May 30, 2019

En stor del av bostadstillägget som pensionärerna får försvinner genom att kommunerna tar ut högre kommunala avgifter för omvårdnad och mat i  särskilda boende, enligt en ny analys från SPF Seniorerna. LÄS MER HÄR.

May 28, 2019

Ett äldreboende i Stockholm har fått kritik av Inspektionen för vård och omsorg då en äldre på boendet avled på grund av bristande vätskekontroll. Händelsen ifråga skedde på ett äldreboende i Stockholm under sommaren 2018. En läkare hade ordinerat att den boende skull...

May 28, 2019

När vi pratar om folksjukdomar idag så inkluderar vi depression och ångestsyndrom. Depression och ångestsyndrom drabbar människor i alla åldrar. Mer än en fjärdedel av befolkningen har någon gång drabbats av ett ångestsyndrom - ångestsyndrom är dessutom två till tre gå...

May 28, 2019

Under år 2018 fick nästan 13 000 personer vänta längre än tre månader på att deras beviljade insats skulle verkställas. Att få vänta länge på socialtjänstinsatser får konsekvenser för både individ och kommun enligt en publikation från Inspektionen för vård och omsorg,...

May 28, 2019

Socialstyrelsen har kommit ut med ett nytt kunskapsstöd som ska visa hur man kan identifiera personer med risk för undernäring och behandla undernäring eller risk för undernäring. Kunskapsstödet, med namnet "Att förebygga och behandla undernäring" ska ge st...

May 9, 2019

Seniorer som enligt ett test hade dålig förmåga att känna igen bedrägerier hade som grupp betraktad ökad risk att senare drabbas av både mild kognitiv...

May 8, 2019

Statistik för 2018 visar att antalet personer 65+ i särskilt boende har minskat de senaste tio åren, medan antalet med hemtjänst har ökat. Totalt sett har andelen av befolkningen med någon av insatserna minskat. Socialstyrelsen redovisar nu statistik för 2018 gällan...

May 7, 2019

Det är alltid glädjande med aktiv och engagerad blåljuspersonal och vi på OMSORGSAKADEMIN är alltid stolta när vi får lyfta fram fantastiska exempel och metoder från de grupper som vi arbetar med. Ett sheriffkontor i South Carolina har tillsammans med brand- och ambu...

May 7, 2019

Som vårdgivare möter du många olika situationer som kräver att du praktiserar bra kommunikationsförmåga. Som exempel, det här kan innebära kontakter med din vårdtagare, med vårdpersonal, kollegor och vårdtagares familjemedlemmar. Varje situation innehåller unika kommu...

May 7, 2019

Sverige, och resten av världen, möter utmaningar som aldrig tidigare har skådats. Antalet personer som kommer att pensioneras och inom kort, behöver vård och omsorg specifikt för äldre, är rekordstora. För att kunna leva med en nivå av självständighet och värdighet,...

Please reload

Utvalda inlägg

Tips För Att Göra Sjukhusvistelser Lättare För Individer Med Demens

September 3, 2020

1/10
Please reload

Senaste inlägg
Please reload

Arkiv