Lex Sarah

- för en kvalitativ omsorg. 

Lex Sarah

På senare tid har ett stort antal missförhållanden rapporterats i såväl privat som kommunal verksamhet. Som verksamhetschef och enhetschef är man skyldig att ge information till alla medarbetare vad gäller skyldigheten att rapportera missförhållanden och risker för missförhållanden.

 

Alla som omfattas av lagen ska vid en anställning, ett uppdrag, en praktikperiod eller liknande få informationen. Den bör ges både muntligt och skriftligt och bör ges minst en gång per år.

 

För att du och ditt på ett enkelt och överskådligt sätt ska kunna sätta er in i Socialstyrelsens riktlinjer har vi tagit fram en webbaserad utbildning om Lex Sarah. På ett användarvänligt och mycket enkelt sätt kan ditt team genomföra sin utbildning när de vill och vart de vill. Efter genomgången kurs får deltagaren ett intyg på att de känner till Lex Sarah och dess innehåll.


Tanken med utbildningen är att Lex Sarah ska fungera som ett verktyg i det förbättringsarbete som pågår inom äldreomsorgen. Utbildningen tar huvudsakligen upp följande frågeställningar:

 

 • Bakgrund och förändringar

 • Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

 • Lex Sarah i praktiken inklusive
  - vad innebär Lex Sarah;
  - vad är en Lex Sarah-rapport;
  - när och varför ska jag rapportera;
  - när har en försummelse eller underlåtenhet inneburit "ett hot mot eller medfört konsekvenser för enskildas liv, säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa";
  - vad är en ”påtaglig risk för missförhållande”;
  - hur ska risker och missförhållanden identifieras och avhjälpas;
  - hur ska man med ett systematiskt kvalitetsarbete undvika att hamna i situationer som måste anmälas; och
  - vilken roll spelar Inspektionen för vård och omsorg som tillsynsmyndighet i sammanhanget?

 

 

Målgrupp

Lex Sarah är till för dig som är verksam inom vård och omsorgen eller arbetar med vår befolkning i andra sektorer. Den är också till för dig som har ett intresse inom området, eller helt enkelt vill förbereda dig för en spännande karriär inom social- eller äldreomsorg.

 

Utbildningen genomförs också som en del i utbildningspaketet Juridik för Omsorgen som är en uppdragsutbildning för arbets- eller andra grupper inom social- och äldreomsorgen. Kontakta teamet på OMSORGSAKADEMIN för mer information!

OMSORGSAKADEMIN - när livskvalitet är viktigast.

Kontakta oss  i Sverige här

© 2001 - 2021 by Omsorgsakademin  All rights reserved.