Personcentrerad Äldreomsorg i Praktiken

Dina vårdtagares individualitet i fokus

Personcentrerad omsorg är det befintliga modeordet inom äldre- och demensomsorgen. Var och varannan organisation, oavsett om det är ett kommunalt eller privat äldreboende eller hemtjänstorganisation säger sig bedriva en personcentrerad äldre- eller demensomsorg. Men stämmer det i praktiken? Och vad är egentligen en personcentrerad omsorg?  

 

Syftet med den här utbildningen är att du ska bekanta dig med den personcentrerade omsorgsmodellen och dess implementering i en vård- och omsorgsmiljö. Genom utbildningen kommer du att få lära dig mer om historiken bakom den långtidsbaserade äldreomsorgen, inklusive den viktiga lagstiftningen som formade utvecklingen. Du kommer också att få lära dig mer om de faktorer som resulterar i tillväxt av äldreomsorgen och uppkomsten av bevisbaserad och personcentrerad omsorgsmodeller. 

 

I utbildningen jämförs också medicinska och institutionella omsorgsmodeller med den personcentrerade omsorgsmodellen, medan strukturella delar av den personcentrerade omsorgskulturen kommer att utforskas. Du och dina kollegor kommer att kunna identifiera de viktiga principerna för en reell personcenterad omsorg som främjar en djup och bestående förändring inom organisationer där personcentrerad omsorg är implementerad. 

 

Efter utbildningen kommer du och dina kollegor dessutom att kunna: 

  • Definiera personcentrerad äldreomsorg

  • Känna igen historiken bakom långtids äldreomsorg, inklusive viktig lagstiftning och uppkomsten av nya omsorgsmodeller som ledde till utvecklingen av den personcentrerade omsorgen 

  • Skilja på institutionell och personcentrerad omsorgskultur 

  • Identifiera de nio strukturella elementen av den personcentrerade omsorgsmodellen 

  • Känna igen de viktiga karaktärsdragen för personcentrerad omsorg för vart och ett av de nio strukturella elementen, inklusive grundvärderingar, relationer, (boende)gemenskap, ledarskap, arbetskraft, tjänster, meningsfullt liv, miljö och ansvar. 

  • Känna igen viktiga principer för hållbara kulturförändringar inom organisationer där personcentrerad omsorg är implementerad 

 

Målgrupp 

 

Personcentrerad Äldreomsorg i Praktiken är till för dig som är verksam inom vård och omsorgen eller arbetar med vår befolkning i andra sektorer. Den är också till för dig som har ett intresse inom området, eller helt enkelt vill förbereda dig för en spännande karriär inom social- eller äldreomsorg. 

 

 

Upplägg för utbildningenUtbildningen genomförs online i din egen takt. Personcentrerad Äldreomsorg i Praktiken erbjuds även som uppdragsutbildning för ledare, medarbetare och förtroendevalda inom vård- och omsorgssektorer.

Låt oss arbeta tillsammans

Kontakta oss så kan vi arbeta tillsammans!

Man Using Tablet