Search

8 tidiga tecken på demens

Det är helt normalt att missplacera din plånbok eller glömma bort namnen på dina barns vänner emellanåt. Men medan viss glömska inte är en stor sak så kan andra vara tecken på ett mer kroniskt tillstånd - nämligen demens, förlust av kognitiva förmågor.

Det händer ofta att äldre människor berättar för sina läkare att de har problem med sitt korttidsminne, som att t.ex. komma ihåg namnet på en person som de nyligen presenterats för eller minnas varför de gick in i ett rum. Friska seniorer däremot har rent generellt inga problem med att komma ihåg den här sortens information, något som tyder på att informationen "förvaras" på ett framgångsrikt sätt.

Så är nödvändigtvis inte fallet ifråga om personer som har demens. För att ta ett exempel, säg Alzheimers (som Alzheimers organisationen beräknar står för 60% till 80% av alla falla av demens). Individer med Alzheimers har svårt att lära sig ny information, även om de blir påminda om och om igen om det. Det här pekar på att informationen inte sparas. Demens är framförallt orsakat av skada till hjärncellerna, som sedan får svårt att "kommunicera" med varandra. Även om det är möjligt för individer i tidigt skede av Alzheimers att märka sin egen minnesförlust, har de tendensen till att bli mindre uppmärksamma på det allteftersom tillståndet fortskrider. En del kan veta om att det finns ett problem men är inte medvetna om hur pass allvarligt det är.

Om du misstänker att du eller någon som du känner har demens, prata med en läkare så snart som möjligt. Även om det inte finns ett botemedel för tillståndet så finns det olika läkemedel som kan hjälpa för att behandla symptomen. Här är några av de tidiga tecken som det kan vara bra att känna till:

Du kan inte komma ihåg en dialog som du har haft med en individ

I det tidigare skedet av demens kan en persons långtidsminne vara lika skarpt som tidigare - det är korttidsminnet som börjar försämras. Personer med demens kan ha svårt att komma ihåg händelser som nyligen har skett, som t.ex. ett samtal de hade tidigare på morgonen eller en person som de precis blev presenterade för. Allteftersom sjukdomen fortskrider kan däremot även deras långtidsminne börja försämras, vilket gör att också gamla minnen blir bortglömda.

Vardagssysslor blir allt svårare att genomföra

Personer med demens har ofta mycket bristande förmåga när det gäller planering och problemlösning, vilket kan göra det svårt för dem att balansera sina utgifter och inkomster eller hålla ordning på sina räkningar. Även sådana sysslor som de gjorde relativt enkelt tidigare i livet, som att organisera en gruppaktivitet i deras intresseförening, kan bli alltmer svårhanterligt.

Du tappar bort föremål

Att lämna nycklarna i jackfickan är (nästan alltid) vardagsmat men att lägga dina nycklar i frysen, det kan vara ett tecken på demens. Om du dessutom kan spåra dina steg eller aktiviteter bakåt för att lista ut var och vad du kan ha gjort av nycklarna, behöver du sällan oroa dig. Individer med kognitiv nedsättning är generellt inte kapabla till att "eftersöka" på det sättet.

Du känner dig omotiverad

Vi kan alla känna oss utslitna - "utbrända" emellanåt men för personer med Alzheimers, frontotemporal demens och Lewy Body demens är detta en mer vanlig verklighet. De har tendens till att dra sig tillbaka från olika aktiviteter och sammankomster, inklusive det som de tidigare verkligen har njutit av att göra. Förlust av initiativförmåga och motivationsbrist är vanligt, och tyvärr ofta dessutom missuppfattat som depression.

Du har svårt att hålla ett samtal med människor

Individer med Alzheimers kämpar ofta med språket och kan ha det svårt med att komma på de rätta orden att använda i ett samtal. De kan känna det som om att de har "ordet på tungan", använder fel ord eller pratar omkring ämnet medan de i tankarna febrilt letar efter det rätta ordet.

Du kör vilse när du kör bil

Bilkörning kan vara särskilt svårt för personer med demens. Deras körförmåga kan bli alltmer försämrad men de kan också ha problem med att navigera hem eller kör till okända ställen utanför deras samhälle. Särskilt individer med Lewy Body demens kan ha svårt att bedöma avstånd och djup vilket kan minska deras förmåga att ta sig runt.

Du är ovanligt otålig

Personlighetsförändringar är vanliga hos individer med demens - och ofta är tidiga tecken irritation eller dålig impulskontroll. Som exempel, personer med Alzheimers eller Lewy Body demens kan känna sig upprörd eller rastlös.

Du litar inte på människor längre

Det är inte ovanligt att individer med demens blir misstänksamma mot andra, t.o.m. närstående, och för individer med Lewy Body demens att uppleva paranoia och vanföreställningar.

 

Cathrine Frye - läkare, forskare och handledare - som med sin passion för att förbättra livskvaliteten för världens seniorer, är passionerat engagerad i äldreomsorgsfrågor. Med sin härliga och frikostiga personlighet, och sin djupa kompetens som läkare och forskare, är Cat (som hon kallas) en mycket efterfrågad handledare för ledande sjuksköterskor och direktörer inom äldre- och hemvårdsbranscherna. ​Hon arbetar ofta internationellt som konsult för organisationsledningar och börsnoterade företag som stöd i deras utvecklingsarbete inom äldrevården och omsorgen.​Tillsammans med David, har Cat också författat ett antal handböcker för anhöriga och medarbetare inom äldreomsorgen. #demensomsorg #äldreomsorg #socialomsorg

29 views0 comments

Recent Posts

See All