Infektionskontroll

- att hantera och förebygga infektionsspridning 

Infektionskontroll

- att hantera och förebygga infektionsspridning. 

Anställda inom vård och omsorgen är ansvariga för det mycket viktiga, och ibland livsavgörande, arbetet med att förebygga och hantera infektionsspridning inom deras verksamhet. 

 

Vikten av god vårdhygien kan inte framhållas tillräckligt och för dig som arbetar som undersköterska eller på annat sätt är verksam inom vård och omsorg, är det nödvändigt att hålla dig uppdaterad om aktuella rutiner och forskning för att förhindra infektioner inom din verksamhet.  


Kursen Infektionskontroll - att hantera och förebygga infektionsspridning är skapad för att introducera dig till de grundläggande principerna som finns om infektionsspridning. I kursen kommer du bl.a. att lära dig vikten av god infektionskontroll samt hur infektioner sprids och förebyggs, inklusive vilka metoder som finns tillhands för att reducera spridningsrisker för dina vårdtagare. Du kommer också att förstå din egen roll, och dina skyldigheter, i ert förebyggande arbete och vid hantering av infektioner. 

 

 

I kursens olika avsnitt behandlas bland mycket annat:
- infektionskedjan som beskriver hur infektioner sprids i en omsorgsmiljö, vilka de vanligaste infektionerna är och vilka faktorer som ökar risken för infektioner;
- infektionsprevention, där du bl.a. kommer att lära dig hur infektionsspridning kan brytas genom att eliminera eller reducera risker för kontakt med infekterade faktorer, vad som utgör bra handhygien, vilka de grundläggande bitarna är som ingår i det förebyggande arbetet, vilka olika typer av infektionsisolering som finns för att förhindra smittspridning och innebörden av desinfektion och sterilisering; och  
- de anställdas hälsa samt individuella ansvar, i vilket du får kunskaper om hur de anställdas personliga hälsa är relaterad till god Infektionskontroll, och dina skyldigheter i det systematiska arbetet med att förebygga dina och dina kollegors risker att drabbas av arbetsrelaterade infektioner.

 

 

Kursen vänder sig till dig som vill öka din förståelse om grundläggande infektionskontroll samt få goda kunskaper om hur du och din organisation kan arbeta systematiskt för att förebygga och hantera infektioner. 

Målgrupp

Infektionskontroll - att hantera och förebygga infektionsspridning är till för dig som är verksam inom vård och omsorgen eller arbetar med den äldre befolkningen i andra sektorer. Den är också till för dig som är närstående, har ett intresse inom området, eller helt enkelt vill förbereda dig för en spännande karriär inom social- eller äldreomsorg. 

SÅ HÄR SÄGER VÅRA KLIENTER

Den här kursen gav mig all den informationen jag behöver för att kunna hindra infektionsspridning hemma hos mina äldre! Toppenbra kursledare!

— Anna Adolfsson, Hemvårdssköterska

Kör igång nu!

Infektionskontroll - att hantera och förebygga infektionsspridning är en online utbildning, som genomförs i din egen takt - när du vill och vart du vill. Under utbildningens gång har du kontinuerligt stöd av din kursledare, och naturligtvis tillgång till hela vårt team av experter på OMSORGSAKADEMIN.  

 

Kursen Infektionskontroll - att hantera och förebygga infektionsspridning ingår dessutom i vårt utbud av kurser inom kategorin vidareutbildning för dig som är Certifierad Demensvårdsspecialist CDS®, eller som är verksam inom ett Certifierat Alzheimers och Demensboende CADB®.

Anmälan till kursen kan göras nedan. 

 

Om du har frågor eller funderingar om utbildningen, tveka inte att kontakta oss

Utbildning Infektionskontroll
- att hantera och förebygga infektionsspridning

 

 

ONLINE-utbildning
Obegränsad tillgång


Belopp: 1990 kr inkl. moms

Total kostnad: 1990 kr inkl. moms

 

I kursavgiften ingår examinationskostnader.

För övriga villkor, vänligen se vår Bokningspolicy.

OMSORGSAKADEMIN - när livskvalitet är viktigast.

Kontakta oss  i Sverige här

© 2001 - 2021 by Omsorgsakademin  All rights reserved.