Senior Gay Couple

Mångfald inom Äldreomsorgen - ett praktiskt arbete

Strengths lies in differences, not in similarities.
                                                                                    ~Stephen R. Covey 

Det finns många olika saker som bidrar till en individs identitet, inklusive ras, etnicitet, kön, ålder, utseende, religion, könsidentitet, sexuell orientering, utbildning och politiska åsikter. Dessa saker, och mycket mer, är det som gör oss unika. 

 

Så hur kan vi lära oss att omfamna dessa olikheter och fira dem? Eller för att uttrycka det på ett annat sätt - hur kan vi utforska och välkomna mångfald? 

 

OMSORGSAKADEMINs utbildning  Mångfald inom Äldreomsorgen - ett praktiskt arbete kommer att hjälpa dig och dina kollegor med att utveckla era kunskaper och förståelse för mångfald, och samtidigt utrusta er med de verktyg som behövs för att skapa en mer inkluderande och öppen miljö som är välkomnande för alla. 

 

I utbildningen kommer ni bl.a. att få lära er mer om

  • attityder, förmågor och kunskap som stödjer mångfald;

  • omedvetna fördomar;

  • etniska och etno-relaterade tankesätt;

  • beståndsdelar i att skapa en inkluderande miljö. 

 

Syftet med den har utbildningen är att du och dina kollegor ska bekanta er med de nyckelkoncept som är relaterade till respekt för mångfald och sätt att minska fördomar och diskriminering. Terminologin relaterad till mångfald och diskriminering kommer också att gås igenom. Utbildningen engagerar hela arbetsgruppen till att identifiera och utmana sina egna och varandras fördomar, för att samtidigt ge vägar att minska fördomar och diskriminering på arbetsplatsen. 

 

Efter utbildningen kommer du och dina kollegor att kunna: 

  • Förklara mångfaldskonceptet 

  • Definiera fördomar, stereotyper och diskriminering

  • Förklara de olika sätt på vilka människor är olika 

  • Identifiera och utmana era egna fördomar 

  • Känna igen och veta konsekvenserna av fördomar 

  • Förebygga, minska och hantera fördomar och diskriminering inom er vård- och omsorgsmiljö 

Målgrupp 

 

Mångfald inom Äldreomsorgen - ett praktiskt arbete är till för dig som är verksam inom vård och omsorgen eller arbetar med vår befolkning i andra sektorer. Den är också till för dig som har ett intresse inom området, eller helt enkelt vill förbereda dig för en spännande karriär inom social- eller äldreomsorg. 

 

 

Upplägg för utbildningenUtbildningen genomförs online i din egen takt. Mångfald inom Äldreomsorgen - ett praktiskt arbete erbjuds även som uppdragsutbildning för ledare, medarbetare och förtroendevalda inom vård- och omsorgssektorer.

Låt oss arbeta tillsammans

Kontakta oss så kan vi arbeta tillsammans!

Happy Couple