Kontinuerligt Ledarskap i Alla Lägen

INTERIM LEDARSKAP INOM ÄLDREOMSORGEN

En skicklig interim ledare kan spela en unik roll i att positionera den inkommande chefen.

Mot bakgrund till att det finns ett underskott av högkaliber, engagerade ledarskapstalanger så tar det sin tid att byta ut en högre chef i dagens konkurrensutsatta miljö. Att hitta den rätta personen för en organisation är vanligtvis en 6-7 månaders lång process som är alltför viktig att skynda på. Under tiden, är organisationen lämnad med ett ledarskapshål, tillsammans med de olösta problem som ofta kommer med en ledares avgång. Traditionellt har det varit en nödåtgärd att ta in en interim ledare under processen - någon som kan fylla behovet av ett dagligt ledarskap under det vakuum som finns medan det söks efter en permanent lösning. Men en skicklig interim ledare kan göra så mycket mer än att fylla ett tomrum; hen kan lägga grunden och förbereda både organisationen och den tillträdare ledare för framgång.  

En förlust som behöver hanteras på rätt sätt, oavsett orsak till avgången

 

Att förlora en högre chef är en viktigt händelse som vanligtvis signalerar ett misslyckande av någon form hos den avgående ledare, organisationen eller båda två. Oavsett vad det var som gick fel, är det viktigt att förstå varför partnerskapet inte var framgångsrikt för att kunna hitta och göra rätt nästa gång. Enligt vår erfarenhet är interim ledare i en unik position att kunna hjälpa en organisation att få den här värdefulla kunskapen och att använda den till att stötta den tillträdande ledaren att bli framgångsrik i sitt uppdrag. 

"Skickliga interim ledare kan förvandla den här tiden av turbulens och övergång,
till ett fönster av möjligheter för organisationen."  

De kan använda deras tillfälliga närvaro och neutrala perspektiv till att genomföra ett mycket produktivt “post-mortem” av livet med det tidigare ledarskapet som erbjuder avgörande insikter i den befintliga situationen. Genom att lägga grunden, lyfta principiella frågor och identifiera hinder, kan de ge den nya ledaren den organisatoriska kunskapen för att utveckla en effektiv 30-60-90-plan och snabbt mobilisera krafterna för att leverera resultat.

 

De klara ramarna för ett interim uppdrag kräver en unik blandning av kompetens och personliga egenskaper. Det behövs mer än fördjupad erfarenhet inom respektive funktionella roll. Det kräver också en sådan interpersonell förmåga och organisationella insikter som kan bygga tillit och transparens - båda vilka är nödvändiga för att förstå den befintliga situationen och i att skapa en framgångsrik övergång till det nya permanenta ledarskapet.
 

En interim ledare för med sig en unik nivå av objektivitet och opartiskhet till bordet.

 

Interim ledare är opåverkade av karriärsmål, långsiktiga relationer eller politiska tillhörigheter inom organisationen. De har oberoendet att ta ett steg tillbaka, observera vad som pågår, och ta in motstridig information utan att känna sig nödgade att agera för tidigt. De ger ett neutralt perspektiv som kan omformulera kompakta problem, desarmera känsliga situationer och fatta svåra beslut som drar fördel av opartiskhet. När det är passande, kan de axla bördan av ett tufft beslut, vilket hjälper att rensa luften och skapar ett nytt kapitel - en rationell utgångspunkt för den inkommande ledaren. 

En interim ledare kan leda vägen för en transparent miljö där en hälsosam dialog uppmuntras.

 

Interim ledare är uppfattade på ett annat sätt än sittande ledare. Deras tillfälliga närvaro och neutralitet gör dem och människorna i organisationen att etablera en unikt rättframt relation. Som en av OMSORGSAKADEMINs interim ledare uttrycker det, "Jag är Schweiz. Jag är inte här för att döma, jag är här för att lyssna till sanningen - oavsett vad den är - och sedan chartra en produktiv väg framåt."  

När en interim ledare skapar en öppen, icke-fördömande atmosfär, känner sig medarbetarna trygga i att dela historier som har varit nedtryckta av rädsla för vedergällning. I dessa berättelser är de linjer som sammankopplar punkterna till större organisationella problem. Den här informationen är mycket värdefull för den inkommande ledaren. En skicklig interim ledare kan också använda den här "renande" effekten till att föra organisationen till en bättre plats - en dränering av negativitet så att det inte konsumerar den tillträdande ledarens all tid och energi. 

