Integritetsskyddspolicy och Riktlinjer för behandling av personuppgifter

 

 

Vi på OMSORGSAKADEMIN värnar om dig och din personliga integritet. Det är viktigt för oss att du ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Vi behandlar därför dina personuppgifter på ett öppet sätt med din integritet i fokus.

 

I denna Integritetsskyddspolicy, som gäller för alla som på något sätt nyttjar OMSORGSAKADEMINs tjänster eller produkter och/eller på annat sätt har kontakt med oss, redogör vi bland annat för hur och varför vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

 

Om inte annat specifikt anges är det OMSORGSAKADEMIN, Seger Svanbergsgatan 5A, 981 31 Kiruna, (" OMSORGSAKADEMIN", "vi") som har ansvaret för behandlingen av dina personuppgifter. .

.

Du är alltid välkommen att kontakta oss vid frågor gällande denna policy eller för övriga dataskyddsfrågor. Kontaktuppgifter hittar du i slutet på denna policy.

 

OMSORGSAKADEMIN behandlar personuppgifter endast för särskilda och uttryckligen angivna ändamål. Exempelvis behandlas personuppgifter för att kunna handlägga och registrera köp av varor och tjänster. Uppgifterna behandlas även för att registrera medlemma i våra nätverk.

Information om för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter lämnas i den information om personuppgiftsbehandling som vi ger till kund, till exempel i villkoren för köp av varor eller vid registrering av medlemskap.

 

Marknadsföring

Information som lämnats till OMSORGSAKADEMIN används även för att vi genom direkt marknadsföring ska kunna lämna bättre och mer personliga erbjudanden samt ge bättre service till sina kunder. Det är OMSORGSAKADEMINs mål att förenkla kundernas vardag och premiera lojalitet. Där ingår att OMSORGSAKADEMIN skall kunna ge kunden

  • Erbjudanden som anpassats efter kundens intresseområden och behov.

  • Ge information i form av utskick.

För att uppnå målet kan OMSORGSAKADEMIN göra en fördelning av kunderna, baserat på de personuppgifter kunden lämnat till OMSORGSAKADEMIN samt de uppgifter OMSORGSAKADEMIN inhämtat från offentliga register.

Kunden har alltid rätt att begära att de personuppgifter som OMSORGSAKADEMIN har, inte behandlas för direktmarknadsföring. En begäran om spärr mot direktmarknadsföring skall göras skriftligen till OMSORGSAKADEMIN på mailadress info@omsorgsakademin.com.

 

Samtycke

I de fall som krävs eller annars är lämpligt, erhåller OMSORGSAKADEMIN samtycke från kunden innan behandling av personuppgifter om kunden påbörjas. Kunden kan samtycka genom att underteckna till exempel ett inköp i webshopen, eller registrering för att få informationsbrev. Innan samtycke lämnas ska kunden informeras om behandlingen.

Kunden har rätt att återkalla ett lämnat samtycke. OMSORGSAKADEMIN kommer i så fall inte att behandla ytterligare personuppgifter eller att uppdatera tidigare lämnade personuppgifter om kunden, eftersom samtycke är en förutsättning för behandling av personuppgifterna.

 

Information om personuppgifterna

OMSORGSAKADEMIN hanterar personuppgifter enligt dataskyddförordningen (GDPR), för mer information läs mer här https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/forordningstexten/

 

Kunder som har frågor om OMSORGSAKADEMINs hantering av personuppgifter kan kontakta oss på OMSORGSAKADEMIN på mailadress: info@omsorgsakademin.com. 

 

 

Tillgång till personuppgifterna

Inom OMSORGSAKADEMIN skall så få som möjlig ha tillgång till kunders personuppgifter. Vi även serviceavtal med bolag som behandlar personuppgifter för SOMSORGSAKADEMIN räkning. Dessa avtal innehåller bestämmelser om sekretess och säkerhet vid behandling av personuppgifter.

 

Det är vidare alltid OMSORGSAKADEMIN som ansvarar för behandlingen och kunden kan vända sig till OMSORGSAKADEMIN med frågor om behandlingen.

 

 

Säkerhet

De uppgifter som anförtros OMSORGSAKADEMIN behandlas på ett betryggande sätt. Endast ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till uppgifterna och skydd finns både mot intrång och förstöring av uppgifterna.

Personuppgifter överförs inte till någon utanför OMSORGSAKADEMIN, i annat fall än de som har angivits ovan i rubriken ”Tillgång till personuppgifterna”.

Avsägning och radering av behandlingar

Du har rätt att motsätta dig behandlingar som vi utför med stöd av en intresseavvägning.

 

Du kan när som helst avsäga dig reklam- och kommunikationsutskick. Du kan avregistrera dig genom att klicka på en länk i det aktuella utskicket eller kontakta oss på mailadress: info@omsorgsakademin.com

Radering

Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.

Övrigt

Skulle du vara missnöjd med vårt sätt att behandla dina personuppgifter ber vi dig att i första hand kontakta oss på info@omsorgsakademin.com.

 

Om du inte är nöjd med vårt sätt att hantera ditt klagomål på kan du framföra ditt klagomål till behörig tillsynsmyndighet, för närvarande Datainspektionen.

OMSORGSAKADEMIN, Seger Svanbergsgatan 5A, 981 31 Kiruna, Tel: 090-695 44 50, är personuppgiftsansvarig och ansvarar därmed för OMSORGSAKADEMIN behandling av dina personuppgifter.

Vid frågor om dataskydd eller om du vill utnyttja dina rättigheter enligt ovan når du oss lättast på

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i vår integritetspolicy. Du hittar alltid den senaste versionen på webbplatsen. 

 

 

Senast uppdaterad: 2018-05-01

OMSORGSAKADEMIN - när livskvalitet är viktigast.

Kontakta oss  i Sverige här

© 2001 - 2021 by Omsorgsakademin  All rights reserved.