May 27, 2020

Den oönskade blev nekad att sitta vid kafeteriabordet. Slagsmål bröt ut vid karaoken. Olika danstillställningar blev grogrunder för skvaller och elakheter. Det blev allt tydligare att det här stället hade ett problem med mobbing att hantera, snabbt. Det som de allra fl...

May 21, 2020

Vårdgivning har sina roliga ögonblick och roliga stunder kan hända när du vårdar en äldre vuxen.   Självklart är inte kroniska sjukdomar och förödande tillstånd som Alzheimers och demens inget att skratta åt. Men även under den värsta dagen kan det finnas rum för skra...

May 13, 2020

Konfrontationer kan kännas överväldigande, obehagliga, besvikande och ibland skrämmande. Konfrontationer kan också många gånger komma med en negativ mening, hinta till någon form av orättvis behandling från en annan människa eller kanske t.o.m. kännas som en form av mo...