Konsultationer

Vad vi erbjuder

Smiling Farmer

Demenskompetens - utvärdering

Vi kan inte förändra hur demens fortskrider, men vi kan förändra den väg som personalen väljer att ta vid omvårdnaden av personer med demens. För att skapa en jämlik äldreomsorg inom hela er verksamhet är det viktigt att ni lägger utbildningsinsatser där de främst behövs. Med en genomgången utvärdering av er demenskompetens och med dess slutresultat så får er strategiska ledningsgrupp en ovärderlig insikt om er äldreomsorg, genom att ni tydligt ser var era  utbildningsbehov föreligger och vilka konkreta steg som behövs ta för kompetenshöjning. 

Mentor.jpg

Handledning

Det är tyvärr inte ovanligt inom en fysiskt och känslomässigt påfrestande arbetsmiljö att utmaningar uppstår i en arbetsgrupp, i förhållande till en omsorgstagare, mellan arbetsgruppen och anhöriga, förtroendevalda och tjänstemän, eller mellan ledare och medarbetare.

 

OMSORGSAKADEMINs experter som alla är mycket erfarna ledare inom äldre- och demensomsorgen, har lång erfarenhet av att hjälpa och stötta organisationer med att lösa svårhanterliga, känsliga och ohållbara situationer, med utgångspunkt från omsorgstagarens och organisationens bästa.

 

Genom vår  kartläggning, observation och handledning hjälper vi er till nya insikter och arbetssätt som fungerar i praktiken, på lång sikt.

Livskvalitet.jpg

Interim Ledarskap

När en ledare lämnar en organisation uppkommer ett ledarskapshål under den tid som rekryteringsprocessen efter en ny ledare pågår. Detta vakuum fylls ofta av en interim ledare - någon från organisationen som därmed har dubbla (tidskrävande) uppdrag eller en extern konsult. Med det förstnämnda, är det ofta tidsmässigt omöjligt att arbeta strategiskt med att förbereda för den inkommande ledarens framgång. Med ett externt stöd kan ledningsgruppen lägga grunden för en framgångsrik ledare.  Våra skickliga interim ledare har var för sig en scouts instinkter.  Hen kartlägger skickligt terrängen, söker efter dolda fallgropar, hittar kreativt alternativa vägar och analyserar strategiskt hur man ska röra sig framåt för att uppnå fastställda syfte och mål. Det här är värdefullt arbete som hjälper er organisation genom en övergångsperiod samtidigt som det positionerar den tillträdande ledaren för snabb och långsiktig framgång. ​