Äldres Hälsa & Livskvalitét

- för ett tillfredsställande liv, oavsett förutsättningar och ålder. 

Äldres Hälsa och Livskvalitét

- att hjälpa och stötta seniorer till kvalitet i livet. 

Livskvalitet är viktigt för hälsan

Det räcker inte att bara vara vid livet. Livet handlar inte så mycket om kvantitet, som kvalitet. Bra livskvalitet är särskilt viktigt för äldre individer. Att känna sig nöjd och tillfredsställd är precis lika viktigt som att få årliga kontroller hos läkaren. Att ha en positiv livsinställning kan dessutom hjälpa seniorer till bättre energi, mindre stress, bättre aptit, och dessutom förebygga kognitiv nedgång. 

Åldrande seniorer är i högre grad än yngre individer i riskzonen att få en sämre livskvalitet. För att förebygga detta, är det viktigt att lära sig mer om såväl deras medicinska som deras mentala och känslomässiga behov. Allt eftersom befolkningen i Sverige åldras, kommer det att krävas större kunskaper bland fler individer, speciellt inom äldreomsorgen, om de olika arbetssätt och åtgärder som främjar äldres hälsa och livskvalitet.

För att du ska få bästa möjliga grund att utföra detta arbete på, har vi skapat kursen Äldres Hälsa och Livskvalitet. Genom kursen, får du en god förståelse av de aspekter på åldrande som skapar en långsiktig grund för en värdig ålderdom och god hälsa under den senare delen i livet. 


Kursen vänder sig till dig som vill öka din förståelse för hur det är att åldras och vara i behov av omsorg, stöd och hjälp. I kursen kommer inte bara prioriteringsområden enligt nationella kvalitetsregister att beröras, utan även äldreomsorgens värdegrund samt etik och bemötande. Vi kommer också att gå igenom betydelsen av aktiviteter, rätt kost och en stödjande omgivning. Ett särskilt fokus läggs på ett personcentrerat förhållningssätt i äldrevård och omsorg.

Målgrupp

Äldres Hälsa och Livskvalitet är till för dig som är verksam inom vård och omsorgen eller arbetar med den äldre befolkningen i andra sektorer. Den är också till för dig som har ett intresse inom området, eller helt enkelt vill förbereda dig för en spännande karriär inom äldreomsorg eller geriatrik. 

SÅ HÄR SÄGER VÅRA KLIENTER

Mycket informativ och bra utbildning. Som pensionär kände jag dessutom igen mig i en hel del av det som diskuterades, vilket naturligtvis gjorde att utbildningen kändes ännu mer aktuell för mig personligen. Jag rekommenderar den här utbildningen till alla som arbetar inom äldreomsorgen, eller är, som jag själv, verksam politiskt. 

— Roffe Skoglöf, Förtroendevald

Kör igång nu!

Äldres Hälsa & Livskvalitét är en online utbildning, som genomförs i din egen takt - när du vill och vart du vill. Under utbildningens gång har du kontinuerligt stöd av din kursledare, och naturligtvis tillgång till hela vårt team av experter på OMSORGSAKADEMIN.  

 

Kursen Äldres Hälsa & Livskvalitét ingår dessutom i vårt utbud av kurser inom kategorin vidareutbildning för dig som är Certifierad Demensvårdsspecialist CDS®, eller som är verksam inom ett Certifierat Alzheimers och Demensboende CADB®.

Anmälan till kursen kan göras nedan. 

 

Om du har frågor eller funderingar om utbildningen, tveka inte att kontakta oss. 

Utbildning Äldres Hälsa & Livskvalitet

 

 

ONLINE-utbildning
Obegränsad tillgång


Belopp: 3990 kr/deltagare inkl. moms

Total kostnad: 3990 kr/deltagare inkl. moms

 

I kursavgiften ingår examinationskostnader.

För övriga villkor, vänligen se våra Allmänna Villkor.

OMSORGSAKADEMIN - när livskvalitet är viktigast.

Kontakta oss  i Sverige här

© 2001 - 2021 by Omsorgsakademin  All rights reserved.