Search

5 saker som leder till en framgångsrik ledarutveckling

Det är inte ovanligt inom äldre- och demensomsorgen - särskilt inom offentligt ägda organisationer - att ledare inte får den utveckling och det stöd som de behöver för att bli ännu bättre i sin roll. Och många av våra klienter delar med sig av att när och om de får utvecklingsmöjligheter, sker det oftast i traditionella former eller inom "trendiga" ledarprogram som ger lite nytta i den dagliga verksamheten.

Teamet på OMSORGSAKADEMIN arbetar med världens ledande omsorgsorganisationer och flera amerikanska universitet för att skapa de bästa utvecklingsförutsättningarna för ledare och medarbetare inom just äldre- och demensomsorgen.


Vi har sett att det finns 5 faktorer som kontinuerligt leder till framgångsrika program för ledarutveckling och här delar Chris Stewe med sig av dessa.


Vi definierar framgång genom permanenta beteendeförändringar i organisationer och hos individer som är konsistent genom hela organisationen. Här är 5 saker som du kan ta med dig:

1. Olika ledarskapsmodeller är inte den definierande faktorn. Forskning har visat att det inte spelar någon roll efter vilken ledarskapsmodell som du leder. De människor som marknadsför dessa olika modeller vill givetvis att du ska tro att det som de erbjuder är helt unikt och annorlunda från vad andra erbjuder. Sanningen är att kompetenserna är likvärdiga, och om du får människor in på vägen mot ledarskapsutveckling så kommer de att hitta det som de behöver för deras egna syften och röra sig framåt snabbt.

2. Mindfulness och emotionell intelligens är bestående. Ledare behöver stöd och olika alternativ för att kunna stötta sin personal. Det finns alltmer bevis för att utveckling av emotionell intelligens och mindfulness väldigt positivt kan påverka en ledares förmåga att hantera stress och osäkerhet.

3. Med-skapande är avgörande. Ett ledarskapsprogram som är utvecklat utan någon form av involverande från de människor som är mottagare, löper större risk att misslyckas än liknande program som är utvecklade från med-skapande. Se till att du tar dig tid att säkerställa att dina slutsatser är korrekta och arbeta tillsammans med de som är mottagare av programmet när du skapar programmet.

4. Inlärning bör vara en del av arbetsflödet. Det är tydligt att företag som implementerar inlärning som en del av arbetsflödet når framgång i större grad än de som ser inlärning som ett separat tillfälle. Ledarskap är ett kritiskt område när det gäller inlärning på arbetsplatsen, och inlärning som arbete förstärker den formella strukturerade inlärningen vilket givetvis leder till bättre resultat.

5. Individuella förändringar händer när både gruppen och organisationen är involverade. Idén att en ledare är som en separat ö och självutvecklande är helt naiv. Alla stora ledarskapstänkare pratar om att leda i sammanhang, och om följarskap. Du behöver utveckla ledarskap i organisationen inte bara ledare.

 

0 views0 comments

Recent Posts

See All