August 6, 2020

På samma sätt som cancer var vår största fara på 60- och 70-talet, har "D" ordet nu kommit att bli det tillstånd som vi inte vågar prata alltför mycket om. Om någon du älskar har demens, kan det här kännas som ett slag i ansiktet. Många närståendevårdare uppt...

July 30, 2020

Tänk om den person som du älskar inte vill att någon annan ska få veta om deras demensdiagnos? Diagnosen kan ha kommit som en fruktansvärd chock för er båda två, eller kanske var någonting som du hade förutsett på något vis. Men nu är det upp till den person som du äls...

July 23, 2020

En viktig del av att hantera vårdgivarstress är att vara medveten om och arbeta sig igenom de starka känslor som oundvikligen kommer upp. Det kan vara frestande att trycka dem här känslorna åt sidan eller att försöka ignorera dem för om de inte är hanterade, kan de all...