August 20, 2020

Dina livsmål spelar en stor roll i ditt liv. När du uppnår dem verkar saker och ting gå lite bättre och du känner dig fullständig och lycklig som person. Och det gäller inte bara när du uppnår dina mål, även själva processen och den kraft och energi som du lägger på...

July 2, 2020

Som ledare har du mycket på gång. En del av ditt fokus är med all sannolikhet på de resultat som du förväntar dig att nå. Du kanske tänker på de här ledarskapsresultaten i termer såsom mål, strategier, eller objektiv, men oavsett vad du kallar dem måste du tänka på och...

May 27, 2020

Den oönskade blev nekad att sitta vid kafeteriabordet. Slagsmål bröt ut vid karaoken. Olika danstillställningar blev grogrunder för skvaller och elakheter. Det blev allt tydligare att det här stället hade ett problem med mobbing att hantera, snabbt. Det som de allra fl...

May 13, 2020

Konfrontationer kan kännas överväldigande, obehagliga, besvikande och ibland skrämmande. Konfrontationer kan också många gånger komma med en negativ mening, hinta till någon form av orättvis behandling från en annan människa eller kanske t.o.m. kännas som en form av mo...

February 28, 2020

Enligt nyligt utkommer forskning om hur vårt språk - ordval - och ett positivt sinne kan förbättra vår hjärnhälsa, visar det sig att de ord som vi väljer att använda kan påverka inte bara hur väl vi åldras utan också hur snabbt vi återhämtar oss från sjukdom. Kraften...

February 22, 2020

Medarbetare som är upprörda eller känner sig orättvist behandlade är ofta en katalysator för arbetsplatskonflikter, vilket leder till minskad produktivitet.  En vanlig anledning till deras missnöje är att deras förväntningar inte möts rätt. Det är viktigt att arbetsgi...

February 18, 2020

Du har en del problem med din vårdgivare. Eller så kanske han/hon inte gör någonting på det sättet som du vill. Hur kan du få en positiv respons (och resultat) av din feedback till din vårdgivare - utan att ta omvägen om hans/hennes chef?  Bygg grunden Föreställ dig...

February 12, 2020

Det är inte ovanligt inom äldre- och demensomsorgen - särskilt inom offentligt ägda organisationer - att ledare inte får den utveckling och det stöd som de behöver för att bli ännu bättre i sin roll. Och många av våra klienter delar med sig av att när och om de får ut...

January 30, 2020

Vi har alla hört att vi måste först lära oss att älska oss själva innan vi kan älska andra. Trots det så har många av oss växt upp med familjemedlemmar som var hårda eller elaka mot oss eller som lärde oss att känslan av att tycka om dig själv - tycka att du är bra och...

December 20, 2019

Det är mycket möjligt att du har nått eller fått din nuvarande position för att du har en viss expertis inom ett specifik område. Den här expertisen kan vara att du har arbetat inom omsorgen i många olika roller under flera års tid, det kan vara att du har en sjuksköte...

Please reload

Utvalda inlägg

Tips För Att Göra Sjukhusvistelser Lättare För Individer Med Demens

September 3, 2020

1/10
Please reload

Senaste inlägg
Please reload

Arkiv