Search

3 sätt att hantera vårdgivning tillsammans med dina syskon

Det är inte ovanligt att omsorg om seniora föräldrar kan orsaka problem och friktioner mellan syskon. Att vårda äldre föräldrar kan bli ännu svårare och komplicerad när syskon - inte sällan med en speciell familjedynamik - måste arbeta tillsammans som ett team i en känslomässigt pressad situation.

Situationen tar ofta fram äldre konflikter som funnits i familjen tidigare. Så hur hanterar vi vanliga problemställningar som kommer upp när du delar vårdgivning med dina syskon? För att du ska kunna få lite vägledning, följer här tre nyckelfaktorer om kan vara hjälpsamma i din situation:

  • förståelse för vad som orsakar syskonproblematik s sibling tension,

  • balansera vårdgivaransvaret när en person har gjort majoriteten av arbetet och

  • hantera oenigheter om hur mycket och vilken form av hjälp som dina föräldrar behöver.

3 nyckelfaktorer för framgångsrik vårdgivning med syskon

1. Varför syskonkonflikter kan förvärras när föräldrarna behöver omsorg Osäkerhet kan orsaka konflikter och det finns ingen manual som kan guida dig igenom den resa som det innebär att vårda dina föräldrar som ett team. Det är också en känslomässig tid eftersom du ser från första parkett hur dina föräldrar försämras. Alla har olika sätt att hantera sina föräldrars åldrande - förnekelse, ilska, ledsamhet, eller rädsla. Och som grädde på moset, kommer gamla känslor och tidigare diskussioner upp till ytan igen. Den gamla familjedynamiken, ibland med syskonrivalitet, visar sig igen - på gott och ont, med behovet av kärlek, bekräftelse, uppmuntran eller att ses som viktig eller duktig/kompetent. De här "syskonkamperna" visar sig inte sällan i diskussioner om vem som gör eller inte gör vad, och om vem som egentligen ska fatta beslut.

2. Som familj, fundera noga på - eller överväg - de olika ansvarsbitarna i omsorgen Familjer tänker oftast inte på, eller diskuterar inte i förväg, vem som ska vara den huvudsakliga vårdgivaren och hur de andra familjemedlemmarna ska hjälpa till. En mycket vanlig situation är att det syskon som bor närmast börjar med att hjälpa föräldrarna med små saker. Ett år senare upptäcker de att de spenderar 50+ timmar i veckan på vårdgivning (hjälp till föräldrarna) och börjar känna sig irriterade, utnyttjade eller arga över att de andra syskonen inte drar sitt strå till stacken. Det är lätt för familjer att falla i den fällan eller göra antaganden som t.ex:

  • sonen ska hantera finanserna och dottern ska ta hand om de psykologiska och fysiska behoven, eller

  • ett syskon borde vara Mamma´s vårdgivare eftersom hen inte har något jobb eller för att hen behöver någonstans att bo.

Problemet är att de här antagandena inte delar vårdgivarbördan på ett likvärdigt sätt eller tar vara på varje enskild individs speciella kapaciteter och kunskaper. Och det är därför som det är så viktigt att familjer har dialoger om framtiden och varje enskild individs kommande ansvarsbit innan det uppstår en situation där känslorna redan går på högvarv. I den dialogen bör det ingå vem som ska göra vad, om det ska utgå någon ersättning och hur andra ska stötta om det behövs. Om vårdgivaransvaret redan är i obalans, bestäm hur bördan på bästa sätt kan lättas för den individen - och om det behövs, ta stöd av en neutral person som kan leda/medla i mötet.

3. Syskon har många gånger olika idéer och förslag om hur föräldrarnas behov ska tillgodoses Syskon hanterar sina föräldrars nedsättningar och åldrande på olika sätt. En del behöver sina föräldrar som "föräldrar" och har mycket svårt med den förändrade rollfördelningen, andra blir överbeskyddande och hoppas att de kan förhindra negativa saker att hända, och en del kan helt enkelt inte acceptera alls att deras föräldrar behöver hjälp. Du kan hantera de här olikheterna genom att:

  • om det är möjligt, ge dina syskon tid att hantera det faktum att era föräldrar behöver hjälp och att hantera frågan om hur mycket omsorg som egentligen behövs,

  • håll alla dina syskon uppdaterade om dina föräldrars tillstånd så att alla har de fakta som behövs hela tiden. Det innebär givetvis att du delar med dig av olika testresultat, rapporter och annan information från läkare, geriatriker, socialarbetare och vård- och omsorgspersonal och

  • kom ihåg att dina föräldrar kanske berättar olika saker om sin hälsa och livssituation för olika syskon. Det är därför viktigt att ni arbetar tillsammans och delar med er av all information så att ni allesammans har möjlighet att få hela bilden av den befintliga situationen.

 

15 views0 comments

Recent Posts

See All