Webinar: Framtidsfullmakt

Webinar: Framtidsfullmakt

Att planera för framtiden - innan det är för sent

De allra flesta människor förstår behovet av att ha ett testamente, så att deras tillgångar går till de(n) personer som de önskar, när de avlider. Vad många tyvärr missar, är att också ha fullmaktstagare för att hantera situationer som kan uppstå om de blir inkapabla att göra det själva.

​​​

Om du funderar på det, de allra flesta finansiella eller medicinska situationer som vi möter, kräver en signatur. Att sälja ett hus, ingå avtal, sköta bankärenden, etc., allt kräver att vi kan underteckna dokument. Och en signatur är inte heller tillräckligt, eftersom det enligt lag dessutom krävs att den som undertecknar en handling har den mentala kapaciteten att förstå vad det är de skriver under.

 

Allteftersom vi åldras, finns en större möjlighet att det kommer en tidpunkt då vi inte längre kan underteckna viktiga juridiska dokument. Eller, även om vi fortfarande vet hur vi signerar vårt namn, att vi inte riktigt har förmågan att förstå vad det är vi skriver under. Vid den tidpunkten, kommer dina tillgångar att frysas om inte någon har fått den juridiska möjligheten att fatta beslut för dig. Och det bästa sättet att göra det på, är genom en framtidsfullmakt.  

 

 

Din omsorg - Ditt Beslut 


Framtidsfullmakt är någonting som har funnits under många år i andra länder. I Sverige har vi varit mycket sena med att ge individer möjligheten att själva besluta om vem som ska få fatta beslut om vår finansiella och medicinska situation, den dagen vi inte själva kan göra det, och möjligheten till att utfärda en framtidsfullmakt  implementerades först under år 2017.

 

Tyvärr har du dock fortfarande inte möjlighet i Sverige att utfärda en fullmakt avseende din medicinska vård till någon som du har tillit till - en s.k. hälsoproxy - då den möjligheten valdes bort av den svenska regeringen. 

 

Vad är en framtidsfullmakt och hur skriver jag en?

 

En framtidsfullmakt innebär att du själv har möjligheten att utse en individ som ska sköta din ekonomi och personliga angelägenheter när du inte längre kan det själv. Framtidsfullmakter fungerar som ett komplement till vanliga fullmakter, och kan sägas vara ett självvalt alternativ till god man och förvaltare. Till skillnad mot vanliga fullmakter som slutar gälla då fullmaktsgivaren blir beslutsoförmögenhet, fungerar framtidsfullmakten så att den kan användas först när fullmaktsgivaren inte längre själv kan sköta om de angelägenheter som i framtidsfullmakten uppdras åt någon annan. 

 

Som nämnt tidigare, får en framtidsfullmakt i Sverige inte avse medicinsk vård eller tandvård. Du kan inte heller överlämna beslutsförmågan för rättshandlingar av utpräglad personlig karaktär såsom upprättande av testamente, bekräftelse av faderskap, ingående eller avslutande av äktenskap.

 

En giltig framtidsfullmakt ska vara skriftlig och undertecknas i två vittnens närvaro. Det krävs att fullmaktsgivaren har fyllt 18 år och, vid upprättande av fullmakten, har förmågan att ha hand om sina angelägenheter. Det är därför viktigt att upprätta, göra ändringar och tillägg till framtidsfullmakten innan förmågan att fatta självständiga beslut försvinner. Det ställs också särskilda krav på såväl vittnen som den som får uppdraget att vara fullmaktshavare, för att framtidsfullmakten ska vara giltig. Det är därför att rekommendera att du tar hjälp av en jurist vid upprättandet av din framtidsfullmakt, för att säkerställa att den blir juridiskt giltig.

Om du önskar upprätta en framtidsfullmakt, eller helt enkelt har fler frågor, tveka inte att kontakta oss. Våra jurister har mycket omfattande erfarenhet av att hantera framtidsfullmakter.

Kör igång nu!

 

 

Webinar: Framtidsfullmakt är en online utbildning, som genomförs i din egen takt - när du vill och vart du vill. Under utbildningens gång har du kontinuerligt stöd av din kursledare, och naturligtvis tillgång till hela vårt team av experter på OMSORGSAKADEMIN. 

Anmälan till kursen kan göras nedan. 

 

Om du har frågor eller funderingar om utbildningen, tveka inte att kontakta oss. 

Webinar: Framtidsfullmakt

 

 

ONLINE-utbildning
Obegränsad tillgång


Belopp: 1550 kr inkl. moms

Total kostnad: 1550 kr inkl. moms

 

För övriga villkor, vänligen se vår Bokningspolicy.

OMSORGSAKADEMIN - när livskvalitet är viktigast.

Kontakta oss  i Sverige här

© 2001 - 2021 by Omsorgsakademin  All rights reserved.