Ert uppdrag är det viktigaste

- vi finns här till stöd för att hjälpa er lyckas!

Er verksamhet handlar om mer än vård och omsorg

"Som verksamhet inom omsorgen går era tjänster utöver vård och omsorg - mer än god vård och utomordentlig omsorg, bygger och förvaltar ni speciella relationer.  " - David Gustafson

Värdig Ålderdom 


Ålderdomen firad varje dag.  OMSORGSAKADEMINs helt unika koncept Värdig Ålderdom® är till för dig som är verksam ledare eller medarbetare inom seniorbranschen.

 

Med Värdig Ålderdom® har vi tagit ett holistiskt helhetsgrepp om åldrandet och de frågeställningar, behov och krav som ställs. Våra erfarna seniorexperter är inte bara efterfrågade föreläsare och utbildare till ledare och medarbetare inom vård och omsorgen - de är också en viktig stödjande länk mellan seniorer, deras familjer och äldreomsorgen.

 

Din dynamiska arbetsplats, där du verkar tillsammans med dina medarbetare i känslointensiva situationer, gör att det krävs lite ytterligare av dig som ledare.  

 

Vi på OMSORGSAKADEMIN har över 25+ års erfarenhet av ledarskap och utveckling inom omsorgen. Våra experter har hjälpt tusentals ledare och organisationer att utveckla sin organisation och verksamhet på ett sådant sätt att de har nått fantastiska resultat för alla inblandade parter.

Uppnå ert potential som organisation

VI VET HUR. 

Tjänster och utbildningar för organisationer inom omsorgen

 


OMSORGSAKADEMIN erbjuder ett stort urval av online och ortsbaserad utveckling för organisationer som är verksamma inom vård och omsorg. Våra specialisters specifika erfarenheter och kunskaper inom omsorg har gjort oss till mycket populära föreläsare, utbildare och ledarskapscoacher. 

Tjänster som vi erbjuder:

 

 • uppdragsföreläsningar och utbildningar (se ämnesområden nedan)

 • CADB® certifiering av demensboende (se nedan);

 • ledarskaps- och teamcoaching;

 • - strategisk ledningsgrupp

 • stöd vid kommunikations- och konflikthantering;

 • medarbetarutredningar - individuella och team;

 • strategiska organisationsutredningar;

 • konsultation vid ny- eller ombyggnation av senior- och demensboende

 • stöd för ledare och medarbetare inom Alzheimer´s och demensvård och omsorg;

 • vård- och omsorgsutredningar;

 • utredningar för säkerhets- och Fallprevention;

 • medlingsstöd mellan omsorgsutförare och anhöriga; samt

 • hund- och hästterapi. 

Kurser, program, workshops och föreläsningar inom:

 

Vi hjälper er att hitta rätt!

Vi vet att er tid och era resurser för utveckling samt externt stöd och hjälp kan vara begränsade. Eftersom det är mycket viktigt för oss att du och din organisation verkligen får den hjälp som ni behöver och efterfrågar, rekommenderar vi att du kontaktar oss för en förutsättningslös dialog om hur vi kan matcha era behov med vårt utbud.

Vårt mål är att ni ska känna att ni har en mycket god grund och ett gott stöd för att lyckas väldigt väl med ert viktiga uppdrag inom vård och omsorg, och vi finns här tillhands för att stötta er i det arbetet. Tveka därför inte att kontakta oss för en dialog om hur vi bäst kan hjälpa er att uppnå era mål.

OMSORGSAKADEMIN - när livskvalitet är viktigast.

Kontakta oss  i Sverige här

© 2001 - 2021 by Omsorgsakademin  All rights reserved.