November 23, 2018

Föräldrarnas lycka, tillgång till bra medicinsk vård och närhet till varandra ligger främst på de vuxna barnens topplista för sina föräldrar när de tillsammans med sina seniora föräldrar planerar för deras vård och omsorg, enligt en ny undersökning från marknadsledande...

November 20, 2018

Den långa lista på symptom som är associerade med Alzheimer´s och andra former av demens inkluderar ofta överraskande humör och beteendeförändringar. Ett vanligt symptom, som i vissa fall kan vara oerhört påfrestande för den drabbade, påverkar personen ifråga vid en sä...

November 13, 2018

När många tänker på återhämtning efter en stroke tänker de allra flesta på fysiska problem som t.ex. muskelsvaghet. men kognitiva problem kan vara precis lika utmanande att hantera och överkomma. Ett vanligt problem efter stroke är en hjärnskada som kallas affektlabili...

November 12, 2018

Alzheimer’s har snabbt blivit den mest vanliga formen av demens och står för ca 60% av samtliga fall av demens i Sverige. Många av de tillgängliga behandlingarna för Alzheimer´s fokuserar på att behandla symtomen eftersom det fortfarande inte finns något känt botemedel...

November 7, 2018

Diabetes och demens är sammankopplat på sätt som vi ännu inte förstår till fullo. Trots att inte all forskning bekräftar den här kopplingen finns det många studier som föreslår att individer med diabetes, speciellt diabetes typ 2, är i högre grad i riskzonen för att ut...

November 5, 2018

I tidigare forskning har det diskuterats en del om de eventuella könsskillnader som har påvisats ifråga om Alzheimer´s, samt anledningen till varför 2/3 av de som är diagnosticerade med sjukdomen är kvinnor. En ny undersökning vid Mayo-kliniken i Jacksonville, FL för...

Please reload

Utvalda inlägg

Tips För Att Göra Sjukhusvistelser Lättare För Individer Med Demens

September 3, 2020

1/10
Please reload

Senaste inlägg
Please reload

Arkiv
Please reload

Sök efter taggar
Please reload

Äldreomsorgsexpert Ledarskapskonsult