March 31, 2019

Personalkontinuiteten inom hemtjänsten varierar stort mellan landets olika kommuner. Om en person har stort behov av hemtjänst säger det sig själv att ett antal anställda måste dela på ansvaret. Men hur många ansikten ska en gammal och sjuk människa ska behöva hålla...

March 30, 2019

Den 5 mars kom ett långtgående förslag från ett antal universitetsföreträdare om att inrätta ett nationellt kunskapscentrum för vård och omsorg av äldre, från flertalet universitetsföreträdare. Förslaget publicerades på SvD debattsida.

Förslagsställarna menade att ett s...

March 30, 2019

Äldreomsorgen står och stampar när det gäller den stora mängd personer som äldre med hemtjänst måste möta varje vecka. Detta framgår av Socialstyrelsens öppna jämförelser av vård och omsorg om äldre under 2018, som publicerades 21 februari. Rapporten ”Öppna jämförelse...

March 30, 2019

900 seniorer berörs när Carema säljer sin hemtjänstverksamhet i flera kommuner till företaget Humana Omsorg. Detta orsakar huvudbry i kommunerna, och i bl.a. Linköping vet kommunen inte hur de ska hantera ärendet.

March 30, 2019

Enligt en studie från Sahlgrenska akademin ger höga krav och låg kontroll i arbetet en ökad risk för att kvinnor går upp i vikt. Låg kontroll över det egna arbetet innebär en risk för kraftig viktuppgång visar en långtidsstudie där forskare vid Sahlgrenska akademin fö...

March 27, 2019

Nyutkommen statistik om äldre och personer med funktionsnedsättning efter regiform 2018 visar att andelen äldre personer och personer med funktionsnedsättning som får insatser i enskild regi, jämfört med kommunal regi, har minskat. Ett kunskapsstödet utgivet av Socials...

March 25, 2019

Att vårda en äldre vuxen kan vara en ensam upplevelse som lätt kan leda tillisolering. Ibland hjälper det dock att veta att du inte är ensam - att det faktiskt finns en större grupp individer som är i exakt samma situation. Träffa Ruth & Erica I en gratis YouTube Tv...

March 19, 2019

En av de viktigaste sakerna du kan göra för din hälsa är att kontinuerligt kommunicera och träffa din läkare. För att hjälpa dig med att få ut det mesta från ditt läkarbesök, prata med dina hälsoutförare om följande:

Please reload

Utvalda inlägg

Tips För Att Göra Sjukhusvistelser Lättare För Individer Med Demens

September 3, 2020

1/10
Please reload

Senaste inlägg
Please reload

Arkiv