Search

3 skäl till att sluta känna sig skyldig för att mamma fick flytta till ett äldreboende

Du har tagit ett av de svåraste besluten i ditt liv. Att flytta din äldre vuxna förälder eller närstående in till ett äldreboende kan vara ett av de svåraste besluten du överhuvudtaget måste göra i ditt liv.


Det är så många vårdgivare som känner sig skyldiga över att "sätta mamma på ett äldreboende" - att flytta deras förälder, maka/make, anhörig eller nära vän till ett äldreboende eller ett särskilt boende. Men när du vårdar någon hemma och det blir så farligt eller nästintill omöjligt, är det absolut nödvändigt att flytta dem till en plats där de kommer att vara trygga och få den omsorg som de behöver.

Tyvärr är det i verkligheten så att även om det här är det bästa beslutet för deras hälsa - och i förlängningen också din - kan skuldkänslorna och sorgen fortfarande kännas överväldigande. Det gör ont inombords att ha negativa tankar och känslor om ett beslut som du upplever att du tvingades att ta. Ditt hjärta kommer att behöva lite tid för att komma i synk med det som du i dina tankar vet.

Medan du anpassar dig själv till förändringarna, försök att förstå att det som orsakar dina skuldkänslor kan hjälpa dig att acceptera beslutet och minska din känslomässiga stress. Här delar vi med oss av tre vanliga anledningar till att människor har skuldkänslor för att ha flyttat sin närstående till ett äldreboende. Vi ger dig också förklaringen till varför de tankarna faktiskt inte är sanna och anledningen - själva verkligheten av situationen - som gjorde ditt beslut nödvändigt och omöjligt att undvika. Känner du dig fortfarande skyldig för att du har flyttat din närstående till ett äldreboende? 3 vanliga skäl till skuldkänslor och kalla fakta bakom dem.

1. Du misslyckades i din omsorg för honom/henne. - Jag lovade pappa att jag alltid skulle ta hand om honom. - Mamma bad mig att aldrig överge henne och sätta henne på ett hem. - När vi gifte oss så lovade vi varandra att vi alltid skulle finnas där för varandra - vid sjukdom och vid god hälsa.

Det är helt enkelt inte sant. Du har inte misslyckats som vårdgivare. Att flytta en närstående till till ett äldreboende innebär inte att du har misslyckats med att ta hand om dem eller svikit dem. Det innebär att du har tagit ett smart beslut om att hålla dem trygga och ge dem den nivå av omsorg som de faktiskt behöver.

Du kan fortfarande tillbringa så mycket tid med dem som du vill och kan, prata med deras vårdgivare och ge dem en övergripande omsorg. Du tar bra hand om din äldre närstående och du har definitivt inte "övergett" honom/henne.

2. Du är inte en sådan bra vårdgivare som du borde vara. - Min kompis tar hand om sin mamma hemma och har gjort det mycket längre än vad jag har. Jag borde ha varit kapabel till det också. - Min bror tycker att jag är lat och helt enkelt inte vill ta hand om pappa hemma längre. - Min mans dotter från ett annat äktenskap sa till mig att hon är arg på mig för att jag bara dumpade hennes pappa på ett boende.

Det är inte sant. Du är en fantastisk vårdgivare. Varje familjs situation är unik och du kan aldrig veta någon annans familj hela historia så det är definitivt inte rättvist att jämföra dig med dem. Din närstående kan ha allvarligare hälsoproblem eller helt enkelt behöva en högre nivå av omsorg än vad som är möjligt att ge i hemmet. Och dessutom, om din egen hälsa blir lidande eller någon skadas är det ett absolut nödvändigt ont att förändra boendesituationen. I de här situationerna är fakta att en flytt till ett boende med professionell omsorg och vård skyddar både din närståendes hälsa och din egen. Dessutom, om du inte är rädd om din egen hälsa så kommer du inte ens att kunna delvis ge omsorg. Det är viktigt att komma ihåg att människor som inte hjälper till och inte förstår den situation som närståendevårdare befinner sig, ärligt sagt faktiskt inte ens är kvalificerade att ge omdömen eller anklagelser. Om de vägrar att inse verkligheten så gör helt enkelt ditt bästa för att ignorera deras sårande kommentarer.

3. Deras hälsa hade nog inte blivit sämre eller skulle ha kanske t.o.m. ha blivit bättre om du inte hade flyttat dem. - Mamma skulle inte ha fått influensan om hon fortfarande hade varit hemma med mig. - Pappa skulle ha ätit bättre och inte gått ner så mycket i vikt om jag fortfarande tog hand om honom. - Min fru skulle fortfarande känna igen mig om hon hade stannat hemma med mig istället för att flyttat hit. Det är inte sant. Ingen kan kontrollera hälsa eller kognitiv förmåga. Det är naturligt att ifrågasätta oss själva men verkligheten är att ingen kan förutse framtiden. Det kanske är så att situationen hade varit annorlunda om din närstående hade stannat hemma. Eller så hade situationen varit densamma. Sannolikt är det dock så att situationen hade varit mycket sämre om du inte hade fattat det svåra beslutet att flytta din närstående till ett äldreboende. Kom ihåg att du fattade det här beslutet för att deras hälsa och säkerhet var i riskzonen. En flytt till ett äldreboende är det som måste göras för att förhindra att någonting ännu värre händer. Det är en åtgärd som är svår att göra många gånger men som i de absolut allra flesta fall är till det bättre, både för den enskilde senioren och dennes anhörigvårdare.

 

872 views0 comments

Recent Posts

See All