Search
  • Admin

Åldras hemma - om du är en frisk & aktiv senior kan det vara bästa valet för dig

Om du arbetar inom äldreomsorgen eller helt enkelt har en äldre närstående så vet du med all sannolikhet att människor värdesätter att få bo hemma allteftersom de åldras. Undersökningar visar konstant att en mycket stor majoritet av seniorer känner väldigt starkt för detta.


Men vad säger olika forskningsresultat om att åldras hemma? Vi har dykt in i olika undersökningar och studerat deras resultat för att hitta svar på både "varför" och "hur".

När du läser detta behöver du dock ha i minnet att statistiken är baserad på aktiva seniorer som bor kvar i sitt hem. Med andra ord, statistiken för individer som inte har ett aktivt, dagligt socialt liv visar istället på större risker i jämförelse med individer som bor på olika boenden för seniorer (inkl. 55+, senior-, äldre-, profil-, särskilt och andra former/samlingsnamn för boenden för äldre).

Så här har du det, kortfattat om det som du behöver veta om att åldras hemma, oavsett om det är för din egen planering, hjälpa klienter eller närstående. Det här säger forskningen om att åldras hemma:


1. Att åldras hemma har avsevärda hälsofördelar.

Fördelarna med att åldras i ens hem och omgivning inkluderar bättre fysisk, mental och social hälsa. Titta bara på forskningen som visar på levnads- och dödsfallsstatistik. En 78-åring som lever ett oberoende och aktivt liv har en beräknad livslängd på ytterligare 15+ år.


Om samma individ drabbas av en fysisk skada eller sjukdom som kräver en flytt till en vårdinstans, kan deras beräknade livslängd sjunka med 50-70%. Dödsstatistiken på individer som flyttar till ett särskilt vårdboende - sjukhem - ökar med 50-60% inom de 12 första månaderna efter flytten. Och dödsfallsnivån är ännu högre om man bara tittar på de första 6 månaderna.

Som jag nämnde ovan, gäller detta förstås individer som har ett hälsosamt, aktivt åldrande. Statistiken visar att en del av de avgörande faktorerna för lång livslängd är samhälls- och familjesamhörighet, känsla av mening i livet och daglig aktivitet. De äldre som lever längst - med bibehållen hälsa - frodas inom deras generationsövergripande samhälle där de är uppskattade för sitt bidrag.

2. Det är de små sakerna som gör det möjligt att åldras hemma


Det är här som forskningen hjälper oss med svar på "hur" ett åldrande hemma kan ske.

Flera studier har funnit att små livsstilsändringar, såsom 15 minuters daglig motion, kan hjälpa seniorer att leva längre och hälsosammare liv i sitt hem. Andra aktiviteter som läsning och ideellt arbete inte bara håller människor friskare utan kan dessutom faktiskt bidra till ökad livslängd.

En studie visade t.o.m. en 60%-ig minskning i dödsfall (från alla orsakar) när kvinnor opererades för grå starr. Syn, rörlighet och andra faktorer kan vara skillnaden mellan ett lyckligt liv hemma och en snabb nedgång. Lyckligtvis kan mycket av det här åtgärdas med lite hjälp.

Många kommuner arbetar på att - med förhållandevis små medel - hjälpa seniorer att bo kvar hemma, så att de inte behöver flytta till ett (dyrt) boende. Det görs olika anpassningar i hemmet, erbjuds utökad hemtjänst, vaktmästartjänster, m.m. Många gånger är det "de små sakerna" som det inte längre går att utföra så enkelt - som att kunna använda köksredskapen, navigera trappsteg, handla matvaror, köra bil eller göra bank- och postärenden - som gör att människor får svårt att leva självständigt.

I flera studier visas det på att äldre som är aktiva och engagerade i samhället också klarar av att bo kvar i sitt hem längre. Dessa seniorer har i de flesta fall tillgång till ett utökat nätverk av vänner och bekanta som hjälper dem med just "de små sakerna" som annars hade kunnat vara avgörande för att de inte längre skulle klara av ett hemma-boende.

3. Fakta är att ett boende kvar hemma i bostaden sparar pengar åt samhället.

Bortsett från att de flesta äldre föredrar att bo kvar i sin bostad och från de hälsofördelarna som finns, är ett åldrande hemma också det mest ekonomiskt fördelaktiga för ett samhälle. Det finns många fördelar för en kommun att erbjuda såväl utökade hem- och samhällstjänster som mötesplatser och gemenskaper för sina äldre invånare.

Så länge det är tryggt och kommunens äldre medborgare kan ha ett aktivt liv, är det fördelaktigtför alla parter med ett boende hemma. Det gör dessutom att de individer som är i behov av utökad samhörighet eller omsorg snabbare får den hjälp som de behöver.

 

Jessica Jonson är administratör och OMSORGSAKADEMINs stjärnskribent. Med sin erfarenhet och härliga personlighet - och en aldrig sinande nyfikenhet och vilja till utveckling - är hon den självklara research-ledaren. Jessica är dessutom Certifierad Demensvårdsspecialist, certifierad Mindfulness instruktör och ett uppskattat idé-bollplank hos våra klienter och studenter.

0 views0 comments

Recent Posts

See All