Search
  • Admin

10 varningssignaler på Alzheimers

En del minnesförändringar är helt normalt allteftersom vi åldras. Symptomen för Alzheimers däremot är mer än några enkla minnesluckor. Människor med Alzheimers upplever svårigheter med kommunikation, inlärning, att tänka och resonera logiskt - problem som är så pass allvarliga att de har en inverkan på individens arbete, sociala aktiviteter och familjeliv.

Alzheimers organisationen har tagit fram en checklista på vanliga symtom, som kan hjälpa dig att med att känna igenom normala åldersrelaterade minnesförändringar kontra tidiga kännetecken på Alzheimers.


I dagsläget finns det tyvärr ingen knivskarp skiljelinje mellan normala ändringar och varningssignaler. Det innebär att det därför är mycket viktigt att personer diagnosticerade med demens och deras familjer får information, vård och stöd så tidigt som möjligt.


Tidiga varningssignaler


Minnesförlust Att glömma bort ny information är en av de mest vanliga tidiga tecken på demens. Generell minnesförlust, glömma bort viktiga händelser och fråga efter samma information om och om igen är också vanliga symtom på tidiga stadier av Alzheimers. Vad är "normalt"? Att glömma bort namn eller inbokningar emellanåt, för att sedan komma ihåg dem.

Svårigheter att utföra vanliga sysslor Individer med demens har det ofta svårt att planera eller avsluta vardagliga sysslor. De glömmer lätt bort de olika momenten involverade i att förbereda en måltid, använda telefonen eller spela ett spel. Vad som är "normalt"? Att ibland glömma bort varför du gick in i ett rum eller vad du planerade att säga.


Nya problem med att skriva eller tala Personer med Alzheimers glömma ofta bort enkla ord eller använder ovanliga ord som substitut, vilket gör att deras tal eller skrift är svårt att förstå. De kan t.ex. ha förlagt sin tandborste, och istället frågar efter "den där saken för min mun". Vad är "normalt"? Att ibland ha problem med att hitta rätt ord.

Förvirring med tid och plats Individer med Alzheimers kan gå vilse i deras eget bostadsområde, glömma bort var de är och hur de kom dit, och inte veta hur de kommer tillbaka hem. Vad som är "vanligt"? Att glömma vilken dag i veckan det är eller vart du skulle.

Dåligt eller försämrat omdöme Personer med Alzheimers kan klä sig olämpligt, ha på sig flera lager kläder på en varm dag eller för lite kläder i kylan. De kan visa svagt omdöme, som att t.ex. ge stora summor pengar till telemarketing. Vad är "normalt"? Att fatta ett beslut som kan ifrågasättas eller anses vara oklokt emellanåt.

Problem med abstrakt tänkande En individ som har Alzheimers kan ha ovanligt svårt med att utföra komplexa mentala utmaningar, som t.ex. att glömma vad siffror är till för och hur de ska användas. Vad är "vanligt"? Svårigheter att balansera sitt bankkonto.

Tappar bort saker och förlorar förmågan att återfölja sina steg En person med Alzheimers kan lägg på ovanliga ställe: ett strykjärn i kylen eller en armklocka i sockerskålen. Vad är "normalt"? Att lägga nycklarna eller plånboken på ett ovanligt ställe men kunna följa dina steg så att du hittar dem/den senare.

Förändringar i humör eller beteende En person med Alzheimers disease kana visa ovanliga humörsvängningar - från lugn till tårar till ilska och aggressivitet - utan någon egentlig logisk förklaring. De kan bli extremt förvirrade, nervösa, misstänksamma eller beroende av en närstående/vårdgivare. Vad är "typiskt"? Att ibland känna sig ledsen eller nedstämd.

Svårigheter att förstå visuella bilder och spatiala förhållanden För en del individer, kan en förändring i förmågan att tolka visuella bilder och spatial förhållanden vara ett tidigt tecken på Alzheimers. De kan ha svårigheter att läsa, bedöma avstånd och fastställa färger eller kontraster, vilket förstås kan orsaka problem vid bilkörning. Vad som är "normalt"? Synförändringar relaterade till starr.

Undviker sociala aktiviteter En person med Alzheimers kan undvika att vara social på grund av de förändringar som de upplever. De kan t.ex. dra sig undan från sport aktiviteter, social arrangemang och fritidssysslor. De kan bli passiva, tittar på TV i flera timmar, sover mer än tidigare och undviker att utföra dagliga livsaktiviteter (handla, duscha, klä sig, m.m.). Vad som är "normalt"? att ibland känna sig asocial och vilja dra sig undan från olika arbets- och fritidsinbokningar.


Skillnaden mellan demens och normala åldersrelaterade minnesförändringar

Symptom på demens Normala åldersrelaterade minnesförändringar


Glömmer bort hela upplevelser Glömmer vissa delar av en upplevelse

Kommer sällan ihåg senare Kommer ofta ihåg senare

Gradvis oförmögen att följa skrivna/muntliga Kan vanligtvis följa skrivna/muntliga instruktioner instruktioner

Gradvis oförmögen att nyttja minnesanteckningar Kan vanligtvis använda minnesanteckningar för påminnelser för påminnelser

Gradvis oförmögen att ta hand om sig själv Kan vanligtvis ta hand om sig själv

57 views0 comments

Recent Posts

See All