Search
  • Admin

Anhörigvårdare - ett slitsamt men givande uppdrag

Det är ett tufft, ofta otacksamt uppdrag som är utfört av tusentals svenskar varje dag. Och personer som vårdar en närstående med demens säger att de är överväldigade. Men det finns belöningar också.

Ungefär 150 000 svenskar beräknas leva med demens, enligt Svenskt Demenscentrum. Av dessa beräknas ca 66 000 individer bo på ett boende, resten bor hemma. Detta innebär förstås att hundratusentals svenskar idag är obetalda vårdgivare till sin(a) närstående.

Det är ingen hemlighet att familjevårdgivare har en tung börda. I en studie som har gjorts av University of Michigan och som riktade in sig på erfarenheterna från demensvårdgivare dök det dock upp ett antal överraskningar. Studien inkluderade vårdgivare i åldern 50 till 80 år. De flesta - 62% - var kvinnor och 60 % var vårdgivare för en förälder. De andra vårdade en maka/make, en annan närstående eller en vän.

Den mest överraskande upptäckten, menade forskarna, var att 45% av vårdgivarna beskrev deras upplevelse som "mycket belönande", medan endast 19% kallade det "väldigt stressigt".

Det illustrerar det fakta att det finns positiva aspekter på vårdgivning, även om det förstås är viktigt att poängtera den börda som familjer till demensdiagnosticerade bär. Av de svarande i studien, sade hela 78% att vårdgivning var åtminstone "till en del" stressande, och flera (25%) av vårdgivarna erkände att de negligerade sin egen hälsa på grund av tidsbrist. Det sistnämnda är tyvärr inte överraskande eftersom vi kan se hur många vårdgivare förändrar sin livsstil - åsidosätter deras egna förebyggande hälsoaktiviteter - till förmån för mer tid och engagemang i sin närstående.


Egen tid viktigt men svårt att prioritera


Förutom hälsovård, säger vårdgivare ofta att de har alltför lite tid för sig själva - viktig egen tid. Av de som deltog i studien sade hela 2/3 att deras ansvar som vårdgivare inkräktade på deras arbete, vardagliga sysslor eller generella förmåga att ta hand om sig själva.

Det är mycket avgörande att anhörigvårdare får tid för sig själva - även om det innebär en eftermiddag av att göra 'ingenting'. Att be en god vän eller en annan familjemedlem att ta över för en dag eller ett par timmar emellanåt kan göra underverk för orken. Och givetvis är det viktigt att inte ha dåligt samvete för det - som anhörigvårdare behöver du tid för dig själv. Om det inte finns någon annan som kan kliva in och hjälpa till, kan avlastning fås genom kommunens korttidsboende. "Avbrotten för sig själv är kritiska för en anhörigvårdare," säger Nicole Sanders, sjuksköterska och expert på OMSORGSAKADEMIN. "Ingen kan vara vårdgivare helt själv och det är inte ett tecken på svaghet - eller att du inte klarar av att vårda din älskade anhörig - när du ber om hjälp. Tvärtom är det ett tecken på styrka, och på att du vet att du behöver hålla dig själv på benen för att kunna vårda bättre och längre. Att ta väl hand om dig själv är en av de bästa gåvorna du kan ge din demensdiagnosticerade närstående."

I studien som gjorde var det endast 27% av vårdgivarna som hade använt sig av olika resurser för att få en välbehövlig paus i vårdandet. "Många familjer är tyvärr omedvetna om den hjälp som finns via olika samhällsinstanser och organisationer," säger David Gustafson, äldreomsorgsexpert och föreläsare om demens, "och när den tiden har kommit då de verkligen behöver hjälp från de resurserna så känner de ofta att de inte har tiden - eller energin - att få igenom det." Han föreslår att familjer börjar planera för de behoven så snart deras närstående är diagnosticerad med demens - innan vårdgivningen blir alltför intens.

"Vi lägger en hel del ansvar på axlarna hos anhörigvårdare, " säger Nicole Sander. "Att stötta dem är helt kritiskt."

 

Jessica Jonson är administratör och vår stjärnskribent. Med sin erfarenhet och härliga personlighet - och en aldrig sinande nyfikenhet och vilja till utveckling - är hon den självklara research-ledaren. Jessica är dessutom Certifierad Demensvårdsspecialist, certifierad Mindfulness instruktör och ett uppskattat idé-bollplank hos våra klienter och studenter.

_anhörigvårdare #demens #äldreomsorg #demensomsorg

9 views0 comments

Recent Posts

See All