October 26, 2018

Organisationer bakom de internationellt största seniorboendena och andra viktiga aktörer diskuterade viktiga trender som utförare möter i en session vid den årliga mässan för utförare inom äldrevården och omsorgen, och det tog inte lång tid för tydliga ämnen att komma...

October 25, 2018

En person med Alzheimer’s eller demens kan inte hålla en konversation på samma sätt som de gjorde tidigare på grund av förändringarna som sker i deras hjärna. Utan att veta det, kan vi sätta press på dem om vi kommunicerar på sätt som inte fungerar bra för dem. För att...

October 24, 2018

Enligt svenska Diabetesförbundet har ca 500 000 svenskar diabetes. Cirka 85-90 procent av de som har diabetes har typ 2-diabetes vilket gör den till den vanligaste diabetessjukdomen i Sverige. Förekomsten av typ 2-diabetes ökar med stigande ålder där 10-20 procent a...

October 18, 2018

Psykotiska symptom kan ha många möjliga orsaker, särskilt hos äldre patienter. Vissa bidragande faktorer kan vara sömnbrist, metabolisk eller elektrolytiska obalanser, mediciner och infektioner. Övergripande mottaglighet är starkt förknippat med patientens mentala st...

October 17, 2018

Skakiga händer, en ostadig gång och kroppsdelar som plötsligt fryser till: dessa symptom är praktiskt taget synonyma med Parkinson´s sjukdom (PD). Det är ett ledsamt och komplex tillstånd som påverkar en individs rörelseförmåga, men allteftersom sjukdomen fortskrider p...

October 16, 2018

När närstående börjar att uppleva effekterna av sin demens är det inte bara det svåra samtalet om bilkörning som familjer måste ta itu med - de behöver också prata om att ta bort eventuella vapen från hemmet, menar en del läkare. Till skillnad mot vad många tror är S...

October 15, 2018

Frågor att ställa om du misstänker läkemedelsmissbruk eller misstag. Hur mycket tar hen? Om din närstående brukade ta en eller två tabletter om dagen men nu tar hen fyra eller sex, är det en varningssignal. Titta på doseringen på förpackningen så att du får ett hum om...

October 14, 2018

Susanne började se förändringar hos sin 74-åriga mor Annika. Hon verkade tillbakadragen och ibland ångestfylld. Susanne gjorde ofta ärenden för sin mor och efter ett par vändor till apoteket märkte hon att Annika a hade smärtstillande läkemedel utskrivna från flera oli...

October 11, 2018

Medan seniorer i 70-, 80- och 90-årsåldern idag blir uppmuntrade till att hålla sig aktiva, gå ut och njuta av livet, är verkligheten att många upplever stress och ångest över sådant som sin eller andra närståendes hälsa, ekonomi eller självständighet. Som konsulter...

October 10, 2018

Är du orolig för dina äldre närståendes säkerhet när de kör? Det är vanligt för vuxna barn och andra närstående att oroa sig för en åldrande förälders eller släktings körförmåga. Det kan däremot kännas svårt att starta den dialogen. Det är ett känsligt ämne, speci...

Please reload

Utvalda inlägg

Tips För Att Göra Sjukhusvistelser Lättare För Individer Med Demens

September 3, 2020

1/10
Please reload

Senaste inlägg
Please reload

Arkiv