Search

5 vanliga frågor om Alzheimers och demens: Att bättre förstå sjukdomen

Alzheimer’s och demens är komplexa sjukdomar i hjärnan som förändrar din vårdtagares beteende och även påverkar familj och vänner. För att kunna ge bra omsorg och minska din egen stress, är det första steget att ta reda på mer om sjukdomen. Att få bättre förståelse om demenssjukdomens grunder kan ta bort en del av osäkerheten och ångesten.


5 vanliga frågor om Alzheimer’s och demens


1. Vad är skillnaden mellan Alzheimer’s och demens?

Demens är en bred term som beskriver förändringar i hjärnans förmåga att hantera information. Alzheimer’s är en form av demens. Det är den vanligaste formen av demens och utgör 60 – 80% av alla fall.


Det finns många andra typer av demens, annat än Alzheimer’s, men det är den som de allra flesta har hört talas om. Den andra mest vanliga formen är vaskulär demens som oftast utvecklas efter en stroke eller mini stroke.


2. Finns det ett botemedel?

Tyvärr finns det i dagsläget inget botemedel för Alzheimer’s eller andra former av demens. Dessa är progressiva sjukdomar som blir sämre allteftersom tiden går.


Vissa mediciner kan reducera symptomen hos vissa individer men fungerar olyckligtvis inte för alla. Mediciner fungerar vanligtvis också bättre i tidigare skeden av sjukdomsprocessen, vilket innebär att det är viktigt att få rätt diagnos så snabbt som möjligt.


3. Hur vet jag om en persons glömska är en del av den "normala" åldringsprocessen eller om det är ett tecken på Alzheimer´s eller demens?

Det är helt naturligt att bli orolig men dra inte dina egna slutsatser alltför snabbt. Symptomen på Alzheimer’s och demens kommer oftast gradvis och förändrar en persons förmåga att utföra familjära dagliga sysslor.


Som exempel, normal glömska kan vara att du har glömt bort vart du har lagt nycklarna (igen!). Men tecken på demens kan istället vara att du inte kan komma underfund med hur du ska använda nycklarna.


4. Hur kan jag förhindra att sjukdomen blir sämre?

Eftersom det inte finns något botemedel, finns det inget sätt att stoppas sjukdomens progression. I vissa fall kan mediciner minska en del symptom eller sakta ner sjukdomsförloppet. Prata med ditt medicinska team för att få hjälp med att hitta en eventuell medicin som kan hjälpa.


Att leva en hälsosam livsstil är viktigt för både den individ som har demens och för vårdgivaren. Det kan hjälpa till att sakta ner sjukdomsförloppet och har definitivt inga negativa biverkningar.


Bra sätt att leva en hälsosam livsstil på är:

 • Ät en balansera, hälsosam diet med färsk mat

 • Motionera för att hålla dig fit och aktiv

 • Lägg till ett par roliga, enkla aktiviteter i din dagliga rutin - lyssna på musik, skapa konstverk eller lägg pussel

 • Se till att få tillräckligt med kvalitetssömn under natten

 • Minska din stress och frustration - ta hjälp om du behöver det

 • Behåll en positiv attityd

5. Varför ändras beteendet och förmågan hos en individ med demens från en dag till en annan?

Det är typiskt för individer med Alzheimer’s och demens att ha upp- och nedgångar i humöret. Det är tyvärr ganska vanligt för en individ att bete sig "normalt" en dag för att sedan nästa dag visa klara symptom på demenssjukdomen. Ibland kan dessa symptom t.o.m. hända inom en och samma dag. För en del, kan små saker som att t.ex. äta alltför mycket socker eller inte få tillräckligt mycket sömn natten innan, ha en uppenbar effekt hos en individ med demens.


Det som oftast hjälper för att minska humör- och beteendesvängningar hos din vårdtagare är att minska dennes stress. Att upprätta en daglig rutin hjälper din vårdtagare att komma in i en daglig rytm. På ett omedvetet sätt, minskar detta stressen eftersom de vet vad som kommer härnäst. Till exempel, varje dag är det klokt att:

 • gå till sängs och gå upp vid samma tidpunkter,

 • äta måltider och mellanmål vid samma tider,

 • göra regelbundna toalettbesök, med 1-2 timmars intervaller,

 • minska aktiviteterna - eller utföra lugnare aktiviteter - som att t.ex. lyssna på klassisk musik i ett rum med minskad belysning och

 • skapa en lugn och bekväm sömnmiljö.

Idag finns alla möjligheter att skapa en #äldreomsorg som är fantastiskt bra. Högkvalitativ omsorg är inte bara mycket kostnadseffektivt - det skapar också fantastiska miljöer där både vårdtagare, medarbetare och ledare utvecklas och riktigt frodas i tillvaron. Hur vet vi det? Det är vad vi på #OMSORGSAKADEMIN har arbetat med de senaste 20+ åren! I samarbete med de internationellt absolut främsta äldreomsorgsföretagen och organisationerna arbetar vi med de frågor, metoder och verktyg som för äldre- och# demensomsorgen framåt. Det som skapar livskvalitet för de individer som lade grunden vårt välstånd. Oavsett din roll eller ditt uppdrag inom äldreomsorgen så är det viktigt att du håller dig á jour med ny information och kunskaper, så att du hjälpa dina seniorer på det allra bästa sätt. Våra utbildningar och tjänster hjälper dig med det!

2 views0 comments