Framgångsrikt

POLITISKT LEDARSKAP INOM ÄLDREOMSORG

Framgångsrikt Politiskt Ledarskap inom Äldreomsorg

 

Den kommunala verksamheten har de senaste decennierna växt. De förtroendevaldas drivkraft är att få genomslag för sin politik - som bygger på förtroendet från väljarna - men för att det ska kunna ske, krävs en fungerande förvaltning med anställda som kan samverka med den politiska nivån.För att styrningen, ledningen och den representativa demokratin ska fungera väl krävs en ömsesidig förståelse mellan den politiska organisationen och förvaltningen. Politisk styrning och verksamhetsstyrning måste samverka för att skapa effektiva och demokratiska organisationer. I de anställdas roll ligger att ta professionell hänsyn till befintliga regelverk och övriga sakomständigheter när de ska bereda och verkställa de politiska besluten. I de förtroendevaldas roll ligger att tydligt utforma målen och riktlinjerna för verksamheten.

Som förtroendevald med ett uppdrag inom vård och omsorgsverksamhet har du ett särskilt viktigt uppdrag. Den verksamhet som du har fått förtroendet att leda, utgör kommunens eller landstingets få kärnverksamheter. Samtidigt som du ansvara för att medborgarna har tillgång till den vård och omsorg som de betalar skatt för, har du också ansvar för alla de ledare och medarbetare som är verksamma inom ditt ansvarsområde.

De grundläggande kraven på dig som förtroendevald är att du håller dig kontinuerligt uppdaterad om vilka lagar och regler som gäller dels generellt för offentlig verksamhet, dels för ditt  för verksamheten inom vård och omsorg.

 

Men det är inte allt!

 

Du är också arbetsgivarrepresentant och som sådan behöver du också ha goda kunskaper om de frågor som kommer upp i den rollen. Du måste dessutom ha förmågan att respektfullt hantera frågor utifrån ett helhetsperspektiv samt kunna samarbeta och kommunicera på ett sådant sätt att du både når framgång i ditt politiska arbete och för din organisation framåt. Krav på utveckling och effektivitet skapar dynamik och utmaning, men kan också innebära hög belastning och stress.

I utbildningen Framgångsrikt Politiskt ledarskap inom Äldreomsorg ger vi dig grunderna för att du ska kunna lyckas i ditt politiska uppdrag. Vi benar ut alla begrepp och roller som du stöter på inom ditt uppdrag och går igenom viktiga lagar och deras betydelse, både övergripande för kommunen och landstinget men också för din verksamhet inom vård och omsorg. I utbildningen får du också lära dig hur du kan påverka besluten som fattas i din kommun eller landsting, och hur du etablerar och upprätthåller en nära kontakt med medborgarna - dina väljare.

Målet är att ge dig ökade kunskaper om grunderna och förutsättningarna för ditt uppdrag, samt ge dig verktygen för att du ska kunna utföra det framgångsrikt och långsiktigt. Efter genomförd utbildning och slutprov, erhåller du ditt utbildningsdiplom.
 


Målgrupp


Utbildningen vänder sig i första hand till förtroendevalda inom kommun och landstingsverksamhet, som vill få fördjupade kunskaper om offentlig rätt och vad uppdraget som förtroendevald inom vård och omsorgsverksamhet innebär.

 

Utbildningen lämpar sig också mycket väl som repetitionsutbildning för förtroendevalda inom offentlig förvaltning som behöver en uppdatering och utveckling av sina kunskaper samt för styrelseledamöter i privata organisationer som är del i ett OPP.

FRAMGÅNGSRIKT POLITISKT LEDARSKAP

- för en långsiktigt hållbar omvårdnad 

Tidlösa, välbeprövade metoder som skapar hållbara organisationer

 

Andra utbildningsprogram för förtroendevalda kan inrymmas inom strukturen för Framgångsrikt Politiskt Ledarskap inom Äldreomsorg. De ämnesfrågor som behandlas i programmet formar grunden för ett politiskt ledarskap som gör verklig inverkan i kommunen och landstinget.  


Framgångsrikt Politiskt Ledarskap inom Äldreomsorg genomförs som en uppdragsutbildning på plats hos er. Utbildningen - som sker under 2 utbildningsdagar samt 1 uppföljningsdag - ger samtliga deltagare en verklighetsbaserad, engagerande inlärning som är fylld med stimulerande utmaningar och unika utvecklingsmöjligheter.

 

Genom programmet kommer ni att lära er den offentliga verksamhetens grundläggande principer och hur ni kan använda ert politiska ledarskap till att uppnå enastående organisationsresultat.


Ni kommer att utmanas till reflektion och utvärdering av ert befintliga och potentiella politiska ledarskap, och samtidigt lära er vägen och verktygen för att inspirera det hos andra.

Det här ingår i programmet

Framgångsrikt Politiskt Ledarskap inom Äldreomsorg inkluderar:

 

  • 2 dagars utbildning på er ort, 

  • material för att utvärdera och följa er nämnds utveckling av era styrkor och egenskaper som politiska ledare,

  • för-session med er utbildare och ledarskapskonsult för att klargöra er nämnds nu-läge,

  • 1 uppföljningsdag med er utbildare och ledarskapskonsult för att analysera och utvärdera gjord utveckling efter avslutad utbildning, samt stärka era erfarenhet och förståelse av politiskt ledarskap,

  • tillgång till vår VIP medlemssida för ledare där du hittar resurser som inte bara hjälper dig att utvecklas i ditt arbete, liv och ledarskap utan också har möjlighet att delta i online coaching för grupper och individuellt, dialoger med kollegor och våra experter, ställa frågor i ämnen som berör just dig, m.m. och 

  • obegränsat råd och stöd från våra experter via email.

SÅ HÄR SÄGER VÅRA KLIENTER

"Fantastiskt ledarprogram! Känner mig välrustad att möta nya utmaningar och bygga grunden för ett toppenteam. Bra att ha ett forum där man kan få hjälp när man behöver det.”

— Marit Eriksson, Gruppledare 

Om du är intresserad av att veta mer om vad utbildningen Framgångsrikt Politiskt Ledarskap inom Äldreomsorg kan göra för din organisation, kontakta oss idag för en förutsättningslös dialog. 

OMSORGSAKADEMIN - när livskvalitet är viktigast.

Kontakta oss  i Sverige här

© 2001 - 2021 by Omsorgsakademin  All rights reserved.