Brainstorm

Legacy Ledarskap 

Riktar sig till kärnan i det som bygger resultat - människorna

Legacy Ledarskap™ är inte en ledarskapsstil, trend eller en lista på saker att göra.

 

Det är ett uttryck för den grundläggande ramen som guidar beteenden och attityder hos fantastiska ledare inom äldreomsorgen.

 

Legacy Ledarskap™ är byggt på de fem bästa egenskaperna - hos oss kallat De 5 Bästa Exempel™ som återfinns hos alla som kommer att ses som de största ledarna imorgon. Legacy Ledarskap™ är en samlad kunskapsbank där historisk visdom om ledarskap, är kombinerad med ledares verklighet i dagens samhälle.

 

Legacy Ledarskap™ är ett komplett system — en filosofi, en process och en modell. I praktiken så är Legacy Ledarskap™ inte en ledarskapsstil — det är en LIVS-stil. 

 

Legacy Ledarskap™ var skapat som en respons på en föränderlig global marknad där behovet av nyskapande, utveckling, resurseffektivitet och engagemang av befintliga talanger och förmågor inom varje organisation blev allt starkare. Legacy Ledarskap™ handlar inte om att lämna ett legacy utan snarare om att leva ett legacy. Legacy Ledarskap™ är mer än ett program - det är en värdegrund. 

 

Varje dag får vi höra berättelser om chefer som har bristande ledarskapsförmåga.

 

Legacy Ledarskap™ skapades för hjälpa just sådana chefer att utveckla sina kunskaper och förmågas, och bli fantastiska ledare. 

 

Legacy Ledarskap™ innehåller material och metoder som är omedelbart tillämpbara i nästan varje möjlig situation och utmaning som dagens ledare möter. Programmet inkluderar såväl vision och ägarskap för resultat, utveckling av medarbetares skilda perspektiv och styrkor, olika metoder för att skapa en miljö där team lyckas, som byggande av starka och pålitliga relationer.  

 

Ledarskap är komplext. Varje framgångsrik ledare har en stabil värdegrund att stå på och i Legacy Ledarskap™ lyfter vi fram de  kärnegenskaperna som utgör den grunden. Dessa egenskaper, med deras respektive kärnvärde, är kritiska för ett framgångsrikt ledarskap.   

 

Legacy Leaders -hållbara ledare som är minnesvärda och är experter på att bygga andra ledare.  

 

Legacy Ledarskap™ är baserat på de välstuderade fem bästa egenskaperna som gör bra ledare till fantastiska ledare — egenskaper som skapar de eftertraktade Legacy Leaders™. Dessa fem egenskaper - kända som de De 5 Bästa Exemplen™ - representerar ett komplett set av observerbara och mätbara beteenden. Beteenden som är mätpunkter och grunden för en ledares framgång när de används tillsammans.​

De 5 Bästa Exemplen

OMFAMNAR Vision och Värdegrund

SKAPAR Samarbeten och Innovation  

PÅVERKAR Inspiration och Ledarskap

STÖDJER Skillnader och Samhälle

KALIBRERAR Ansvar och Ägarskap 

Ledaregenskap: Engagemang och Direktion.

Termen "omfamnare" syftar på att ledaren lever (och omfamnar) visionen och värdegrunden, medans hen mäter varje handling gentemot båda. 

Ledaregenskap: Skapa en positiv miljö för alla arbetsrelationer.

Termen "skapare" indikerar ledarens förmåga att skapa en lärande, tillitsfull miljö där samarbete och innovation kan ske. 

Ledaregenskap: Skapa kontakt med andra individer - hjärtat i såväl relationer som i ledarskap.

"Påverkare" pekar på ledarens förmåga att påverka och inspirera till positiva relationer. 

Ledaregenskap: Förmågan att se individuella styrkor och inkluderande av olika perspektiv.

Termen ""stödjare" avser ledarens förmåga att stötta och stå upp för styrkebaserade förmågor. 

Ledaregenskap: Verkställighet och prestationer mätta gentemot vision och värdegrund.

