Legacy
Ledarskap

- din guide till ett fantastiskt ledarskap

Legacy Ledarskap är inte en ledarskapsstil, trend eller en lista på saker att göra. Det är ett uttryck för den grundläggande ramen som guidar beteenden och attityder hos fantastiska ledare inom äldreomsorgen.

 

Legacy Ledarskap är byggt på De 5 Bästa Exempel som återfinns hos alla som kommer att ses som de största ledarna imorgon. Legacy Ledarskap är en samlad kunskapsbank där historisk visdom om ledarskap, är kombinerad med ledares verklighet i dagens samhälle.
 

 

Legacy Ledarskap är ett komplett system — en filosofi, en process och en modell.
Legacy Ledarskap
är inte en ledarskapsstil — det är en LIVS-stil.


Legacy Ledarskap var skapat som en respons på en föränderlig global marknad där behovet av nyskapande, utveckling, resurseffektivitet och engagemang av befintliga talanger och förmågor inom varje organisation blev allt starkare. Legacy Ledarskap handlar inte om att lämna ett legacy utan snarare om att leva ett legacy. 

Legacy Ledarskap 

FUNGERAR FÖR DET ÄR RIKTAT TILL KÄRNAN I DET SOM BYGGER RESULTAT - MÄNNISKORNA 

Legacy Ledarskap är mer än ett program - det är en värdegrund.

Varje dag får vi höra berättelser om chefer som har bristande ledarskapsförmåga. Legacy Ledarskap skapades för hjälpa just sådana chefer att utveckla sina kunskaper och förmågas, och bli fantastiska ledare.

 

Legacy Ledarskap innehåller material och metoder som är omedelbart tillämpbara i nästan varje möjlig situation och utmaning som dagens ledare möter. Programmet inkluderar såväl vision och ägarskap för resultat, utveckling av medarbetares skilda perspektiv och styrkor, olika metoder för att skapa en miljö där team lyckas, som byggande av starka och pålitliga relationer. 

 


En framgångsrik ledares värdegrund

 

Ledarskap är komplext. Varje framgångsrik ledare har en stabil värdegrund att stå på, och i Legacy Ledarskap lyfter vi fram de  kärnegenskaperna som utgör den grunden. Dessa egenskaper, med deras respektive kärnvärde, är kritiska för ett framgångsrikt ledarskap. 
 

 

Legacy Ledarskap är baserat på De 5 Bästa Exemplen som gör bra ledare till fantastiska ledare — Legacy Ledare. Dessa Legacy Ledare är inte bara minnesvärda och hållbara ledare själva, utan också ledare som bygger andra ledare. 

Egenskaperna, som kallas De 5 Bästa Exemplen, representerar ett komplett set av observerbara och mätbara beteenden. Dessa beteenden är mätpunkter för en ledares framgång, när de används tillsammans.

De 5 Bästa Exemplen

OMFAMNAR Vision och Värdegrund

Det här bästa exemplet handlar om engagemang och direktion. Termen "omfamnare" syftar på att ledaren lever (och omfamnar) visionen och värdegrunden, medans hen mäter varje handling gentemot båda. 

SKAPAR Samarbeten och Innovation  

 

Det här bästa exemplet handlar om att skapa en positiv miljö för alla arbetsrelationer. Termen "skapare" indikerar ledarens förmåga att skapa en lärande, tillitsfull miljö där samarbete och innovation kan ske. 

PÅVERKAR Inspiration och Ledarskap 

Det här bästa exemplet handlar om att skapa kontakt med andra individer - hjärtat i såväl relationer som i ledarskap. "Påverkare" pekar på ledarens förmåga att påverka och inspirera till positiva relationer. 

STÖDJER Skillnader och Samhälle

Det här bästa exemplet rör förmågan att se individuella styrkor och inkluderande av olika perspektiv. Termen ""stödjare" avser ledarens förmåga att stötta och stå upp för styrkebaserade förmågor. 

