Introduktion till Personcentrerad Äldreomsorg

- med dina vårdtagares individualitet i fokus

Introduktion till Personcentrerad Äldreomsorg

- för en äldreomsorg med dina vårdtagares individualitet i fokus

Personcentrerad omsorg är det befintliga modeordet inom äldre- och demensomsorgen. Var och varannan organisation, oavsett om det är ett kommunalt eller privat äldreboende eller hemtjänstorganisation säger sig bedriva en "personcentrerad" äldre- eller demensomsorg. Men vad innebär det i praktiken?

 

Syftet med den här utbildningen är att bekanta dig med den personcentrerade omsorgsmodellen och dess implementering i en vård- och omsorgsmiljö. Genom utbildningen kommer du att få lära dig mer om historiken bakom den långtidsbaserade äldreomsorgen, inklusive den viktiga lagstiftningen som formade utvecklingen. Du kommer också att få lära dig mer om de faktorer som resulterar i tillväxt av äldreomsorgen och uppkomsten av bevisbaserad och personcentrerad omsorgsmodeller.

I utbildningen jämförs också medicinska och institutionella omsorgsmodeller med den personcentrerade omsorgsmodellen, medan strukturella delar av den personcentrerade omsorgskulturen kommer att utforskas. Du och dina kollegor kommer att kunna identifiera de viktiga principerna för en reell personcenterad omsorg som främjar en djup och bestående förändring inom organisationer där personcentrerad omsorg är implementerad.

Efter utbildningen kommer du och dina kollegor dessutom att kunna:

  • Definiera personcentrerad äldreomsorg

  • Känna igen historiken bakom långtids äldreomsorg, inklusive viktig lagstiftning och uppkomsten av nya omsorgsmodeller som ledde till utvecklingen av den personcentrerade omsorgen

  • Skilja på institutionell och personcentrerad omsorgskultur

  • Identifiera de nio strukturella elementen av den personcentrerade omsorgsmodellen

  • Känna igen de viktiga karaktärsdragen för personcentrerad omsorg för vart och ett av de nio strukturella elementen, inklusive grundvärderingar, relationer, (boende)gemenskap, ledarskap, arbetskraft, tjänster, meningsfullt liv, miljö och ansvar.

  • Känna igen viktiga principer för hållbara kulturförändringar inom organisationer där personcentrerad omsorg är implementerad

 

 

Målgrupp

Introduktion till Personcentrerad Äldreomsorg är till för dig som är verksam inom vård och omsorgen eller arbetar med vår befolkning i andra sektorer. Den är också till för dig som har ett intresse inom området, eller helt enkelt vill förbereda dig för en spännande karriär inom social- eller äldreomsorg.

Utbildningen genomförs som uppdragsutbildning för arbets- eller andra grupper. Kontakta teamet på OMSORGSAKADEMIN för mer information!

SÅ HÄR SÄGER VÅRA STUDENTER

Fick mycket inspiration och många idéer för hur vi implementerar en riktig personfokuserad demensomsorg. Vi har jobbat bra men har en bit kvar. Tack för en bra utbildning! 

— Anna-Carin Moor, Bit. verksamhetschef

OMSORGSAKADEMIN - när livskvalitet är viktigast.

Kontakta oss  i Sverige här

© 2001 - 2021 by Omsorgsakademin  All rights reserved.