April 29, 2019

Kan det äntligen vara dags för en skyddad yrkestitel som undersköterska, även i Sverige? Ja, enligt regeringens särskilda utredare, Harriet Walberg, bör underskötersketitel skyddas. I majoriteten av de länder som OMSORGSAKADEMIN arbetar inom är det inte bara läkare...

April 29, 2019

Det har gått över tio år sedan den första utgåvan av kompetensbeskrivningen för specialistsjuksköterskor inom palliativ omvårdnad publicerades. Under dessa år har mycket hänt när det gäller kunskaperna om patienters behov av palliativ vård och närståendes behov av stöd...

April 29, 2019

85-åring får rätt i kammarrätten - önskemål om specifikt judiskt äldreboende kan beaktas. Den gamla kvinnan ville bo på ett judiskt äldreboende, men fick avslag. Nu återförvisar kammarrätten ärendet och menar att önskemålet ska beaktas. En idag 85-årig kvinna fick av...

April 29, 2019

Ett äldreboende i Malmö kritiseras för bristande åtgärder för en äldre demenssjuk kvinna som vårdades på ett äldreboende i kommunen. Kvinnan drabbades av ett svårläkt trycksår som hon sedan fick dras med i över ett år. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, menade att...

April 5, 2019

Det finns mycket kvar att göra för att förbättra de anhörigas situation. Den slutsatsen dras i en studie som genomförts i samband med ett examensarbete i socialpsykologi vid Högskolan i Skövde. Syftet med studien var att skapa en djupare förståelse för anhörigas situat...

April 3, 2019

De tre svenska pensionärsorganisationerna SKPF Pensionärerna, SPF Seniorerna och PRO har tillsammans tagit fram ett studiematerial som syftar till att minska ofrivillig ensamhet. Materialet, "Tillsammans mot ensamhet" tillkom som ett verktyg för att motverk...

April 2, 2019

Arbetsmiljöverket har under 1,5 år riktat mer än 3 500 krav på förbättringar av arbetsmiljön inom äldreomsorgen. Hösten 2017 inledde Arbetsmiljöverket en nationell tillsyn av äldreomsorgen - en granskning som ska pågå under tre år. Syftet med verkets inspektioner inom...

April 1, 2019

Rapporten "Öppna Jämförelser - Vård och omsorg" visar genomgående att det finns stora skillnader mellan Sveriges kommuner ifråga om kvaliteten på den vård och omsorg som ges till äldre.

April 1, 2019

Nästan varannan äldre på vårdboenden ligger i riskzonen för undernäring. Nu vill dock Albert Westergren, sjuksköterska och professor, få vårdpersonal att förstå att allt inte handlar om näringsintag. I sin nya bok lyfter han fram att det är mycket annat som spelar in f...

Please reload

Utvalda inlägg

Tips För Att Göra Sjukhusvistelser Lättare För Individer Med Demens

September 3, 2020

1/10
Please reload

Senaste inlägg
Please reload

Arkiv