A Man and a woman participating in a rad

Kommunikation för Ledare

Din förmåga att kommunicera på ett bra sätt är grunden för framgång i ditt viktiga uppdrag

Vill du veta hur du kommunicerar på ett sådant sätt att dina medarbetare lyssnar?

Vill du lära dig en av de viktigaste bitarna i ett framgångsrikt ledarskap? 

 

Då är det här kursen för dig.

 

Att kunna kommunicera tydligt, trovärdigt och inspirerande är en av dina viktigaste uppgifter som ledare. I utbildnignen Kommunikation för Ledare får du de verktyg du behöver för att bättre nå fram till dina mottagare. Genomutbildningen kommer du att bli mer framgångsrik i ditt ledarskap då du bl.a. får lära dig hur du framför ditt budskap så att mottagaren förstår, hur du använder kommunikation för att påverka och hur du övertygar med ditt sätt att förmedla och bemöta motargument.

 

Efter utbildningens genomgång kommer du även att ha kunskaper om vilka ord som påverkar, vad tydlighet innebär och betydelsen av engagemang. Du vet dessutom hur du håller inspirerande presentationer och hur du bäst bemöter media.

 

I Kommunikation för Ledare går vi igenom:

  • Så framför du ditt budskap så att mottagaren förstår

  • Utveckla ditt sätt att argumentera

  • Kroppsspråk och röst – lär känna ditt icke-verbala språk

  • Så använder du retoriken för att påverka

  • Utveckla din personliga retorik i ditt ledarskap

  • Nå fram till dina medarbetare – så gör du

  • Lär dig att använda retoriken i det professionella samtalet

  • Att möta media

 

Utbildningen genomförs under två dagar och fokus ligger helt och hållet på din position som ledare. För att du som deltagare ska få maximalt utbyte, varvas teori med praktiska övningar. Stor vikt läggs på diskussioner och situationer som är knutna till din egen vardag.

 

 

Målgrupp

 

 

Kommunikation för Ledare är till för dig som är verksam som ledare eller annan beslutsfattare inom vård och omsorgen. 
 

 

Upplägg för utbildningenUtbildningen genomförs som en 2-dagarsutbildning, på uppdrag av organisationer inom eller relaterade till äldreomsorgen samt nationella politiska organisationer. 

Låt oss arbeta tillsammans

Kontakta oss så kan vi arbeta tillsammans!

A man talking on the radio