Termen "kalibrator" indikerar konstant uppmärksamhet, med eventuella justeringar, av framsteg mot uppsatt ansvar och ägarskap. 

Tidlösa, välbeprövade metoder som skapar hållbara organisationer

 

Andra ledarutvecklingsprogram kan inrymmas inom den omfattande strukturen som är De 5 Bästa Exemplen. Den värdegrund och De 5 Bästa Exemplen som är basen Legacy Ledarskap™ formar grunden för ett ledarskap som gör verklig inverkan, på lång sikt.   

 

OMSORGSAKADEMIN är mycket glada över att vi kan erbjuda Legacy Ledarskap™ i Skandinavien som en organisationsutbildning för din ledningsgrupp, och att ni får möjlighet till en verklighetsbaserad, engagerande inlärning som är fylld med stimulerande utmaningar och unika utvecklingsmöjligheter.

 

Genom programmet kommer ni att lära er de grundläggande principerna om De 5 Bästa Exemplen - grunden för ett framgångsrikt, hållbart och legendariskt ledarskap. Ni kommer också att lära er hur ni skapar och implementerar handlingsplaner för att mäta och utveckla kunskaperna och kompetensen om dessa kärnvärden i er professionella miljö, och hur ni bygger den optimala strategin och miljön för att uppnå enastående organisationsresultat.

 

Under utbildningens gång kommer ni alla att utmanas till reflektion och utvärdering av ert eget befintliga och potentiella ledarskapsarv - ert Legacy Ledarskap™ -, och samtidigt lära er vägen och verktygen för att inspirera det hos andra. 

 

​Det här ingår i programmet 

 

​Legacy Ledarskap™ är ett heltäckande ledarutvecklingsprogram och inkluderar: 

 • 60 minuters individuell försession med en av våra instruktörer för att hjälpa er att komma igång och fastställa era respektive personliga och gemensamma mål
   

 • 360 graders ledarskapsanalys
   

 • 6 x 50 minuters individuella coaching sessioner med er personliga Executive Coach
   

 • 60 minuters uppföljningssession med er personliga Executive Coach för att klargöra ert respektive nu-läge och gjord utveckling efter avslutat program, samt stärka er gemensamma erfarenhet och förståelse av Legacy Ledarskap™
   

 • material för att utvärdera och följa er respektive utveckling av era styrkor och egenskaper som ledare
   

 • möjligheter till "Bästa Exempel" feedback och samarbete med era kollegor
   

 • 12 (2 ggr/månad) x ledarskapsutvecklingsavsnitt via vår online utbildningsportal 
   

 • tillgång till vår VIP medlemssida för ledare där ni hittar resurser som inte bara hjälper er att utvecklas i ert arbete, liv och ledarskap utan där ni också har möjlighet att delta i online Executive Coaching för grupper och individuellt
   

 •  dialoger med kollegor och våra experter, ställa frågor i ämnen som berör just dig och dina kollegor, m.m.
   

 • obegränsat råd och stöd från våra experter via email och
   

 • sammanfattningar av alla webinars, för referens eller om ett webinar missas.

 

Upplägg för utbildningenUtbildningen genomförs som uppdragsutbildning för ledningsgrupper på mellan- och högre ledningsnivå, inom hälso-, sjukvårds- och omsorgsverksamhet. 

 

Utbildningspassen genomförs med 2x2 intensivdagar på vald konferensplats, med online teammöten om 50 min x 4 ggr däremellan för insiktsfulla reflektioner, ärlig feedback och engagerande diskussioner med er instruktör.

 

En viktig del av upplägget är ert praktiska ledararbete i det dagliga arbetsliv, genom vilket ni får tillfälle att utforska, praktisera och vidareutveckla det som ni har arbetat er igenom som individer och som team.

Lär dig ett bevisat ledarskapssystem samtidigt som du bygger morgondagens ledare... idag. 

Låt oss arbeta tillsammans

Kontakta oss så kan vi arbeta tillsammans!

Team Meeting