July 9, 2020

Om du eller en älskad närstående är i början av den ibland omtumlande demensresan är det möjligt att ni känner er överväldigade och oroliga över hur ni ska kunna hantera det som komma skall. Att veta vad ni kan förvänta er och hur saker och ting med sannolikhet komme...

April 30, 2020

Trädgårdsarbete anses som en av de bästa utomhusaktiviteterna som vi kan genomföra, i alla åldrar. Det stimulerar alla våra sinnen, återuppväcker vår kontakt med naturen och vår omgivning, och ger oss belöning i vackra blommor och näringsrika frukter och grönsaker. Det...

April 15, 2020

Det är inte ovanligt att omsorg om seniora föräldrar kan orsaka problem och friktioner mellan syskon. Att vårda äldre föräldrar kan bli ännu svårare och komplicerad när syskon - inte sällan med en speciell familjedynamik - måste arbeta tillsammans som ett team i en kän...