mild kognitiv nedsättning för att hjälpa dem att tänka mer klart. Mild kognitiv nedsättning är ofta ett tidigt skede av Alzheimer´s sjukdom. Deras svar var ja.


Forskarna på UCLA rekryterade en grupp 29 mellanålders och äldre vuxna som visade sig ha mild kognitiv nedsättning. Deltagarnas framsteg följdes med regelbunden skanning av hjärnan.


Undersökningsgrupperna var uppdelade i två, en som använde ett program för hjärnträning och en som använde Kundalini yoga och Kirtan Kriya meditation (som tillsammans inkluderar yoga asana, en yoga position där man sitter i en tydlig men avkopplande position samtidigt som man använder kontrollerad andning och vissa rörelser och ljud för meditation).


Båda försöksgrupperna praktiserade sina program 20 minuter hemma varje dag, över en 12-veckors period. De hade sedan sina hjärnor regelbundet skannade. Efter 12-veckor kunde forskarna rapportera att båda grupperna visade likvärdiga förbättringar i sina verbala minnesförmågor, vilket är det som vi använder för att komma ihåg namn och ordförråd.


Forskarna noterade att "de som hade praktiserat yoga och meditation hade bättre resultat avseende visuell-spatiala minnesförmåga, än individerna i den andra testgruppen". Dessa forskare har ännu inte fastställt hur länge dessa förbättringar skulle vara. Men resultaten från riktad hjärnträning har visat sig vara upp till tio år.


Under tiden, eftersom det tar tid för nya vanor att formas, den aktuella 3-månaders studien är uppmuntrande eftersom den visar att om deltagarna förbättras tillräckligt mycket under sin testperiod, är det möjligt att flera av dem fortsätter med sina nya hälsosamma vanor.


Det faktum att denna yoga och meditationsträning hjälper

både hjärna och kropp är ett bra recept för att åldras väl.


Med miljoner av Baby Boomers i den åldern där Alzheimer´s visar sig, behöver vi använda oss av varje metod och teknik som vi kan och har till hjälp för att arbeta förebyggande.


Yoga och meditation har inte visat sig ha några negativa bieffekter men, som inför all aktivitet, bör du stämma av med din läkare om dina planer.


 

Jessica Jonson är administratör och SÖDERSTEDTS stjärnskribent. Med sin erfarenhet och härliga personlighet - och en aldrig sinande nyfikenhet och vilja till utveckling - är hon den självklara research-ledaren. Jessica är dessutom Certifierad Demensvårdsspecialist, certifierad Mindfulness instruktör och ett uppskattat idé-bollplank hos våra klienter och studenter.

8 views0 comments

Recent Posts

See All