Search
  • Admin

Är du ledare inom omsorgen: Så här coachar dina medarbetare

Det är mycket möjligt att du har nått eller fått din nuvarande position för att du har en viss expertis inom ett specifik område. Den här expertisen kan vara att du har arbetat inom omsorgen i många olika roller under flera års tid, det kan vara att du har en sjuksköterskeexamen i grunden eller så kan det vara för att du har kompetensen att utföra uppgifter som behövs under en organisationsförändring.

Oavsett vilken expertis det är som du har, som gjorde att du hamnade där du är idag som ledare, är det ett faktum att din specialistkunskap kan hindra dig i din förmåga som coach för dina medarbetare.

Det är lätt att tänka sig att om du verkligen kan någonting, är det lätt att lära andra detsamma. Tyvärr är det dock sällan som det är så enkelt. När du har en hög specialistnivå inom ett uppdrag kan det varas svårt att lära andra människor en viss kunskap. Varför? Jo, för att det som verkar självklart för dig (på grund av din erfarenhet och expertis) väldigt ofta är lång ifrån självklart för de medarbetare som du coachar.

Som ett exempel. Om du coachar en individ om hur de ska förbättra sin presentationsteknik, är det möjligt att du kanske säger till dem att det är distraherande med händerna i byxfickorna. Du konstaterar bara en vetskap som du själv har plockat upp under din karriärs gång. Det konstaterandet däremot, gör ingenting för att förklara för din medarbetare vad hen ska göra istället (m a o vilka kroppsrörelser som hen skulle kunna använda istället) och på det sättet hjälpa dem att lära sig att förändra sitt beteende.

Gå utöver fakta- eller kunskapsdelning

Innan din nästa coachingsession eller samtal med din medarbetare, fundera på vilken förmåga eller vilket beteende som du vill att hen ska förändra eller upprepa. Fokusera ditt samtal och feedback på vad det är exakt som den här personen behöver göra, vilka beteenden som du vill se och vilket agerande som du vill att personen ifråga tar istället för att bara tala om vad som är rätt eller fel. Det är på det sättet som din medarbetare kommer att lära sig.

Tänk på det på det här sättet: På sätt och vis så är det inte så mycket annorlunda från när du pratar med mig på ett främmande språk som jag inte känner till. Du kan språket flytande så det kommer väldigt lätt för dig, men jag förstår det inte alls, Oavsett hur gärna jag faktiskt vill ta till mig och använda din coaching och feedback, om det kommer på ett språk som jag inte förstå så har jag inte tillgång till det, och med det så är din coaching inte alls så effektiv som vi båda vill att den ska vara.

Nästa gång du coachar din medarbetare så hjälp honom eller henne att förstå vilka förmågor som du vill att de ska använda.När du gör det, kommer du att få avsevärt bättre resultat!

 

1 view0 comments

Recent Posts

See All