KALIBRERAR Ansvar och Ägarskap 

Det här bästa exemplet handlar om verkställighet och prestationer mätta gentemot vision och värdegrund. Termen "kalibrator" indikerar konstant uppmärksamhet, med eventuella justeringar, av framsteg mot uppsatt ansvar och ägarskap. 

Legacy Ledarskap förändrar liv

Du lär dig inte bara en ny ledarskapsstil utan också ett genuint bevisat livs- och ledarskapssystem, samtidigt som du bygger morgondagens ledare...idag. 

Tidlösa, välbeprövade metoder som skapar hållbara organisationer

Andra utvecklingsprogram för ledare kan inrymmas inom den omfattande strukturen som är De 5 Bästa Exemplen. Den värdegrund och De 5 Bästa Exemplen som utgör Legacy Ledarskap formar grunden för ett ledarskap som gör verklig inverkan.  


OMSORGSAKADEMIN är mycket glada över att vi kan erbjuda Legacy Ledarskap både som en individuell utbildning för dig som är ledare och som en organisationsutbildning för din ledningsgrupp. Oavsett vilket alternativ som passar dig eller din organisation bäst, så får du en verklighetsbaserad, engagerande inlärning som är fylld med stimulerande utmaningar och unika utvecklingsmöjligheter.

 

Genom programmet kommer du att lära dig de grundläggande principerna om De 5 Bästa Exemplen, som är grunden för Legacy Ledarskap, och hur du skapar och implementerar handlingsplaner för att mäta och utveckla Legacy Ledarskap kompetens i din personliga eller professionella miljö, hur du bygger den optimala strategin och miljön för att uppnå enastående organisationsresultat.

 

Du kommer att utmanas till reflektion och utvärdering av ditt eget befintliga och potentiella Legacy Ledarskap, och samtidigt lära dig vägen och verktygen för att inspirera det hos andra.

Det här ingår i programmet

Legacy Ledarskap är ett heltäckande ledarutvecklingsprogram och inkluderar:

 

 • 60 minuters försession med en av våra utbildare för att hjälpa dig komma igång och fastställa dina personliga mål,

 • 360 graders ledarskapsanalys,

 • 6 x 60 minuters individuella coaching sessioner med din personliga ledarskapscoach,

 • 60 minuters uppföljningssession med din ledarskapscoach för att klargöra ditt nu-läge och gjord utveckling efter avslutat program, samt stärka din erfarenhet och förståelse av Legacy Ledarskap,

 • material för att utvärdera och följa din utveckling av dina styrkor och egenskaper som ledare,

 • möjligheter till "Bästa Exempel" feedback och samarbete med dina kollegor, 

 • 12 (2 ggr/månad) x ledarskapsutvecklingsavsnitt via vår online utbildningsportal 

 • tillgång till vår VIP medlemssida för ledare där du hittar resurser som inte bara hjälper dig att utvecklas i ditt arbete, liv och ledarskap utan också har möjlighet att delta i online coaching för grupper och individuellt, dialoger med kollegor och våra experter, ställa frågor i ämnen som berör just dig, m.m., 

 • obegränsat råd och stöd från våra experter via email och

 • sammanfattningar av alla webinars, för referens eller om ett webinar missas.
   

Programkostnad 149 000 kr/deltagare inkl. moms - grupprabatt för 3+ deltagare från samma organisation

Börja skapa ditt Legacy Ledarskap idag!

Kontakta oss för mer information.

SÅ HÄR SÄGER VÅRA KLIENTER

"Den bästa utbildningen jag gått! Jag arbetar mycket effektivare och tydligare med min personal nu efter utbildningen. Jag är inte alls så rädd för att vara klar med mina förväntningar eller att ge "för mycket" stöd.”

— Helena Turner, Sjuksköterska 

OMSORGSAKADEMIN - när livskvalitet är viktigast.

Kontakta oss  i Sverige här

© 2001 - 2021 by Omsorgsakademin  All rights reserved.