 
Personalen kan vända sig till den interim ledaren för coaching och mentoring. 

 

Människor är mycket förståeligt oroliga under tider av förändringar i ledarskap. De här övergångarna för med sig nya perspektiv, en kritisk titt på hur saker och ting är gjorda idag och etablerande av nya prioriteringar för organisationen. Det är naturligt att sådana förändringar orsakar en viss mängd ångest i organisationen medan de anställda funderar över deras öde och organisationens riktning. 

En Caveat:

För att en organisation ska kunna dra nytta av fördelarna av en interims ledares grundarbete, måste medarbetarna kunna lita på att den interim ledaren verkligen kommer att gå vidare.
Det finns inget svängrum; du kan inte dra fördelarna av neutralitet om din interim ledare aktivt lobbar för eller övervägs som kandidat till den permanenta ledarskapspositionen.  
Under en coaching och mentoring process, utvecklar människor ofta en djupare känsla av självkännedom.  

Som coach, kan en interim ledare hjälpa människor att hitta och utveckla deras verkliga kapacitet och potential. Som mentor, kan en interim ledare dela med sig av de fördelar som kommer av lång erfarenhet och hjälpa de anställda att skärpa sin insikt i och förståelse för hur deras individuella värde bidrar till organisationens framgång.

 

Med dessa kunskaper förstår medarbetarna också lättare vad organisationen behöver för att röra sig mot uppsatta mål samt vad de själva behöver för att utvecklas i sina egna liv och karriärer. För en del individer, kan den här nya självmedvetenheten innebära att de förstår att de befinner sig på fel plats. När de beslutar sig för att lämna organisationen av egen vilja, finns inget behov av en "lieman". Den inkommande ledaren kan därmed tillträda med en positiv bild och flytta organisationen framåt, istället för att städa upp bland ett kaos som lämnas över. 

 


En interim ledare har med sig ett klart fokus på organisationens prioriteringar.  

 

Den neutralitet och öppna kommunikationsmöjligheten som en kompetent interim ledare tar med sig till organisationen, gör det möjligt att väga eventuella konkurrerande prioriteringar och politiska agendor mot varandra - utan att missa någon parts infallsvinkel - för att därefter ha en välinformerad dialog om prioriteringar. Genom sin unika portfoliosyn till organisationella prioriteringar, kan en interim ledare omformulera och rationalisera strategiska prioriteringar. Det här perspektivet gör det möjligt att gå vida utöver att reagera till det hjul som gnisslar mest, för att istället omförhandla inaktuella och felinriktade sociala förhållanden som etablerades av den tidigare ledaren.  
 

Triage


På OMSORGSAKADEMIN pratar vi med ledningsgruppen hos våra klienter om “triage” - processen att prioritera de frågor som betyder mest för organisationens överlevnad och framgång. För de anställda, signalerar "triage" en erfarenhetsanalys som inte är driven av politik eller konkurrerande territoriellt tänkande utan opererar baserat på fakta och för organisationens bästa. När människor ser att prioriteringarna är satta för att stödja det allmännas bästa, kan en interim ledare gå vidare med de frågor som är viktigast och hjälpa organisationen till produktivitet under övergångstiden. 

 
Summa summarum

 

Förutom en ledarskapserfarenhet i den funktionella roll som de tar över, har en skicklig interim ledare en scouts instinkter -  hen kartlägger terrängen, söker efter fallgropar, hittar alternativa vägar och analyserar hur man ska röra sig framåt för att uppnå organisationens syfte och mål. Det här är värdefullt arbete som inte bara fyller ledarskapshålet; det hjälper också organisationen genom en övergångsperiod och positionerar den tillträdande ledare för framgång. 

SÅ HÄR SÄGER VÅRA KLIENTER

"När vi plötsligt stod utan VD fanns OMSORGSAKADEMIN tillhands med stöd på ett sätt som både garanterade en smidig chefsövergång och   en trygg arbetsmiljö för våra anställda under tiden.”

— Ann Adolfson, Styrelseordförande  

Står ni inför ett ledarskapsbyte i er organisation? 
Kontakta oss på OMSORGSAKADEMIN för en förutsättningslös dialog om hur vi kan hjälpa er - och er tillträdande ledare - till kontinuerlighet och framgång. 

OMSORGSAKADEMIN - när livskvalitet är viktigast.

Kontakta oss  i Sverige här

© 2001 - 2021 by Omsorgsakademin  All rights reserved.